Folyamatosan bővülő eseménynaptár a régi történések felelevenítésére. Tud egy fontos eseményről mely a Hajdúság, Sárrét, Nagykunság területén történt, kérem küldje el az info@multunktara-tfsz.hu címre és mi közzé tesszük az utókor számára.

Igyekszünk minél több információt és eseményt megosztani múltunkból.

A gyűjtéseink során kapott személyes, email információkból, valamint a gyűjtések során átnézett dokumentumokból visszük fel a történések-tára bejegyzéseit. Az adott napi bejegyzéseket a -Mai napon történt- oldalunkon tekintheti meg.
A bejegyzéseink nagyszámú közléséhez köszönjük a Méliusz Juhász Péter Könyvtár gyűjtésének adattárát (mely oldala azóta már megújult -link-).

Ezen bejegyzéseik forrásait és a többi bejegyzés forrásait az oldal alján taglaljuk.

Történések-tára:

Event DateEvent TypeEvent Name
0000-01-06Ünnepek - EmléknapokJanuár 6. Vízkereszt (Jézus megkeresztelésének ünnepe.) A néphagyományban a Három királyok, a karácsonyi ünnepkör zárónapja; e nappal kezdődik a farsang. Dele és estéje a víg lakmározás és vendégeskedés alkalma volt. Esti harangszó után kántálás, csillag- vagy háromkirályok-járás tette elevenné a falut. Rákospalotán a legények libasorban, egymás gubájának alsó csücskébe kapaszkodva táncolva járták végig az utcákat. Az ország keleti és déli részein, végein templomi zászlókkal, imádkozva, alkalmi énekekkel a patakhoz vonultak, amelynek ezen a napon aranyossá változott a vize (Jézus minden esztendő vízkeresztjén megmerül a vizekben). Néhol a betegek, különösen a kelésesek meg is fürödtek a patakban, másutt azonban csak otthon mosdottak meg a hazavitt Jézus-áldotta vízben. A katolikusoknál a víz-, só-, kréta-, házszentelés napja volt. (A szentelt vízzel viharos időben a házat hintették meg, gyermek első fürdővizébe került, s a beteg halántékát mosogatták vele; a szentelt krétával a házigazda G.M.B-t, Gáspár, Menyhért, Boldizsár kezdőbetűjét rajzolta az ajtó szemöldökfájára vagy gonoszűző napon ezzel húzott keresztet az ajtóra; a sót egyebek között eresztelő pólyába kötöttek, beteg állat eledelébe tették, de „boldogasszony ágya” lepedője csücskébe is került bele.) E nap időjárásával a tél hosszúra, a nyár esős vagy száraz voltára, s így a termésre ad előjelet.
0001-09-08Jeles napokSzeptember 8. Kisasszony napja. Szeptember legnagyobb ünnepe mindenképpen a Kisasszony nap, Szűz Mária születésének az ünnepe. A legenda szerint Mária születésének az éjszakáján keletkezett a taligavirág, - más néven a hunyor - és gyökerének gyógyereje van. Amikor Jézust szülte, akkor keletkezett a mocsárd, - ismertebb nevén a gólyahír, amelyet szintén gyógyerejűnek tartanak. Máriának a menekülésekor hullott könnyeiből fakadt a gyöngyvirág, hajából az árvalányhaj, a gyermek Jézus mosdóvizéből pedig a nefelejcs. Minthogy ilyenkor már útjukra készülődnek a vándormadarak, a névadót sokfelé Fecskehajtó Kisasszonyként emlegették. Amikor Jézust szülte, akkor keletkezett a mocsárd, - ismertebb nevén a gólyahír, amelyet szintén gyógyerejűnek tartanak. Máriának a menekülésekor hullott könnyeiből fakadt a gyöngyvirág, hajából az árvalányhaj, a gyermek Jézus mosdóvizéből pedig a nefelejcs. Minthogy ilyenkor már útjukra készülődnek a vándormadarak, a névadót sokfelé Fecskehajtó Kisasszonyként emlegették. A vetést is e határnap után kezdték sokfelé, és a vetnivaló búzát az előző éjszakán "harmatra tették", azaz a szabad ég alatt elterítették, abban a hitben, hogy akkor nem fog majd megüszkösödni. Végül a vetés után magasra dobták a kiürült zsákot, kérve a Mindenhatót, hogy akkorára nőjön a gabona. Megkezdődik a termények betakarítása. Leverik a diót is, de a vetésre is kell gondolni, hogy "Szent Mihálko má fődbe kerüljön a mag". Terményvarázslásra is alkalmas nap ez. A Muravidéken az elvetendő búzát napkeltig egy ponyvában kiteszik a harmatra, hogy meg ne romoljon, meg ne dohosodjon a hambárban. Ha ezt a búzát a vetőmag közé keverik, megmentik az üszkösödéstől. Befejezik a tojásgyűjtést is. Az időjárást is figyelik a gazdák, mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre. Ellentétes nap is, mert amilyen az idő ezen a napon, annak az ellentéte következik majd be az ősz folyamán.
0304-01-22Ünnepek - EmléknapokSzent Vince ünnepe a katolikus egyházban. Ha Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. A szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgynevezett „vincézés”, amelynek során a szőlőskert szélét szentelt borral vagy szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdának sok bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A nap szokásai közé tartozott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan. A jelképes cselekedet szokása Dél-Európából ered, ahol ilyenkor van a valódi szőlőmetszés.
0316-02-03Ünnepek - EmléknapokSzent Balázs (születési helye ismeretlen – meghalt 316. február 3-án) orvos és püspök volt az örmény Sivas városban (ma Törökországban fekszik). Szent Balázs ünnepét február 3-án tartják, a katolikus egyházban ekkor végzik a balázsolást. Az ünnepnaphoz fűződik a már alig gyakorolt, szintén balázsolásnak nevezett népszokás: jelmezes gyerekek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut, diákokat toboroztak és adományokat szedtek, (ami a tanítók, iskolai alkalmazottak jövedelemének kiegészítését szolgálta). Szintén balázsolásként említik azt, mikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik azért, hogy ezzel a betegséget okozó gonoszt elűzzék.
1000-07-25Jeles napokJÚLIUS 25. JAKAB NAPJA Jászdózsán úgy tartották, hogy a Jakab-napra kelt csirkék gyorsan nőnek. Ilyenkor szedik ki a fokhagymát. A Jakab-napi időből különböző módon jósoltak a várható téli időjárásra. Székesfehérváron úgy vélték, hogy Jakab napján virágzik a hó, mert ha ilyenkor sok a felleg, akkor a télen sok hó lesz. Tápén a Jakab-napi északi szélből hideg telet jósoltak. Doroszlói megfigyelés szerint: „a zab aratását Jakab-napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakabnapig kint marad, az kint is veszik” (Penavin 1988: 115).
1000-07-26Jeles napokJúlius 26-a Anna-napja. Úgy tartották, a kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését, ami nem más, mint az érett kender kézzel történő gyökerestől kitépése. A kendert sokáig úgy takarították be, hogy a kétlaki növény virágos szálait kiválogatva az akkor még alacsonyabb anyakender közül kihúzgálták. A fiatal, vékony szárú virágos kender szebb, puhább rostot ad. A mag beérése után az anyakendert is nyűtték, és kendermagcséplés után ugyanúgy dolgozták fel, mint a virágosat. A virágos és magvas kender külön való nyűvése a XX. századra már a dunántúli és az erdélyi területeken jórészt az egyszerre való kendernyövésre egységesült, s a magnak való szárakat csak a kenderföld szélén hagyták meg beérni. A képen a kender gerebenezése látható. (fotó Kálmán Kata, Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén m., forrás: Balassa-Ortutay: Magyar Néprajz)
1270-01-18Ünnepek - EmléknapokÁrpád-házi Szent Margit ünnepe: (Klissza, 1242. január 27. – Margit-sziget, 1270. január 18. IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő leánya, Szent Erzsébet unokahúga.)
1405-04-02Debrecen1405. ápr. 2. Debrecen. Zsigmond király engedélyezi Debrecennek, hogy kőfallal kerítse körül a várost.
1419-10-02Debrecen(1419. okt. 2.)  Debrecen. Zsigmond király Debrecen város kereskedő lakosait mindenféle vámfizetés alól felmenti.
1537-03-12Debrecen1537. márc. 12. (?) Szegedi Gergely énekszerző, debreceni református lelkész és tanító körülbelül e nap tájékán Szegeden született.
1557-01-01Hajdú-BiharBocskai István, Erdély fejedelme, a hajdúk letelepítője e napon 1557. jan. 1-én Kolozsvárott született.
1561-05-01Debrecen1561. máj. 1. Debrecen. Méliusz Juhász Péter ezzel a keltezéssel fogalmazta meg ajánlását a debreceni városi tanácsnak „A Szent Pal apastal levelenec mellyet a Colossabeliecnec irt predicacio szerent valo magyarázattya ...” című könyvének kiadása ügyében. A Huszár Gál által kiadott munka volt az első Debrecenben kiadott könyv.
1574-08-30DebrecenSzenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. aug. 30. – Kolozsvár, 1639. jan. 17.) református pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító e napon született. /1588-tól 1590 nyaráig Debrecenben tanult. Göncön Károlyi Gáspár környezetében tanúja lehetett a vizsolyi biblia fordításának és kinyomtatásának, Debrecenben Csorba István volt a tanítómestere./
1604-10-15Álmosd(1604. okt. 15.) Álmosd. Bocskai István és a hajdúk győztes csatát vívtak Álmosd és Diószeg között a Habsburg császári csapatok ellen.
1605-12-12Hajdú-Bihar(1605. dec. 12.) Hajdú vármegye. Bocskai István gyalogos hajdúkatonáknak ajándékozta Kálló, Nánás, Dorog, Varjas, Hadház, Vámospércs, Sima és Vid helységeket, azok pusztáit és részbirtokait Korponán keltezett oklevelében.
1606-09-02Hajdúszoboszló(1606. szept. 2.) Szoboszló. A települést Bocskai István erdélyi fejedelem e napon kelt címeres adománylevelével 700 hajdúvitéznek adományozta.
1606-09-22Kismarja(1606. szept. 22.) Kismarja. Bocskai István Kassán kelt levelében a településnek messzemenő kiváltságokat adott. Mezővárossá, oppidummá tette.
1609-09-13Hajdúböszörmény1609. szept. 13. Böszörmény. A Kálló városából áttelepült hajdúk Böszörményben és Pródon kaptak birtokot.
1611-01-11BagamérBagamér. Báthory Gábor erdélyi fejedelem a havasalföldi Tergovistyén kelt. oklevelében Fekete Jánosnak és kb. ezer hajdújának 1611. jan. 11-én adományozta a települést.
1628-11-26Debrecen(1628. nov. 26.) Debrecen. Újra felszentelték a leégés után újjáépített Nagytemplomot. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem magánpénztárából is tetemes összeget adott e célra.
1630-10-18Debrecen(1630.10.18.) Debrecen. I. Rákóczi György kiáltványt bocsát ki Debrecenből az őt fejedelmül hívó rendekhez.
1638-09-27DebrecenSzatmárnémethi Mihály (Szatmárnémeti, 1638. szept. 27. - Kolozsvár, 1689. május 25.) egyházi író, református lelkész e napon Szatmárnémetiben született. Az ellenreformáció elől menekült Debrecenbe, ahol másfél évig adományokból élt. Mennyei Tárház kulcsa című prédikációs műve tíz kiadást is megért. Mérsékelt puritanizmus és protestáns ortodoxia egyaránt jellemezte prédikációit, vitairatait.
1642-02-13DebrecenA tanács kimondta, hogy "sem vadászok, sem pásztorok, sem kívül való emberek 12 forint büntetés terhe alatt a Nagyerdőn, Apafáján, Cserén és Fancsikán tüzet csinálni ne merészeljenek..." (Közli Síró Béla, p. 65.)
1663-11-28Debrecen(1663. nov. 28.) Köleséri Sámuel (ifj.) orvos, természettudós, id. Köleséri Sámuel fia e napon . (Szinnyei József szerint máj. 22-én) Szendrőn született. A Debreceni Református Kollégiumban bölcsészeti és teológiai doktorátust szerzett. Debrecent egy prédikációs hiba miatt elhagyta. Ezután az ásványtan érdekelte. 1700-ban már az erdélyi bányák főfelügyelője lett. Ő írta az első magyar nyelvű munkát a bányászatról Auraria-Domino Dacia címen (1717). A londoni Royal Society első magyar tagja volt 1729-ben.
1676-02-11DebrecenA hitükért gályarabságra hurcolt protestáns lelkészek, prédikátorok emlékére 1875-ben emelt Gályarabok emlékoszlopára ezt a feliratot vésték: „De Ruyter Mihály hollandi tengernagy a szabadító.
1678-04-24FöldesFöldes, 1678. ápr. 24. Rápóti P. Mihály (Dengeleg, 1627. máj. 30. - Debrecen, ?) református lelkészségének kezdete. 1684. szept . 24-ig volt lelkész Földesen. Naplójából sok információt lehet megtudni a településről. Pontos anyakönyvszerű feljegyzéseket vezetett a születésekről, esketésekről és a halálozásokról 1678-1684 között, ami akkoriban még nem volt szokás.
1678-10-06DebrecenKomáromi Csipkés György vagy Csipkés Komáromi György (Komárom, 1628. – Debrecen, 1678. október 6.) a magyar barokk teológiai irodalom képviselője, a teológia doktora, debreceni református tanár e napon Debrecenben elhunyt.
1680-01-08Hajdúszoboszló1680. január 8-án a bujdosók szoboszlai gyűlésén a vitézlő rend 133 képviselője – köztük Wesselényi Pál – egyhangúlag Thököly Imrét választotta fővezérré.
1681-11-13HajdúszoboszlóThököly Imre és I. Lipót megbízottai 1681 november 13-án fegyverszünetet kötöttek Hajdúszoboszlón.
1690-10-10Debrecen(1690. okt. 10.) Fényes István énekszerző, Debrecen nótáriusa e napon elhunyt.
1691-03-01Debrecen1691. márc. 1. Harsányi M. István egyházi író, református lelkész Debrecenben tanult. Kocsi Csergő Bálinttal közösen megírta gályarabságra ítéltetésük, fogságuk, szabadulásuk történetét. E napon, máig ismeretlen helyen elhunyt.
1693-04-11DebrecenDebrecen, 1693. ápr. 11. A Debrecent szabad királyi várossá nyilvánító királyi diploma keltezése. A címet a város I. Lipóttól kapta. A hagyomány szerint Debrecenben április 11. a Város Napja.
1695-03-22Debrecen1695. márc. 22. Csuzi Cseh Jakab egyházi író, református lelkész, püspök, a magyar gályarabok egyike e napon elhunyt.
1698-11-22Hajdú-Bihar(1698. nov. 22.) A Hajdúkerület megalakult.
1702-03-14Hajdú-Bihar1702. márc. 14. Bihar megye. Eszterházy Pál herceg a bécsi udvari kamarától 100.000 forint fejében megkapta Bagos, Bajom, Berettyóújfalu, Derecske, Feketebátor, Félegyháza, Gáborján, Kaba, Komádi, Konyár, Oláhszentmiklós, Sáránd, Nagyszalonta, Tóti, Zsadány – és az akkor még puszta – Mezősas helységeket zálogbirtokként.
1704-10-09DebrecenSegner János András (Pozsony, 1704. okt. 9. – Halle, 1777. okt. 5.) természettudós, matematikus, Debrecen városi orvosa, egyetemi tanár e napon született.
1707-09-09KabaA "rácok" (szerbek) ezen a napon 1707.09.09.-én pusztították el Kabát.
1713-01-15DebrecenTapolcsányi (Pál) Gergely (1713. jan. 15. Tavarnak-1773. okt. 8. Szeged) kegyesrendi áldozópap, tanár, tartományfőnök e napon született. Debrecenben tanult, itt szentelték pappá, hittudományt tanított, iskolaigazgató, egyházi szónok és plébános is volt. Négy műve jelent meg.
1718-02-11PolgárPolgár, 1718. A hajdúkerület 1718. február 11-én hozott határozata alapján Polgár kivált a hajdúvárosok közösségéből.
1718-11-21Debrecen(1718. nov. 21.) Hatvani István filozófus, matematikus, természettudós, orvos, pedagógus e napon Rimaszombaton született. 1741-ben került Debrecenbe, ahol főiskolai tisztségeket töltött be. Külföldi tanári állásokat ajánlottak neki, mégis hazajött Debrecenbe és 37 éven át tanított mint kollégiumi professzor. Elsőként határozta meg csillagászati alapon Debrecen földrajzi szélességét. Ő végzett először a Kollégiumban elektromos kísérleteket. Jókai „A magyar Faust"-nak nevezte.
1718-11-21DebrecenHatvani István(Rimaszombat, 1718. nov. 21. – Debrecen, 1786. nov. 16.)matematikus és természettudós e napon született. Jókai Mór „A magyar Faust"-nak nevezte.
1719-02-19DebrecenSzilágyi Sámuel (Debrecen, 1719. febr. 19. – Hegyközkovácsi, 1785. júl. 20.) református püspök, író, kollégiumi tanár, polihisztor e napon született.
1728-11-11Debrecen(1728. nov. 11.) Domokos Lajos, Debrecen főbírája, politikus, író, fordító e napon Debrecenben született. 1770-től 1786-ig a város főbírája, majd Bihar megye alispánja és a megye országgyűlési követe volt. Küzdött a magyar nyelv érvényre juttatásáért az oktatásban. 1797-ben elérte, hogy a szuperintendencia elrendelje a magyar tanítási nyelv bevezetését a Kollégiumban. Küzdött a Kollégium autonómiájáért és a hallgatók érdekeit is védte. Budai Ézsaiás ezt írta sírfeliratában: „Itt nyugszik Domokos Lajos, kit Magyarország javára Debrecen szült...”
1734-01-26DebrecenKeresztesi Pál (Debrecen, ? - Debrecen, 1734. jan. 26.) orvos, református lelkész, teológus e napon elhunyt.
1744-10-16DebrecenMaróthi György (Debrecen, 1715. jún. 18. – Debrecen, 1744. okt. 16.) matematikus, pedagógus, a magyar zeneelmélet úttörője, a Kollégiumi Kántus újjászervezője e napon elhunyt.
1754-10-07Debrecen(1754. okt. 7.) Simonffy Sámuel (1754–1821) debreceni kereskedő, patrícius, 1811 – 1821 között a város főbírája volt. E napon Debrecenben született.
1758-02-06DebrecenNémeti Pál (Debrecen, 1758. febr. 6. – Debrecen, 1783. júl. 2.) költő e napon született. Egy debreceni szabómester fia volt. A debreceni református kollégiumban tanult. Már 15 éves diákként kitűnt latin verselésével. 1780-ban Teleki József gróf fiainak nevelője lett Erdélyben. Egyik utazása közben súlyosan megbetegedett s meghalt. Kéziratban maradt verseit Péczely József adta ki Carmina Pauli Németi (Debrecini, 1830) címmel.
1759-10-27DebrecenKazinczy Ferenc (Érsemlyén, 1759. okt. 27. – Széphalom, 1831. aug. 22.) író, a korabeli magyar irodalom és a nyelvújítás vezéralakja, a Debreceni Grammatika bírálója e napon született.
1760-11-08Hajdúszovát(1760. nov. 8.) Budai Ferenc történetíró, hajdúszováti református lelkész e napon született.
1762-03-31Hajdúböszörmény1762. márc. 31. Hajdúböszörmény. A Hajdúkerület majdani székházának építéstörténete azzal kezdődött, hogy szerződést kötöttek Genovai (Jenovai) János debreceni kőművesmesterrel a kerületi börtön megépítésére. A mestert megbízták, hogy építsen a földszinten két "fogházat", egy szobát a hajdúknak, egyet a porkolábnak, egy konyhát és az épület oldalában egy éléskamrát, egy levéltári helyiséget és mellette egy kamrát.
1763-01-24DerecskeÉdes Gergely (Madár, 1763. jan. 24. – Tiszatarján, 1847. okt. 20.) költő, református lelkész e napon született. Sárospatakon és Debrecenben végezte iskoláit. 1833-tól Derecske lett a lakóhelye. Kazinczy Ferenc barátja volt. Alkalmi költeményt, ódát, elégiát, epigrammát írt. Leoninusai és csupa azonos magánhangzókat tartalmazó versei miatt a „mesterkedők” közé sorolták. Versei, latinból készített műfordításai nagyrészt kéziratban maradtak.
1763-09-24DerecskeKótsi Patkó János (Derecske, 1763. szeptember 24. – Kolozsvár, 1842. február 14.) színész, író, műfordító, rendező e napon Derecskén született.
1764-04-03Debrecen1764. ápr. 3. Domokos Márton (Debrecen, ? – Debrecen, 1764. ápr. 3.) debreceni főbíró e napon elhunyt.
1766-01-06DebrecenFazekas Mihály költő, botanikus, Csokonai Vitéz Mihály és Földi János barátja, a felvilágosodás eszméinek képviselője e napon 1766. jan. 6-án Debrecenben született.
1768-11-19Debrecen(1768. nov. 19.) Tóth Ferenc egyházi író, református püspök, a debreceni kollégium tanítványa, segédtanára és könyvtárosa e napon Vörösberényben született. Harmincnál több munkája közül az 1818-as kis káté 27 kiadást ért meg. Megírta a magyarországi és erdélyi protestáns eklézsiák históriáját és a református énekeskönyv 253 szerzőjének életét is.
1773-10-08DebrecenTapolcsányi (Pál) Gergely (1713. jan. 15. Tavarnak-1773. okt. 8. Szeged) kegyesrendi áldozópap, tanár, tartományfőnök e napon Szegeden elhunyt. Debrecenben tanult, itt szentelték pappá, hittudományt tanított, iskolaigazgató, egyházi szónok és plébános is volt. Négy műve jelent meg.
1773-11-17Debrecen(1773. nov. 17.) Csokonai Vitéz Mihály költő, drámaíró, műfordító, a magyar felvilágosodás legnagyobb költője e napon Debrecenben, a Hatvan u. 23. sz. házban született.
1773-11-17DebrecenCsokonai Vitéz Mihály(Debrecen, 1773. nov. 17. – Debrecen, 1805. jan. 28.)a magyar felvilágosodás legnagyobb költője e napon született.
1777-10-05DebrecenSegner János András (Pozsony, 1704. okt. 9. – Halle, 1777. okt. 5.) természettudós, matematikus, Debrecen városi orvosa, egyetemi tanár e napon halt meg.
1778-02-25DebrecenDomby Márton (Hosszúpályi, 1778. febr. 25. – 1864. máj. 11.) ügyvéd, Csokonai barátja e napon született. A debreceni kollégiumban tanult. Szénior korában ő rendezte meg a költő temetését. Külföldi tanulmányútján is népszerűsítette egykori barátját (1806). Bécsben Csokonai verseit próbálta kiadni 1816-ban, de végül munkája külön füzetben jelent meg: Csokonay V. Mihály élete és némely még eddig ki nem adott munkái (Pest, 1817). Jogot és teológiát végzett. Hajdúbagoson lelkész volt. Mukásságát Gulyás Pál méltatta: Gulyás Pál: A legelső Csokonai–életrajz (Bp.-Debrecen, 1940).
1782-02-07DebrecenCsatári János történeti szakíró, városi tanácsos. Kéziratban maradt többek között Debrecen város históriája és értekezése Nagyváradról. E napon Debrecenben elhunyt.
1782-04-07DebrecenVas Gereben író, újságíró 1849. jan. 7-én érkezett Debrecenbe, ahol a Nép Barátja című lap szerkesztését folytatta. A bukás után bujdosott, börtönbe került, de azután Pesten Jókai mellett a kor népszerű prózaírója lett. E napon Fürgedpusztán született.
1783-08-27DebrecenVáradi Szabó János (Szilvásújfalu, 1783. aug. 27. - Debrecen, 1864. márc. 12.) pedagógus e napon született. Részt vett a Debreceni Református Kollégium irányításában. Fő műve A hazabeli kisebb oskoláknak jobb lábra állításokról (...) című munka.
1786-11-16DebrecenHatvani István(Rimaszombat, 1718. nov. 21. – Debrecen, 1786. nov. 16.)matematikus és természettudós e napon halt meg. Jókai Mór „A magyar Faust"-nak nevezte.
1790-11-21Debrecen(1790. nov. 21.) Beregszászi Pál mérnök, rajztanár, építészeti szakíró e napon született Debrecenben.
1797-02-22DebrecenSzéll Sámuel költő, református lelkész, a debreceni főiskolán a költészeti osztály tanítója, a német nyelv tanára, szenior és énekkarvezető, káplán. 1823-ban latinul és magyarul is megjelent az a verse, amelyben örömét fejezi ki amiatt, hogy Ferenczi István szobrászművész a debreceni egyháznak ajándékozta Csokonai Vitéz Mihályt ábrázoló szobrát. E napon Vetésen született.
1797-03-06Debrecen1797. márc. 6. Balásházy János mezőgazdasági szakíró, aki elsőként szorgalmazta a debreceni mezőgazdasági akadémia felállítását, e napon Sátoraljaújhelyen született.
1799-03-13DebrecenWeszprémi István, Tsanádi, Csanády (Veszprém, 1723. aug. 13. – Debrecen, 1799. márc. 13.) orvos, orvostörténész e napon elhunyt.
1800-02-13DebrecenVecsei József filozófus, debreceni segédlelkész, bárándi lelkész e napon Debrecenben született.
1801-04-06HajdúhadházFöldi János költő, író, műfordító, nyelvész, természettudományi szakíró, orvos, akinek sokoldalúságát, emberi nagyságát Csokonai is nagyra értékelte, e napon Hajdúhadházon elhunyt.
1803-11-18Debrecen(1803. nov. 18.) Domokos Lajos debreceni születésű főbíró, politikus, író, fordító e napon Kóly településen elhunyt.
1804-10-17DebrecenNagysándor József (Nagyvárad, 1804. okt. 17. – Arad, 1849. okt. 6.) honvéd tábornok, a debreceni csata hadvezére, aradi vértanú e napon született.
1804-11-23Hajdú-BiharGáspár András (Kecskemét, 1804. nov. 23. – Bihar, 1884. aug. 5.) honvéd tábornok (1848/49), a bihari kerület országgyűlési képviselője e napon született.
1805-01-28DebrecenCsokonai Vitéz Mihály költő, drámaíró, műfordító, a magyar költészet egyik legnagyobb alakja e napon 1805. jan. 28-án Debrecenben elhunyt.
1806-11-05PüspökladányMindszenthy Sámuel (Püspökladány, 1751 – Komárom, 1806. nov. 5.)feltehetően püspökladányi születésű egyházi és művelődéstörténeti író, fordító e napon Révkomáromban elhunyt.
1808-02-26DebrecenBoka Károly (Debrecen, 1808. febr. 26. – Debrecen, 1860. júl. 11.) cigányprímás e napon született. Debrecenben a 40-es években nagyon népszerű volt a bandája. A szabadságharc alatt Kossuth kedvenc muzsikusa.
1808-04-22DebrecenSzőnyi Pál (Debrecen, 1808. ápr. 22. - 1878. jún. 17.) művelődéspolitikus, pedagógus, az MTA levelező tagja e napon született.
1808-10-17DebrecenSárváry Ferenc (Debrecen, 1808. okt. 17. - Debrecen, 1879. jan. 6.) jogász, ügyvéd e napon született.
1809-11-30DebrecenKönyves Tóth Mihály (Debrecen, 1809. nov. 30. – Debrecen, 1895. febr. 4.) református lelkész, tábori pap e napon született.
1813-10-14DebrecenTörök József (Alsóvárad, 1813. október 14. – Debrecen, 1894. március 14.) orvos, szakíró, főiskolai tanár e napon Alsóváradon született. A kollégiumban bölcseletet, jogot, teológiát hallgatott. Ott ő volt az Olvasó Társulat egyik alapítója, majd később – pesti orvosi tanulmányai és gyakorló orvosi munkája után – ő lett a Debreceni Kollégium vegytan-, növény- és ásványtan tanszékének vezetője. Összegyűjtötte a magyar irodalomban megjelent természettudományi és orvosi műszavakat, könyvet írt az egészséget nem rontó szépítőszerekről (1842) és hazánk nevezetes gyógyvizeiről, fürdőiről is (1848).
1814-10-22DebrecenObernyik Károly (Kömlőd, 1814. okt. 22. – Pest, 1855. aug. 17.) író, drámaíró, hajdúnánási alkotó, debreceni diák e napon született.
1816-02-12DebrecenSárosy Gyula költő, Kossuth Lajos híve, 1849-ben Debrecen kormánybiztosa, Világos után Komádiban bujdosó, Krinolin című verse miatt internált alkotó e napon Borossebesen született.
1817-02-06DebrecenPap Endre költő, író, műfordító. A Debreceni Református Kollégiumban, majd teológusnak tanult, Kölcsey Ferenc munkáit ő szerkesztette és jellemzést írt róla a Magyar szónokok és státusférfiak című kötetben. E napon Zsarolyán nevű településen keresztelték meg.
1817-02-24DebrecenNagy Imre költő, a Debreceni Református Kollégium diákja. Nagyváradon és Hegyközpályiban magántanító volt. Ő írt először madrigált és ritornellt a magyar költészetben. Árpád című románcával megnyerte a Kisfaludy Társaság balladapályázatát. E napon Kisújszálláson (Kunszálláson) született.
1817-03-02Debrecen1817. márc. 2. Arany János költő, műfordító, kritikus, szerkesztő, a Debreceni Református Kollégium tógátus diákja, majd a debreceni színitársulat tagja, aki később folytatta debreceni tanulmányait, majd 1848-49-ben ismét visszatért a városba, e napon Nagyszalontán született.
1818-09-07DebrecenTelegdi Kovács Lajos (Debrecen, 1818. szept. 7. – Debrecen, 1873. aug. 14.) könyvkereskedő, könyvkiadó, nyomdász e napon Debrecenben született.
1819-02-19DebrecenPéchy Mihály (Álmosd, 1755 – Fejérszék, 1819. febr. 19.) építész, mérnökkari tábornok, a Nagytemplom és a Református Kollégium tervezője e napon elhunyt.
1819-09-13NádudvarNádudvari római katolikus templom, melyet a XIX. század elején Novák József egri érsek kezdeményezésére építettek. E napon 1819. szeptember 13.-án szentelték fel.
1820-01-28BiharnagybajomPálóczi Horváth Ádám író, jogász, költő, mérnök, népdalgyűjtő, ügyvéd, Csokonai Vitéz Mihály barátja e napon Nagybajomban 1820. jan. 28-án elhunyt.
1821-03-29Debrecen(1821. márc. 29.) Simonffy Sámuel (1754–1821) debreceni kereskedő, patrícius, 1811 – 1821 között a város főbírája volt. E napon Debrecenben   1821. márc. 29.-én halt meg.
1821-08-26Debrecen(1821. aug. 26.) Debrecen. Befejeződött a Nagytemplom keleti (egyben második) tornyának építése.
1823-01-01DebrecenPetőfi Sándor (Kiskőrös, 1823. jan. 1. - Segesvár, 1849. júl. 31.) költő, író e napon született.
1823-03-11DebrecenPákh Albert (Rozsnyó, 1823. márc. 11. – Pest, 1867. febr. 10.) író, szerkesztő, ügyvéd, az MTA. 1evelező tagja, a demokrata írókat tömörítő Tízek Társasága tagja, humorista e napon született.
1823-04-05DebrecenBalkányi Szabó Lajos (Mihálydi, 1823, ápr. 5. – Debrecen, 1889. szept. 24.) költő, író e napon született. A debreceni református kollégiumban jogot tanult. 1845-ben ügyvédi oklevelet szerzett Pesten. Ekkor kezdett írni a Pesti Divatlapnál. 1867–71 között debreceni törvényszéki bíró, majd 1872–86-ban aljárásbíró. Petőfit utánozta. Több versét megzenésítették, némelyik népdallá vált, ma is éneklik (Kossuth Lajos azt üzente, Káka tövén költ a ruca, Azt a kislányt nem az anyja nevelte). Fontos munkái a Magyar ősmesék (I–V., Debrecen, 1860–75); Debreczen helynevei (Debrecen, 1865).
1824-10-06Debrecen(1824. okt. 6.) Dobsa Lajos (1824–1902) író, drámaíró, többek között debreceni vándorszínész e napon Makón született. I. István király c. drámájából Váradi Antal operalibrettót írt, amelyet Erkel Ferenc zenésített meg.
1825-02-02DebrecenBöszörményi Pál közíró, Debrecen főjegyzője, majd főbírája e napon Debrecenben elhunyt.
1826-01-19DebrecenSegesvári István debreceni orvos, fordító, irodalomtörténész , az első magyar nyelvi és irodalmi vázlatos áttekintés szerzője e napon 1826. jan. 19-én Debrecenben elhunyt.
1826-02-25DebrecenMegalakult a La Fontaine Irodalmi Társaság debreceni osztálya. Vezetésével Hankiss Jánost bízták meg.
1828-02-23DebrecenFazekas Mihály (Debrecen, 1766. jan. 6. – Debrecen, 1828. febr. 23.) költő, botanikus, a debreceni felvilágosult írói körnek Csokonai mellett legeredetibb tehetsége e napon elhunyt.
1828-12-25DebrecenTelepy Károly (Debrecen, 1828. dec. 25. – Budapest, 1906. szept. 30.) festő, Telepy György színész fia e napon született.
1829-02-03BerettyóújfaluOrbán Balázs (Lengyelfalva, 1829. febr. 3. - Budapest, 1890. ápr. 19.) etnográfiai és geográfiai író, politikus, Újfalu követe e napon született.
1830-12-08Debrecen(1830. dec. 8.) Ábrai Károly író, újságíró, a Debrecenben megjelenő Alföldi Hírlap és a Hortobágy című lap munkatársa e napon született.
1831-01-04DebrecenOsváth Pál (Kismarja, 1831. jan. 4. – ? ) csendbiztos, helytörténeti író e napon született. A debreceni református főiskolán bölcseletet, jogot tanult. .Részt vett a szabadságharcban. 1859 – 84 között a sárréti járás utolsó csendbiztosa a pandúrság kötelékében. Később Budapesten élt. Forrásértékű néprajzi munkái: Bihar vármegye sárréti járása leírása (Nagyvárad, 1875); Közbiztonságunk múltja és pandúr korom emlékei (Bp., 1905).
1831-03-31Debrecen1831. márc. 31. Bartha Mór református lelkipásztor, a Debreczen című lap szerkesztője, a függetlenségi eszme harcosa, Ady Endre segítője e napon Fehérgyarmaton született.
1832-01-14DebrecenIllésy György református lelkész, költő, Debrecenben a Hortobágy című lap szerkesztője, Béranger-fordító. Népies stílusú verses krónikáit György deák álnéven jelentette meg. 1832. jan. 14.-én e napon Mezősason született.
1832-02-22DebrecenPethe Ferenc mezőgazda, szakíró, újságíró, szerkesztő. A Debreceni Református Kollégiumban tanult. A keszthelyi Georgikonban ő vezette be tanítási nyelvként a magyart. E napon Szilágysomlyón elhunyt.
1833-12-22BalmazújvárosSemsey Andor (Kassa, 1833. dec. 22. – Budapest., 1923. aug. 14.) természettudós, mineralógus, az MTA tagja, a magyar ásványtan és földtan mecénása, a balmazújvárosi múzeum névadója e napon született.
1834-10-15Debrecen(1834. okt. 15.) Debrecen. A legnagyobb ismert földrengés. Kb. 350 építmény sérült meg.
1835-02-06DerecskeFodor Gerzson derecskei születésű író, költő, műfordító, református lelkész e napon elhunyt.
1835-03-02Debrecen1835. márc. 2. Tőkés Emília debreceni színész e napon született.
1836-03-28Debrecen1836. márc. 28. Balogh Ferenc egyházi író, főiskolai tanár, lapszerkesztő, bibliográfus, a magyar protestáns egyháztörténet kutatója e napon Nagyváradon született.
1839-01-03DebrecenThaly Kálmán (Csép, 1839. jan. 3. – Zablát, 1909. szept. 26.) politikus, történész, költő, Debrecen országgyűlési képviselője (1882/1909) e napon született.
1840-02-05DebrecenBihari Péter Debrecenben induló költő, tanár, filozófus e napon született.
1842-02-12DebrecenBáthory Gábor (id.) egyházi író, református püspök. Volt debreceni diák, köztanító és szénior is. Az ő javításaival jelent meg az ún. Nagyváradi Biblia 1805-ös pesti kiadása. E napon Nagykőrösön elhunyt
1842-02-14DerecskeKótsi Patkó János derecskei születésű színész, író, műfordító, rendező e napon Kolozsvárott elhunyt
1842-03-24Debrecen1842. márc. 24. Cserna Géza költő első versei a Hortobágy hasábjain jelentek meg. Debrecenben jogot tanult. Korai verseinek debreceni vonatkozásai is vannak. Aristides néven kritikákat írt. E napon Székesfehérváron született.
1843-09-04Debrecen(1843. szept. 4.) A Debreczen-Nagyváradi Értesítő című hetilap, az első debreceni újság e napon (hétfőn) jelent meg legelőször, amelyben “adás-vevés, kereskedési-gazdasági ‘s más ilyes körülmények közöltetnek”. Később megyei hírekkel, szépirodalmi, színházi közleményekkel bővült a lap profilja. Első szerkesztője Balla Károly volt 1873-ig. A lap 1902 augusztusában szűnt meg.
1843-11-30DebrecenKiss József (Mezőcsát, 1843. nov. 30. – Budapest, 1921, dec. 31.) költő, lapszerkesztő, a 19. sz. végi magyar líra egyik kiemelkedő képviselője e napon született. Tiszacsegén volt gyermek, Debrecenben is tanult.
1844-02-20DebrecenMunkácsy Mihály (Munkács, 1844. febr. 20. – Endenich, Németo., 1900. máj. 1.) festőművész, a Déri Múzeumban kiállított Trilógia alkotója e napon született
1846-01-05DebrecenÁngyán János református lelkész, egyházi író, a Debreceni Református Kollégium hallgatója, nádudvari és hajdúböszörményi rektor e napon 1846. jan. 5-én Veszprémben elhunyt.
1846-09-12DebrecenNagy Sándor (Nagykereki, 1846. szept. 6. – Nagyvárad, 1923), K. jogász, bíró, a Bihar-ország című háromkötetes helytörténeti és néprajzi mű szerzője e napon Nagykerekiben született.
1846-11-17Debrecen(1846. nov. 17.) Petőfi Sándor e napon Debrecenben színházba ment, ahol Prielle Kornélia A virágnak megtiltani nem lehet című vers eléneklésével tisztelgett a költőnek. Másnap Petőfi megkérte a színésznő kezét, de a frigy egyházi formaságok miatt nem jöhetett létre. Petőfi november 20-án elutazott a városból.
1848-11-06DebrecenNemetz József János (Óbuda, 1753 körül – Debrecen, 1848. nov. 6.) fizikus, feltaláló e napon elhunyt
1848-12-15DebrecenPetőfi Zoltán (Debrecen; 1848. dec. 15. – Pest, 1870, nov. 15.), Petőfi Sándor fia e napon született. Emiatt Petőfi még e hónapban megkapta a szabadságlevelét
1848-12-18Debrecen(1848. dec. 18.) Komlóssy Arthur (id.) irodalomszervező, hivatalnok e napon Debrecenben született. 1883-ban a debreceni I. Takarékpénztár igazgatója, jogtanácsosa, 1896-ban a város főjegyzője. 1868-tól főleg debreceni lapokban szépirodalmat és tárca jellegű cikkeket közölt. Nagyon intenzíven támogatta a kultúrát. Ő alapította és 1904-ig Hamar Lászlóval szerkesztette is a Debreczeni Képes Kalendáriomot. Kezdeményezte, hogy az irodalmi társaság Csokonai nevét vegye fel. Haláláig alelnöke volt a Csokonai Körnek. Elindította a Csokonai-relikviák gyűjtését is.
1849-10-06DebrecenNagysándor József (Nagyvárad, 1804. okt. 17. – Arad, 1849. okt. 6.) honvéd tábornok, a debreceni csata hadvezére, aradi vértanú e napon elhunyt.
1849-10-24DebrecenPerényi Zsigmond, báró (Ardó, 1783 – Pest, 1849. okt. 24.) nagybirtokos, az Országgyűlés főrendi házának másodelnöke, Kossuth híve, e napon mártírhalált halt.
1854-03-01DebrecenPecz Samu (Pest, 1854. márc. 1. – Budapest, 1922. szept. 1.) építész, műegyetemi tanár, a Debreceni Református Főgimnázium és a Kossuth utcai református templom tervezője e napon született.
1855-09-11BárándVecsei József (Debrecen, 1800. febr. 13. – Debrecen, 1855. szept. 11.) filozófus, debreceni segédlelkész, bárándi lelkész e napon Debrecenben elhunyt.
1855-10-05HajdúbagosPetényi Salamon János (Ábelfalva, Nógrád megye, 1799. július 30. – Pest, 1855. október 5.) természettudós, zoológus, a magyar madártan és őslénytan megalapítója, a hajdúbagosi földikutya kutatója e napon elhunyt.
1856-10-02DebrecenCsengery János (Csengeri néven is szerepel a szakirodalomban.) (Szatmárnémeti, 1856. október 2. – Budapest, 1945. április 21.) klasszika-filológus, műfordító, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Debreceni Református Kollégium segédtanára e napon Szatmárnémetiben született.
1857-02-26DebrecenBárd Miklós (Kozma Ferenc) katonaköltő, Kozma Andor testvére. Debrecenben lépett katonai szolgálatba. Első állomáshelye Derecske volt. Hajdúböszörményben megkapta a káplárcsillagot és többek között ott is alkotott. E napon Marcaliban született.
1857-04-15KabaKabán 1857. április 15-én este 10 óra körül meteorit csapódott be a község határában.
1857-11-19DebrecenA XIX. század második felében kiépült (1857. november 19.) Debrecent Pesttel, s azon keresztül Béccsel összekötő vasútvonal.
1858-01-05DebrecenAdorján Sándor (Debrecen, 1858. jan. 5. - ?) író, műfordító, újságíró e napon született.
1858-03-27DebrecenKiss Károly, Pongó (Debrecen, 1858. márc. 27. - Balatonlelle, 1914. jún. 14.) kémikus, üvegtechnikus e napon született.
1858-09-08DebrecenTóth András (Simánd, 1858. szeptember 8. – Debrecen, 1929. március 14.) szobrász e napon Simándon született. Debrecenben is kiállított és ott hunyt el.
1858-10-13BiharnagybajomRévész Mihály (Gyón, 1858. okt. 13. - Biharnagybajom, 1900. márc. 8.) református lelkész e napon született.
1858-10-18DebrecenMagoss György (Egri, 1858. okt. 18. - Debrecen, 1947. dec. 22.) ügyvéd, Debrecen polgármestere (1923/28) e napon született.
1858-11-08DebrecenJaczkovics Mihály (Alsódomonya, 1858. nov. 8. - Debrecen, 1914. febr. 23.) görög katolikus általános helynök e napon született
1858-12-11DebrecenKulcsár Endre (Nemesdéd, 1858. dec. 11. - Debrecen, 1922. március 29.) író, pedagógus e napon született
1859-03-15DebrecenSimonffy László (Debrecen, 1795. júl. 20. - Debrecen, 1859. márc. 15.) nemzetőr őrnagy (1848/49) e napon elhunyt.
1859-12-18DebrecenSzontagh Félix (Lőcse, 1859. dec. 18. – Debrecen, 1929. nov. 6.) gyermekgyógyász, egyetemi tanár e napon született.
1860-01-04HajdúszoboszlóKenézy Gyula hajdúszoboszlói származású szülész-nőgyógyász, a debreceni bábaképző intézet, később a gyermekmenhely igazgatója, debreceni egyetemi tanár, rektor e napon 1860. jan. 4-én született.
1860-01-11DebrecenDebrecen - 1860. jan. 11. - Egyházkerületi közgyűlést tartottak, amelyen elutasították a protestáns pátenst.
1860-10-13DebrecenDávid Gyula (Élesd, Bihar vármegye, 1860. október 13. – Debrecen, 1917. március 22.) református segédlelkész, egyházi író. A Debreczeni Protestáns Lapba egyházi cikkeket író alkotó, református lelkész e napon született.
1861-02-22DebrecenAmbrus Zoltán író, műfordító, a modern magyar próza egyik megteremtője, aki Biharkeresztesen is élt, a debreceni vasúti régi indóház szolgálati lakásában e napon született.
1861-08-29DebrecenSzávay Gyula (Zenta, 1861. augusztus 29. – Budapest, 1935. május 1.) költő, író, újságíró, közgazdász, a Debreceni Csokonai Kör főtitkára e napon Zentán született.
1861-11-16Debrecen(1861. nov. 16.) Sárosy Gyula költő, Kossuth Lajos híve, 1849-ben Debrecen kormánybiztosa, Világos után Komádiban bujdosó, Krinolin című verse miatt internált alkotó e napon Pesten elhunyt.
1862-03-09Álmosd1862. márc. 9. Álmosd. Az országban az elsők között ünnepélyesen megnyitották a kisdedóvót.
1864-03-14DebrecenKürschák József (Buda, 1864. márc. 14. – Budapest, 1933. márc. 26.) matematikus,a debreceni Reáliskola és a Műegyetem tanára e napon született.
1864-03-18DebrecenPálfy József (Fesetpuszta, 1864. márc. 18. - Debrecen, 1934. okt. 1.) festőművész e napon született.
1864-08-27DebrecenKuthy Lajos (Érmihályfalva, 1813. jan. 9. – Nagyvárad, 1864. aug. 27.) regény- és drámaíró, a Hortobágy és az Alföld egyik korai irodalmi ábrázolója e napon elhunyt.
1864-11-17DebrecenTóth József (Debrecen, 1864. nov. 17. - Körösladány, 1934. jún. 2. ) református lelkész e napon született.
1865-09-11DebrecenZoványi Jenő (Szilágyzovány, 1865. szeptember 11. – Budapest, 1958. június 24.) egyháztörténész, református lelkész, debreceni egyetemi tanár e napon született.
1865-09-11Debrecen(1865. szept. 11.) Zoványi Jenő egyháztörténész, református lelkész, debreceni egyetemi tanár e napon született.
1867-02-10DebrecenPákh Albert író, szerkesztő, Petőfi barátja, Debrecenről humoros, karikatúraszerű életképek alkotója, álnevén Kaján Ábel e napon Pesten elhunyt.
1867-03-10Debrecen1867. márc. 10. Debrecen. Megalakult a város legelső sportegyesülete, a Debreceni Torna Egylet (DTE).
1867-03-29Debrecen1867. márc. 29. Gulyás István irodalomtörténész, tanár, Gulyás Pál édesapja, Juhász Géza apósa . Móricz Zsigmond "A jó tanár" című művében írt róla. Hajó u. 8. sz. alatti háza Debrecen egyik irodalmi központja lett. Péküzemet alapított, volt iskolaigazgató és a Debreczen színikritikusa. A Pallas Nagy Lexikonába száznál is több szócikket írt. E napon Tiszadobon született.
1868-01-03DebrecenCsáki Benjámin (Füzesgyarmat, 1868. jan. 3. - Debrecen, 1943. júl. 5.) lelkész, egyetemi tanár e napon született. Debrecenben tanult.. 1914-től Debrecenben egyetemi tanár, később rektor (1929-30). Ő kezdeményezte a debreceni egyetemi templom és a központi egyetem előtti bronzszobrok felállítását.
1868-04-16HajdúdorogHajdúdorog, 1868. ápr. 16. Országos görög katolikus nagygyűlésre került sor. Itt hangzott el először az országban magyar nyelvű liturgikus gyakorlat.
1868-09-06DebrecenPetőfiné Szendrey Júlia (Keszthely, 1828. december 29. – Pest, 1868. szeptember 6.) költő, író e napon Keszthelyen elhunyt. 1848-ban rövid ideig Debrecenben élt. Fia, Zoltán is itt született. Verseire, naplóira a halál, elvágyódás, melankólia érzése jellemző. Andersen néhány meséjét is lefordította. Először 1909-ben jelentek meg versei és naplói. Mikes Lajos és Dernői Kocsis László 1930-ban adta ki munkáit Sz. J. ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása címmel.
1868-09-20Debrecen20-21. Debrecen, 1868. Országos dalosverseny
1868-10-22DebrecenDebrecen, (1868.10.22) A Debreceni Felsőbb Gazdasági Tanintézet megnyitotta kapuit.
1868-11-07DebrecenDebrecen, (1868.11.0.7) Megjelent a Református Gimnázium önképző társulatának hetilapja, a Rózsabokor.
1869-06-14DebrecenSesztina Jenő, Nagybákay-Sesztina (Debrecen, 1869. jún. 14. – Debrecen, 1944. okt. 21.) vasnagykereskedő e napon született.
1869-10-01Debrecen(1869. okt. 1.) Debrecen. Megnyílt a debreceni Református Tanítóképző Intézet.
1870-11-26Debrecen(1870. nov. 26.) Balogh Péter egyházi író, református püspök, a császári pátens elleni küzdelem debreceni vezéralakja e napon elhunyt.
1871-10-21DebrecenIllésy György (Mezősas (Bihar megye), 1832. január 14. – Pest, 1871. október 21.) költő, újságíró, 1848-as honvéd, 1861-63 között a Hortobágy című lap szerkesztője e napon Pesten elhunyt.
1871-11-15Hajdúböszörmény(1871. nov. 15.) Baltazár Dezső református püspök, egyházi író, főrendiházi tag e napon Hajdúböszörményben született.
1871-12-08Tetétlen(1871. dec. 8.) Barcsa János történész, bibliográfus, hajdúnánási és debreceni tanár, levéltáros, Csokonai irodalmi munkásságának kutatója e napon Tetétlenben született.
1872-03-10Debrecen1872. márc. 10. Szabó Mihály, G. egyházi író, irodalomtörténész, etnográfus, az "Őseredetű magyar személynevek tára" (Debrecen, 1936) összeállítója e napon Méhteleken született.
1872-04-02Debrecen1872. ápr. 2. Szathmáry Zoltán író, újságíró, a Debreczen újság, majd a Debreceni Szemle szerkesztője. Küzdött a debreceni egyetemért, közművelődési könyvtárért, szépművészeti múzeumért és azért, hogy a színházat Csokonairól nevezzék el. E napon Debrecenben született.
1872-04-06DebrecenPap Károly irodalomtörténész, egyetemi tanár. A debreceni Csokonai Körnek 1912.től alapító tagja, később több mint 20 évig elnöke volt. E napon Beregrákoson született.
1873-09-14Debrecen(1873. szept. 14.) Debrecen. Az Árpád téri református templom alapítólevelét e napon állította ki két magánszemély, Vecsey Imre és neje, Bruckner Karolina.
1874-03-15BerettyóújfaluKollányi Boldizsár (? , 1874. márc. 15. – Berettyóújfalu, 1921. márc. 29.) író, filozófus, Ady Endre barátja e napon született.
1876-09-04Hajdú-Bihar(1876. szept. 4.) Hajdú vármegye létrejött. Ezzel a korábbi Hajdúkerület megszűnt.
1877-02-22BárándNyéki József nemzetgyűlési képviselő, tanítóképző-intézeti tanár e napon Bárándon született.
1877-03-14Debrecen1877. márc. 14. Voinovich Géza író, irodalomtörténész Debrecenben és Budapesten végezte tanulmányait. Sajtó alá rendezte Eötvös József össze műveinek húsz kötetét és Arany János műveinek kritikai kiadását. Népszerű történelmi drámák szerzője. Arany János életrajzát három kötetben írta meg. E napon Debrecenben született.
1877-05-02DebrecenBacsó Jenő (Debrecen, 1877. máj. 2. – Debrecen, 1955. okt. 13.) jogász, egyetemi tanár, az egyetem rektora e napon született Debrecenben.
1878-09-10Debrecen(1978. szept. 10.) Debrecen, Hajdú-Bihar megye. A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Hajdú-Bihar megyei szervezetének jubileumi taggyűlésére került sor a megalakulás 25. évfordulója alkalmából.
1878-10-21DebrecenKrúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. okt. 21. – Budapest, 1933. máj. 12.) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere e napon született.
1879-05-01DebrecenFarkas Imre (Debrecen, 1879. máj. 1. – Bp., 1976. márc. 25.) költő, operettíró, zeneszerző, a Csokonai Kör tagja e napon született.
1879-12-11DebrecenBaja Mihály (Végvár, 1879. dec. 11. – Debrecen, 1957. febr. 5.) református lelkész, író, költő, a Bokréta Kör tagja e napon született.
1880-01-01DebrecenDebrecen - 1880. jan. 1. - Kereskedelmi Lapok címmel szak-, önképző és társadalmi heti közlöny jelent meg.
1880-01-12BalmazújvárosLengyel Menyhért drámaíró e napon 1880. jan. 12.-án született Balmazújvárosban.
1880-01-29DebrecenBodor Aladár költő, író, újságíró, a Református Kollégium könyvtárosa, Oláh Gábor barátja e napon 1880. jan. 29-én született.
1880-07-24DebrecenDebrecen - 1880. júl. 24. Szoyer Ilonka opera énekesnő e a napon született Debrecenben.
1880-12-04Debrecen(1880. dec. 4.) Kereskedelem és Ipar címmel közgazdasági és társadalmi hetilap jelent meg a korábbi Kereskedelmi Lapok utódlapjaként Debrecenben.
1881-01-10DebrecenMedgyessy Ferenc szobrászművész, a Déri Múzeum előtti térre készített szobrok párizsi Grand Prix-díjasa e napon 1881. jan. 10-én Debrecenben született.
1881-01-17DebrecenOláh Gábor író, költő, műfordító, irodalomtörténész e napon 1881. jan. 17-én Debrecenben született.
1881-01-29DebrecenAdy Lajos irodalomtörténész, pedagógiai író, Ady Endre öccse és hagyatékának gondozója, a debreceni Ady Társaság elnöke e napon 1881. jan. 29-én Érmindszenten született.
1881-09-02DebrecenBalla Károly (Sály, 1803. június 9. – Mezőcsát, 1881. szeptember 2.) színész, színházigazgató, az első debreceni újság, a Debreczen-Nagyváradi Értesítő című hetilap alapítója és szerkesztője ebben a hónapban Mezőcsáton elhunyt.
1882-01-13DebrecenMariay Ödön író Debrecenben volt középiskolás és joghallgató. 1915-ben a Világ című folyóirat hasábjain "Tiszántúli" álnéven fordult szembe Rákosi Jenő ("Dunántúli") Adyt támadó írásával. A Nemzeti Színház bemutatta Rákóczi harang című, debreceni tárgyú drámáját. E napon 1882. jan. 13-án Nagylétán született.
1882-03-15Debrecen1882. márc. 15. Ábrahám Ernő író, műfordító, a Debreczen című lap munkatársa, debreceni és hortobágyi élmények elbeszélője e napon Debrecenben született.
1882-03-29Hajdúböszörmény1882. márc. 29. Kálmán Ferenc politikus, a Hajdú vármegyei kisgazdapárti szervezet egyik vezetője, 1932-1933-ben a Szabad Hajdú szerkesztőbizottsági tagja, az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, a Hajdú és Bihar vármegyei választókerület nemzetgyűlési képviselője, majd az Országgyűlés kisgazdapárti képviselőcsoportjának egyik alelnöke e napon Hajdúböszörményben született.
1883-01-08KabaBálint Antal (Kaba, 1883. jan. 8. – Budapest, 1964. március 23.) gyorsírásszerkesztő, pszichotechnikus e napon született.
1883-01-13NagylétaMariay Ödön (Nagyléta, 1883. jan. 13. – Csanádapáca, 1952. dec. 14.) író e napon született.
1883-01-15DebrecenKomlóssy Lajos (Debrecen, 1811. márc. 21. – Debrecen, 1883. jan. 15.) honvéd őrnagy (1848/49) e napon elhunyt.
1883-01-24HajdúböszörményBakóczi Károly (Hajdúböszörmény, 1883. jan. 24. - Székelyudvarhely, 1956. szeptember 3.) író, irodalomtörténész, műfordító e napon született.
1883-03-06KunhegyesZsigmond Ferenc (Kunhegyes, 1883. márc. 6. – Kunhegyes, 1949. júl. 20.) irodalomtörténész, az MTA tagja e napon született.
1883-03-09DebrecenSmurák József (Arad, 1883. márc. 9. - Debrecen, 1943. december 2.) építőmester, keramikus e napon született.
1883-10-08DebrecenKlimó István (Debrecen, 1883. okt. 8. - Budapest, 1961. máj. 26.) festőművész e napon született.
1883-10-13KabaJuhász Nagy Sándor (Kaba, 1883. okt. 13. - Debrecen, 1946. máj. 10.) politikus, ügyvéd, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter (1919.01.25.-03.21.) e napon született.
1884-02-11Karcag

Györffy István (Karcag, 1884. febr. 11. – Budapest, 1939. okt. 3.) etnográfus, egyetemi tanár, a Hajdúság és a Hortobágy kutatója e napon született.

1884-02-14NádudvarMezey Sándor (Nádudvar, 1884. febr. 14. - Buenos Aires, 1968. febr. 5.) író, költő, műfordító, publicista, jogász, ügyvéd e napon született.
1884-03-07DebrecenLugossy József (Felsőbánya, 1812. dec. 3. – Debrecen, 1884. márc. 7.) nyelvész, orientalista, a Debreceni Református Kollégium tanára és könyvtárosa e napon elhunyt.
1884-03-09NagylétaBudó Jusztin (Nagyléta, 1884. márc. 9. - Budapest, 1943. dec. 6.) levéltáros, történész e napon született.
1884-08-25DebrecenKováts Andor (Kecskemét, 1884. aug. 25. – Debrecen, 1942. febr. 5.) jogász, egyetemi tanár e napon született.
1884-09-07BerettyóújfaluMiklós Jutka (Berettyóújfalu, 1884. szept. 7. – Creteil, Franciaország., 1976. febr. 18.) költő, a nagyváradi Holnap körének tagja e napon született.
1884-10-05Debrecen(1884. okt. 5.) Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Átadták a forgalomnak a Debrecentől Hajdúnánásig kiépített vasútvonalat.
1884-11-17BerettyóújfaluDeák Dezső (?, 1884. nov. 17. - ?, 19?) író, a Bihar című hetilap szerkesztője, berettyóújfalui tanár e napon született.
1885-01-06NádudvarLázár Miklós nádudvari születésű kanonok, költő e napon 1885. jan. 6-án elhunyt.
1885-01-06BalmazújvárosVarga Antal balmazújvárosi helytörténész, pedagógus e napon 1885. jan. 6-án született.
1885-01-24DebrecenThuróczy Gyula színész, debreceni rendező e napon 1885. jan. 24-én született.
1885-02-02DebrecenHuss Richárd filológus, germanista, a Debreceni Református Kollégium, majd a Debreceni Tisza István Egyetem tanára e napon született.
1885-03-31Biharnagybajom1885. márc. 31. Tihanyi Miklós (eredeti neve: Tihanyi László) nagybajomi származású színész, aki felvett nevét először 1865-ben Debrecenben használta, e napon elhunyt.
1885-04-02Püspökladány1885. ápr. 2. Beöthy Dezső országgyűlési képviselő, tábornok e napon született Püspökladányban.
1885-09-29DebrecenEcsedi István (Debrecen, 1885. szeptember 29. – Debrecen, 1935. május 19.) néprajzi író, muzeológus, tanár, a Hortobágy kutatója, a Hajdúföld című lap alapítója és szerkesztője (1919), a Debreczeni Képes Kalendáriom társszerkesztője (1932-1937) e napon született.
1886-10-02DebrecenTérey Sándor (eredeti nevén Kuthy Sándor, Debrecen, 1886. október 2. – Budapest, 1955. október 11.), költő, regényíró, műfordító., aki műveit többnyire Térey Sándor néven jelentette meg, a magyar zene népszerűsítője francia lapokban, a vidéki városok kulturális szövetségének igazgatója e napon Debrecenben született.
1887-02-03DebrecenDobos János református lelkész, népszerű egyházi művek szerzője. Erdélyi János számára Debrecen környékén 26 népdalt gyűjtött. E napon Cegléden elhunyt.
1887-02-13FöldesCsáth Géza író, zenekritikus, orvos, aki Földesre és Tetétlenre jelentkezett helyettes orvosnak, e napon Szabadkán született.
1887-03-01Hajdúböszörmény1887. márc. 1. Varga Lajos (Böszörményi) költő, hajdúböszörményi tanár, nótaszerző, aki a Herczeg Ferenc szerkesztette Új Idők című lapba írt leggyakrabban, e napon Monoszlón született.
1888-09-12DebrecenTersánszky Józsi Jenő (Tersánszky József Jenő, Nagybánya, 1888. szeptember 12. – Budapest, 1969. június 12.) író, a XX. századi magyar próza irányzatokba nem sorolható alakja e napon Nagyváradon született. Debrecenben Toroczkay Oszvald festőművésznél tanult, mert eredetileg festő akart lenni. Repülő család című könyvének kéziratát innen küldte Pestre. Életem regénye címmel 1968-ban jelentek meg önéletrajzi írásai. Elsőként Kerékgyártó István dolgozta fel életművét már 1969-ben.
1888-10-27DebrecenNagy Pál (1847. aug. 7. Szentes - 1888. okt. 27. Debrecen) gimnáziumi tanár e napon Debrecenben elhunyt. A Debreceni Református Kollégiumban természettudományi tárgyakat tanított. Pálfy József szerint ő teremtette meg Bugyi Sándor debreceni talyigás alakját és éveken át írt róla történeteket a Villám című debreceni élclapba. A Bugyi-könyveket viszont Simon István írta.
1888-11-14Debrecen(1888. nov. 14.) Nagy Ferenc költő, református lelkész e napon Nagyréven született. Teológiát végzett Debrecenben. 21 évig Sárrétudvari lelkipásztora volt. Túl az Óperencián címmel New Yorkban is kiadott egy verseskötetet 1913-ban, majd 21 év múlva Debrecenben jelentkezett Esthajnal csillag ragyog című kötetével. Debreceni témákat, hangulatokat is ábrázolt.
1889-09-24DebrecenBalkányi Szabó Lajos (Mihálydi, 1823, ápr. 5. – Debrecen, 1889. szept. 24.) költő, író, a Kossuth-nóta szerzője e napon elhunyt.
1890-02-02HajdúdorogMészáros Károly hajdúdorogi származású helytörténész, politikus, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc résztvevője e napon elhunyt.
1890-11-01DebrecenKovács Ferenc (1890. nov. 1. - 1974) szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, a debreceni szüléskerület és a Bábaképző Intézet vezetője e napon született.
1890-11-11Biharnagybajom(1890. nov. 11.) N. Gál Lajos mezőgazdász, országgyűlési képviselő e napon született Biharnagybajomban.
1891-01-10FöldesKarácsony Sándor pedagógiai, filozófiai író, egyetemi tanár e napon 1891. jan. 10-én Földesen született.
1891-03-07Debrecen1891. márc. 7. Boross Sándor költő, a debreceni tanítóképző hallgatója, a debreceni diákélet ábrázolója e napon Szárazberek településen született.
1891-09-30DebrecenMolnár György (Müller György, Nagyvárad, 1830. április 13. – Budapest, 1891. szeptember 30.) színész, rendező, író, aki nemcsak játszott és rendezett Debrecenben, hanem írt is a színházról, e napon Budapesten elhunyt.
1891-10-20DebrecenKulinyi Nagy Benő (...- 1891. okt. 20.) irodalomtörténész, ügyvéd, debreceni témák írója, többek között a Debreczeni Emlény szerkesztője és kiadója, ahol elsőként tette közzé a debreceni irodalom történetét, e napon Nagyváradon elhunyt.
1892-01-16DerecskeLeitgeb János megyebizottsági tag e napon 1892. jan. 16-án Derecskén elhunyt.
1892-05-01Debrecen1892. máj. 1. Debrecen. A város munkássága először ünnepelte május elsejét.
1893-04-05BiharugraSzabó Pál (Biharugra, 1893. ápr. 5. – Budapest., 1970. okt. 31.): író, politikus e napon született.
1893-04-27HajdúszoboszlóFehér Gábor (Hajdúszoboszló, 1893. ápr. 27. – 1941. dec. 1.) tanár, író, kritikus e napon született.
1893-05-01DebrecenDebrecen, 1893. máj. 1. Megkezdte működését a Magyar Királyi Kultúrmérnökség.
1893-09-08Debrecen(1893. szept. 8.) Debrecen. Felavatták a római katolikus elemi fiúiskola épületét.
1893-09-21DebrecenHankiss János (Budapest, 1893. szeptember 21. – Budapest, 1959 április 28) irodalomtörténész, író, szerkesztő, könyvtáros, egyetemi tanár e napon Budapesten született. 1916-tól a debreceni egyetem francia és német lektora volt, később egyetemi magántanár. E munkája mellett 1923-ig a debreceni főreáliskolában is tanár volt. Ez évtől a francia nyelv és irodalom egyetemi tanára lett. Sokat tett a magyar irodalom külföldi megismertetéséért. Megszervezte és 16 éven át vezette a Debreceni Nyári Egyetemet. A nyári egyetemhez kapcsolva Milleker Rezsővel indították el 1927-től a máig jelentős Debreceni Szemle című tudományos folyóiratot. Az Egyetemi Könyvtárban a zenei gyűjteményt is ő alapozta meg. Operaismertető előadásai is népszerűek voltak.
1893-09-28DebrecenTóth Gyula 1893. szeptember 28. (Debrecen) - 1970. január 13. (Budapest) éremművész, szobrász e napon Debrecenben született.
1893-10-10DebrecenKettesy Aladár, Kreiker (Szeged, 1893. okt. 10. – Debrecen, 1983. jan. 30.) orvos, szemész, az orvostudományok doktora e napon született.
1893-12-12Berettyóújfalu(1893. dec. 12.) Bihari Artúr polgári iskolai tanár e napon Berettyóújfaluban született.
1894-01-17HajdúböszörménySillye Gábor (Hajdúböszörmény, 1817. márc. 21. – Hajdúböszörmény, 1894. jan. 17.) ügyvéd, politikus, a város országgyűlési képviselője, a Hajdúkerület kormánybiztosa és utolsó főkapitánya e napon elhunyt.
1894-03-14DebrecenTörök József (Alsóvárad, 1813. okt. 14. – Debrecen, 1894. márc. 14.) orvos, természettudós, tanár e napon elhunyt.
1894-03-20MagyarországKossuth Lajos (Monok, 1802. szept. 19. – Turin, 1894. márc. 20.) államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott küzdelem legnagyobb alakja e napon elhunyt.
1895-01-13NádudvarFazekas Lajos nádudvari fazekasmester e napon 1895. jan. 13. -án született.
1895-02-04DebrecenKönyves Tóth Mihály debreceni református lelkész, tábori pap e napon elhunyt.
1895-11-24Debrecen(1895. nov. 24.) Debrecen. Felállították a Gályarabok emlékoszlopát. "…özv. Hegyi Mihályné Józsa Eufrozina úrnő […] emlékoszlopot emeltetett azoknak […] az emlékezetére, a kiket a XVII. század vallási türelmetlensége és erőszakoskodása a két protestáns egyházban elfoglalt hivatalos állásaikból […] gályarabságra hurczolt …" – adta hírül a Vasárnapi Újság 1895. november 24-i számában.
1896-01-16DebrecenBúzás Pál debreceni jogtanár, főiskolai levéltárnok e napon Debrecenben elhunyt.
1896-02-12DebrecenMarconnay Tibor költő, író, műfordító, Garai Gábor költő apja, aki az 1960-as évek elején Debrecenben telepedett le és itt közölte írásait, e napon Sajtoskálon született.
1896-09-03DebrecenVárkonyi Nagy Béla (1919-ig Ligeti, 1928-ig Ligethy Béla, Kéty, 1896. szeptember 3. – Budapest, 1980. november 27.) költő, újságíró, debreceni diák, debreceni témájú versek szerzője e napon Kéty községben született.
1897-04-02Debrecen1897. ápr. 2. Nagy Károly orgonista, zenepedagógus, debreceni kántor, a zeneiskola tanára, karénekkel, templomi énekkel, orgonadallamokkal foglalkozó könyvek szerzője e napon Debrecenben elhunyt.
1898-09-04Debrecen(1898. szept. 4.) Móricz Zsigmond teológushallgatónak iratkozott be a kollégiumba. A Hüvelyes utca 4. sz. alatt lakott akkoriban. Újságírással kezdett foglalkozni.
1899-03-13PüspökladányKodolányi János (Telki, 1899. márc. 13. – Budapest., 1969. aug. 10.) író, publicista, kritikus, püspökladányi élményeit ismertető alkotó e napon született.
1899-03-30DebrecenWent István (Arad, 1899. márc. 30. – Debrecen, 1963. máj. 13.) orvos, egyetemi tanár, a debreceni Élettani és Általános Kórtani Intézet igazgatója e napon született.
1899-03-30DebrecenWent István (Arad, 1899. márc. 30. – Debrecen, 1963. máj. 13.) orvos, egyetemi tanár, a debreceni Élettani és Általános Kórtani Intézet igazgatója e napon született.
1899-10-27DebrecenGulyás Pál (Debrecen, 1899. okt. 27. – Debrecen, 1944 máj. 23.) költő e napon született.
1899-10-28PüspökladányDaróczy Sándor (Püspökladány, 1899. okt. 28. - Ligonier, 1983. okt. 22.) református lelkész, szerkesztő e napon született.
1899-11-14DebrecenMirkovszky Géza (Jászfényszaru, 1855. júl. 25. – Budapest, 1899. nov. 14.) építész, festő, több debreceni freskó készítője e napon elhunyt.
1899-12-02Debrecen(1899.12.02.) Debrecen. A munkácsi püspök Papp János lelkészt debreceni helyi káptalannak nevezte ki. Ezzel megalakult a debreceni görög katolikus helyi káplánság.
1900-03-08BiharnagybajomRévész Mihály (Gyón, 1858. okt. 13. - Biharnagybajom, 1900. márc. 8.) református lelkész e napon halt meg.
1900-03-24Hajdúböszörmény1900. márc. 24. Bakóczi János egyháztörténész, református lelkész e napon született Hajdúböszörményben.
1900-08-28DebrecenBékés István (Debrecen, 1900. augusztus 28. – Budapest, 1982. április 5.) újságíró, író, szerkesztő, művelődéstörténész e napon született Debrecenben.
1901-02-16DebrecenKalocsa Róza ifjúsági író, műfordító, pedagógiai szakíró és pedagógus, aki a magyar nyelv rendszeres használatát bevezette a nőnevelésbe, de mellette francia, angol nyelvkönyveket és volapük nyelvtant is írt, e napon Debrecenben elhunyt.
1901-09-01Debrecen(1901. szept. 1.) Debrecen. A Debreceni Polgári Kerékpáregylet a Margitfürdőn berendezett pályán kerékpárversenyt és síkfutást tartott. Ekkor rendezték meg Debrecenben az első szépségversenyt is.
1901-09-22DebrecenMenyhárt József (Debrecen, 1901. szeptember 22. – Debrecen, 1976. május 1.) festő, grafikus, a Déri Múzeum restaurátora, „A képzőművészetek Debrecenben" című könyv szerzője (Debrecen, 1961) e napon Debrecenben született.
1901-11-06Debrecen(1901. nov. 6.) Debrecen és Budapest között létrejött az első telefonösszeköttetés. Debrecenből 82 magyar várossal és Béccsel lehetett beszélni telefonon.
1901-12-07Debrecen(1901. dec. 7.) Debreceni Műpártoló Egyesület alakult.
1901-12-12Debrecen(1901. dec. 12.) Löfkovits Artur ékszerész felajánlotta 15.000 korona értékű gyűjteményét a létesítendő városi múzeum számára.
1902-03-08Debrecen1902. márc. 8. Kósa Barna költő, hírlapíró a városba költözésétől haláláig szinte minden debreceni lapnak dolgozott. A függetlenségi eszme híve volt. Hollandra is lefordították a búrokhoz írt szabadságdalait, majd több ezer példányban szétosztották a búrok között. E napon Debrecenben elhunyt.
1902-03-12Debrecen1902. márc. 12. Debrecen. Egyetértés Futball Club néven megalakult a mai Debreceni Vasutas Sport Club (DVSC) elődje.
1902-07-08Debrecen(1902. július 8.) Dobsa Lajos (Makó, 1824. október 6. – Kosgyán, 1902. július 8.) színész, drámaíró, politikus, publicista e napon halt meg.
1903-01-29HajdúböszörményMaghy Zoltán (Hajdúböszörmény, 1903. jan. 29. - Debrecen, 1999. dec. 5.) festőművész e napon született.
1903-09-28DebrecenDebrecen, 1903. A DTE szervezésében a Nagyerdei Sporttéren 300 ember mutatott be sportgyakorlatokat: kerékpáros verseny, síkfutás, súlydobás, gerelyvetés, magas- és távolugrás, „football-match" (foci) volt a Debreczeni Újság tudósítása szerint.
1903-10-21FöldesJámbor István (Földes, 1903. okt. 21. – Budapest, 1969. nov. 26.) termelőszövetkezeti elnök e napon született.
1903-10-23BiharnagybajomSzücs Sándor (Biharnagybajom, 1903. okt. 23. – Debrecen, 1982. aug. 2.) etnográfus, író, múzeumigazgató e napon született.
1903-11-01DebrecenDebrecen, (1903.11.01) A DTE választmánya női tornászcsapat megalakításáról határozott. Addig csak női teniszezők voltak az egyesületben.
1903-12-09Debrecen(1903. dec. 9.) Módis László egyházi író, könyvtáros e napon Szatmárnémetiben született. 1945 előtt Debrecenben vallástanár volt, majd 1950-től a debreceni egyetemi könyvtárban osztályvezető, igazgatóhelyettes. 1959-től a református teológiai akadémián tanított. 1961-től a kollégiumi könyvtár igazgatója. Kezdeményezte a Tiszántúli Bibliográfia elkészítését. Emlékére Kustár Zoltán szerkesztésében “Mint folyóvíz mellé ültetett fa...” címmel esszékötet jelent meg (Debrecen, 2003).
1904-06-01Kaba1904. június 1-én nyílt meg a Kaba–Nádudvar-vasútvonal.
1904-06-01NádudvarEzen a napon 1904. június 1-jén épült fel a 9,7 kilométer hosszú vasútvonal és az állomás, majd nyílt meg a Kabára vezető vasútvonal, amely Nádudvart a Budapest–Szolnok–Debrecen– Nyíregyháza-vasútvonalhoz kapcsolta.
1904-10-07Debrecen(1904. okt. 7.) Pákozdy Ferenc (Hódmezővásárhely, 1904. okt. 7. – Debrecen, 1970. máj. 11.) költő e napon született.
1905-02-25HajdúnánásCsiha Gábor hajdúnánási születésű honvéd főhadnagy (1848-49) e napon elhunyt.
1905-12-02Debrecen(1905.12.02.) Bán Imre irodalomtörténész, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének professzora e napon született.
1905-12-12Debrecen(1905. dec. 12.) Zilahi-Sebess Géza zoológus, 1949-től a Debreceni Tudományegyetem Állattani Tanszékét vezette mint adjunktus, majd docens. E napon született.
1906-03-07Derecske1906. márc. 7. Bakó Ágnes író, műfordító, mesék, gyermek- és ifjúsági regények szerzője, debreceni emlékek ábrázolója e napon Derecskén született.
1906-03-23Debrecen1906. márc. 23. Debrecen. Megalakult a Petőfi Dalkör. A nemzeti dal művelését és a Petőfi-kultusz ápolását tekintették céljuknak.
1906-09-01Debrecen(1906. szept. 1.) Debrecen. A debreceni gazdasági tanintézetet „gazdasági akadémia" rangra emelte a földművelésügyi miniszter.
1906-09-08HajdúszoboszlóHőgyes Endre (Hajdúszoboszló, 1847. november 30. – Budapest, 1906. szeptember 8.) hajdúszoboszlói születésű orvos, egyetemi tanár, aki módosította Pasteur veszettség elleni védőoltását és a vese vérkeringését is kutatta, e napon Budapesten elhunyt.
1906-09-09Debrecen(1906. szept. 9.) Debrecen. Az izraelita polgári leányiskolát ünnepélyesen megnyitották Weszprémi Zoltán főispán jelenlétében.
1906-10-23Debrecen(1906.10.23.) Debrecen. Weszprémy Zoltán főispán értekezletet hívott össze a vármegyeházára. A tanácskozás célja a debreceni egyetem megvalósításának elősegítése volt.
1906-10-25Debrecen(1906.10.25.) Debrecen. Megalakult a „városi párt". Elnöke Kardos László lett. Alelnök: Márk Endre, Szentkirályi Tivadar, Kemény Mór és ifj. Schwarcz Vilmos.
1906-11-09Ohat(1906. nov. 9.) Ohat. Debreceni Jenő gázgyári igazgató bejelentette, hogy Ohaton több gáztartalmú forrást fedeztek fel.
1906-11-11Debrecen(1906. nov. 11.) Debreceni Amatőr Fényképezők Egyesülete alakult. Elnöknek Csanak Jánost választották.
1906-11-25Debrecen(1906. nov. 25.) Debrecen. Bocskai István szobrának másolatát, Holló Barnabás alkotását ünnepélyesen leleplezték az Emlékkertben. Boldizsár Kálmán és Weszprémy Zoltán főispán mondott beszédet.
1906-12-01Berettyóújfalu(1906.12.01.) Nagy András költő, akinek verseit Szabó Lőrinc is nagyra értékelte, e napon Berettyóújfaluban született.
1906-12-17Hajdúszoboszló(1906. dec. 17.) Acsády Ignác író, hírlapíró, történész, aki Szoboszlón és Debrecenben tanult, gyermekkorát Szoboszlón töltötte, A magyar jobbágyság története (1906) című munkájával vált híressé, e napon Budapesten elhunyt.
1907-03-16Hajdúnánás1907. márc. 16. Maghy Zoltán költő, akitől "Az Alföld porában" címmel adtak ki posztumusz válogatást, és szeretettel írt szülővárosáról, e napon Hajdúnánáson született.
1907-03-28Debrecen1907. márc. 28. Félegyházi László festőművész, Munkácsy-díjas, aki párizsi tanulmányai után Debrecenben telepedett le és az Ady Társaság köréhez tartozott, e napon Szatmárnémetiben született.
1908-01-01DebrecenMatei Aurél (Debrecen, 1908. jan. 1. – Budapest, 1959. május 1.) szobrász e napon született
1908-01-22DebrecenKádár László (Ósóvé, 1908. jan. 22. - Debrecen, 1989. máj. 6.) geográfus, egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora e napon született.
1908-02-05KabaMaár Júlia (Kaba, 1848 – Arad, 1908. febr. 5.) színésznő e napon elhunyt. 1861-ben kezdte pályáját. Drámai szende volt. Később anyaszerepeket alakított. Elsőrendű társulatoknál játszott (Reisler István, Sztupa Andor, Krecsányi Ignác). Jászberényben igazgatással is próbálkozott (1875). Férjével, ifj. Bács Károllyal többször szerepelt együtt (1883-1902).
1908-02-13DebrecenOsváth Pál (Kismarja, 1831. jan. 4. – ? , 1908. febr. 13.) csendbiztos, helytörténeti író e napon elhunyt. Derecskén kezdett tanulni. A debreceni református főiskolán 1844-től bölcseletet és jogot végzett. Részt vett a szabadságharcban. 1859 – 84-ben a sárréti járás utolsó csendbiztosa a pandúrság kötelékében. Ekkor ismerte meg a sárréti embereket és megírta Bihar vármegye sárréti járása leírása című munkáját (Nagyvárad, 1875). 1882-ben postamester lett Biharkeresztesen. Budapesten írta meg Kismarja monográfiáját. Budapesten halt meg, de végrendeletét követve holttestét Biharkeresztesen helyezték örök nyugalomra.
1908-03-26DebrecenDebrecen, 1908. Debreczen szabad királyi város 1908. márcz. 26-án kelt határozatában egy teljes négykarú egyetem felállításának feltételeit állapította meg. Az egyetemi intézmények befogadására szolgáló épületek felépítéséhez 2.200.000 Koronát szavaztak meg. Forrás: Barcsa János: A debreczeni egyetem története. In: Debreczeni Képes Kalendáriom. – 1910. – p. 30-37.
1908-03-26DebrecenLutter Béla (Budapest, 1908. márc. 26. - Debrecen, 1967. febr. 3.) vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudományok kandidátusa e napon született.
1908-03-27DebrecenTanka János (Debrecen, 1908. márc. 27. - Aba, 1992. augusztus 7.) író, költő e napon született.
1908-09-13NagylétaSteier Ernő (Nagyléta, 1908. szept. 13. - Jeruzsálem, 1983. jan. 9.) író, pedagógus e napon Nagylétán született.
1908-09-17DebrecenBaksa Soós György (Bp., 1908. szept. 17. – Bp., 1978. márc. 16.) szobrász e napon Budapesten született. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen állították fel Az orvostudomány legyőzi a betegséget című haraszti kőszobrát.
1908-09-22DebrecenKároly György Hugó (Debrecen, 1840. szept. 7. - Budapest, 1908. szept. 22.) kanonok, pedagógus, premontrei szerzetes e napon elhunyt.
1908-10-02DebrecenDebrecen, 1908.10.02 A villamos-telep megkezdte működését, „akkor gyultak fel először az utzai ivlámpák". (Forrás: Debreczeni Képes Kalendáriom. – 1910. – p. 178-181.)
1908-10-11DebrecenKiss István (Debrecen, 1908. okt. 11. - Budapest, 1979. jún. 4.) újságíró, szerkesztő e napon született.
1908-11-12DebrecenMakó Lajos (Debrecen, 1854. okt. 9. – Szeged, 1908. nov. 12.) színész, színigazgató e napon elhunyt.
1908-11-25DebrecenTóth Dénes (Budapest, 1908. nov. 25. - Debrecen, 1955. ápr. 30.) zenekritikus, zenepedagógus, zeneszerző e napon Budapesten született. 1953 őszétől haláláig a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított. Ady Endre és Tóth Árpád költeményeit is megzenésítette.
1908-12-15DebrecenLányi Géza (Debrecen, 1849. - Ungvár, 1908. dec. 15.) cimbalomművész, zeneszerző e napon elhunyt
1909-01-29BerettyóújfaluRácz Mihály (Berettyóújfalu, 1844. szept. 14. - Nagyvárad, 1909. jan. 29.) városi főjegyző, újságíró, költő, a Nagyvárad és a Szabadság című lapok alapítója e napon elhunyt.
1909-03-08DebrecenArday Ida (Pest, 1863 – Debrecen, 1909. márc. 8.) színésznő e napon elhunyt. Debrecenben többször is fellépett.
1909-09-04DebrecenSzelényi Ferenc (Budapest, 1909. szept. 4. - Debrecen, 1991.) növénynemesítő, talajbiológus, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora e napon született.
1909-09-26DebrecenThaly Kálmán (Csép, 1839. jan. 3. – Zablát, 1909. szept. 26.) politikus, történész, költő, Debrecen országgyűlési képviselője (1882/1909) e napon elhunyt.
1909-09-27DebrecenTot, Amerigo, Tóth Imre (Fehérvárcsurgó, 1909. szept. 27. – Róma, 1984. dec. 13.) szobrász, grafikus, több munkáját Debrecennek ajándékozó művész e napon született.
1909-10-22DebrecenSzalay Sándor (Nyíregyháza, 1909. okt. 22. – Debrecen, 1987. okt. 11.) fizikus, a debreceni magfizikai iskola megalapítója e napon született.
1909-10-25HajdúsámsonAdler Miklós (Hajdúsámson, 1909. okt. 25. - Tel-Aviv, 1965. okt. 20.) grafikus, festőművész, a debreceni művészeti szabadiskola szervezője e napon született.
1909-11-02DebrecenTamás Ferenc (Gyula, 1909. nov. 2. – Debrecen, 1981. júl. 30.)református lelkész e napon született.
1909-12-03DebrecenLadányi Ferenc (Debrecen, 1909. dec. 3. – Bp., 1965. márc. 10.) színész, színigazgató, Kossuth-díjas és kiváló művész e napon született.
1910-03-01Bojt1910. márc. 1. Bakó Sándor bojti főispán, országgyűlési képviselő e napon született.
1911-02-03DebrecenDebrecen város törvényhatósági bizottsága a Nagyerdő területéből parkerdőnek nyilvánított 574 kh-t, míg az erdő többi részét, 1782 kh-t előzetes betelepítés után kitermelésre jelölte ki
1911-03-16Debrecen1911. márc. 16. Debrecen. Megindult a villamos közlekedés.
1911-04-02Debrecen1911. ápr. 2. Debreceni Zsidó Gyermekvédő Egyesület alakult.
1911-09-15Debrecen(1911. szept. 15-16.) Debrecen. A Presbiteri Világszövetség brit, skót, svájci és amerikai küldöttei a városban tartózkodtak.
1911-09-21DebrecenBerky Nándor (1911. szeptember 21. (Versec) - 1981. október 13. (Debrecen)) szobrász, a Szabadművelődés Képzőművészeti Iskolájának tanára, az Ady Endre Művelődési Ház szobrász-keramikus szakkörének vezetője, a Medgyessy-hagyaték restaurátora e napon Versecen született.
1911-10-15Debrecen(1911. okt. 15.) A Debreceni Társadalomtudományi Kör megalakult. Elnök: dr. Legány Gyula. Alelnökök: dr. Jászi Viktor, dr. Tüdős Kálmán. Főtitkár: dr. Kovács Gábor.
1911-10-15Debrecen(1911. okt. 15.) A Debreceni Hitelbank 100.000 koronát szavazott meg a létesítendő debreceni egyetem javára.
1911-10-23DebrecenBottyán János (Belényes, 1911. október 23. – Budapest, 1984. január 22.): református lelkész, szerkesztő, többek között a Confessió szerkesztője és a népszerű Hitünk hősei című, debreceni vonatkozású könyv írója. Tanulmányait Belényesben, Nagyszalontán és Debrecenben végezte. Teológiát Debrecenben tanult 1931-1935 között. Ezután a Bielefeld melletti Bethlen Intézetben nyolc hónapon át diakóniai munkát végzett. Hazatérve segédlelkész Sáp, Körösnagyharsány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Magyarhomoród, Okány és Baktalórántháza gyülekezeteiben.
1911-10-26Debrecen(1911.10.26.) Debrecen. Több mint 500 ember utazott Budapestre, hogy nyomatékkal kérje az országgyűléstől, a kormánytól: létesüljön Debrecenben Egyetem.
1911-12-05Debrecen(1911. dec. 5.) Debrecen. Megalakult az Arany Bika Rt.
1912-04-01Hajdúszoboszló1912. ápr. 1. Szivos Béla hajdúszoboszlói születésű író, újságíró, református lelkész. Hajdúszoboszlón városi tanácsos, rövid ideig rendőrkapitány. Írt ismeretterjesztő munkákat (Debreczen és a Hortobágy, A Hajdúság), regényt, novellákat, vidám történeteket. E napon Budapesten elhunyt.
1912-04-07HajdúszoboszlóSzívos Béla szoboszlói születésű lelkész, tanár, rendőrkapitány, hírlapíró, író novelláiban szoboszlói embereket ábrázolt. E napon elhunyt.
1913-04-21BerettyóújfaluÖrley István (Berettyóújfalu, 1913. ápr. 21. – Budapest., 1945. jan.) író, kritikus e napon született.
1913-10-05HajdúdorogHajdúdorog, (1913.10.05) Miklósy Istvánt felszentelték és "...püspöki székébe, hatalmába, jogaiba a pápai bullával székesegyházzá emelt hajdudorogi gör. katholikus templomban csaknem huszezer hivő jelenlétében beültették és beiktatták ..." (Forrás: Debreczeni Képes Kalendáriom. 1914. p. 57-61.)
1913-10-08DebrecenBalogh Ferenc (Nagyvárad, 1836. márc. 28. – Debrecen, 1913. okt. 8.) tanár, egyházi író e napon elhunyt.
1913-12-08Debrecen(1913. dec. 8.) Rudnyánszky Gyula költő, újságíró e napon Budapesten elhunyt. A Csokonai Lapok II. alapítója és azerkesztője (Morvay Zoltánnal együtt, 1904.), majd a Debreczeni Hírlap és a Szabadság című napilap szerkesztője volt. 1905-ben kivándorolt Amerikába, ahonnan megvakulva tért haza. Debrecenben két verseskötete jelent meg, de számos egyéb műfajban alkotott. Munkásságát a Nyugat nemzedéke is nagyra értékelte.
1914-02-05DebrecenKiss Sándor, É. (Hajdúhadháza, 1914. febr. 5. – Debrecen, 1984. júl. 7.) pedagógus, nyelvész e napon született.
1914-02-23DebrecenA Kereskedelmi és Iparkamara épületében, a görög katolikus püspökség által bérelt helyiségekben nagy erejű pokolgép robbant.
1914-03-25Debrecen1914. márc. 25. A Debreczeni Torna Egylet (DTE) választmánya határozatot hozott a női torna beindításáról. (Debreczen Újság)
1914-08-25DebrecenTóth Lajos (Debrecen, 1914. aug. 25. – Debrecen, 1984. aug. 24.) a Debreceni Torna Egylet, ill. a Debreceni Postás SE tornásza, edző, főiskolai világbajnok és huszonkétszeres magyar bajnok tornász, három olimpia eredményes sportolója e napon született.
1914-10-01Debrecen1914. okt. 1. Debrecen, Hortobágy. A Földmívelésügyi Minisztérium új tervezetét Debrecen közgyűlése is jóváhagyta. E naptól kezdve a városnak 25 évre kellett bérbe adnia a gazdaságokat.
1914-10-09Debrecen(1914. okt. 9.) János György (1914 – 1978) orvos-vezérőrnagy, ortopédszakorvos, traumatológus, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa e napon Debrecenben született.
1915-09-25DebrecenAngyal Endre (Pozsony, 1915. szeptember 25. – Pécs, 1976. március 28.) irodalom- és művészettörténész, a debreceni Csokonai Gimnázium tanára e napon született.
1916-09-02DebrecenSomló Sándor eredetileg mogyorósi és bánóczi Hlavathy Ödön (Kapos, 1859. november 19. – Budapest, 1916. szeptember 2.) színész, író, aki többször is Debrecenbe szerződött, e napon Budapesten elhunyt.
1917-03-22Debrecen1917. márc. 22. Dávid Gyula református lelkész, egyházi író. Egyházi cikkeket publikált a Debreczeni Protestáns Lapban, másutt elbeszélései, egy vallási tárgyú szépirodalmi munkája, "Hogyan kell hinnünk?" címmel egy eredeti műve és számos fordítása jelent meg. E napon Debrecenben elhunyt.
1917-03-30Debrecen1917. márc. 30. Komjáthy István költő, műfordító, ifjúsági író, a debreceni irodalmi élet közszereplője. A hun és magyar mondavilág remekeit gyűjtötte egybe Mondák könyve című kötetében. A Hortobágyról riportkönyvet is írt. E napon Ekelen született.
1917-10-05BárándBalassa Iván (Báránd, 1917. október 5. – 2002. november 1.) etnográfus, a történelemtudományok (néprajz) doktora (1966) e napon született.
1918-09-06Debrecen(1918. szept. 6). Schifferné Szakasits Klára emlékíró e napon Budapesten született. Férjét 1950- ben letartóztatták. Holtvágányon című kötetében debreceni internálásának megrendítő éveit írja le.
1918-10-23DebrecenDebrecen, (1918.10.23.) IV. Károly király és Zita királyné Debrecenbe érkezett. A királyi pár jelenlétében került sor a tudományegyetem alapkőletételére.
1918-10-30DebrecenDebrecen, (1918.10.30) Márk Endre polgármester rendkívüli közgyűlés gyors előkészítése végett összehívta a városi tanácsot. A rendkívüli közgyűlést a tanács és a törvényhatósági bizottság tagjainak értekezlete előzte meg, ahol Jánosi Zoltán országgyűlési képviselő, az Országos Nemzeti Tanács tagja mondott beszédet. Az értekezlet egyhangúan elfogadta Gróf Károlyi Imre kormányzását.
1918-11-15KabaKaba, (1918.11.15) Megalakult a nemzeti tanács.
1918-12-02DebrecenDebrecen, 1918. Megalakult a munkástanács.
1918-12-08HajdúböszörményHajdúböszörmény, (1918.12.08.) Megjelent a Hajdúböszörményi Népújság, a böszörményi SZDP hivatalos lapja.
1919-02-17DebrecenGottlieb Ferenc (Debrecen, 1858. aug. 31. - Budapest, 1919. febr. 17.) hídépítő mérnök e napon született.
1919-09-11FöldesCsáth Géza (Szabadka, 1887. febr. 13. – Szabadka közelében, 1919. szept. 11.) író, zenekritikus, orvos e napon elhunyt. Földesre és Tetétlenre jelentkezett helyettes orvosnak.
1920-03-16Püspökladány1920. márc. 16. Csenki Sándor néprajzkutató, a cigány kulturális értékek gyűjtője e napon született Püspökladányban.
1920-04-30BerettyóújfaluAz I. világháború után, 1920. április 30-án Berettyóújfalu nagyközség Csonka Bihar Vármegye székhelye lett.
1920-08-31Balmazújváros/BALMAZÚJVÁROS-DEBRECEN/ Dicsőfi József (1859. júl. 6.- 1920. aug. 31. ) balmazújvárosi születésű református lelkész, főiskolai könyvtárnok, tanár, egyházkerületi főjegyző, lapszerkesztő e napon elhunyt.
1921-01-21BerettyóújfaluKürthy Sándor festő, grafikus e napon 1921. jan. 21-én Berettyóújfaluban született.
1921-01-23DebrecenGéresi Kálmán történész, irodalomtörténész, főiskolai tanár, a diplomatika és a legújabb kori történelem oktatásának bevezetője a főiskolai képzésben, a debreceni Csokonai Kör alelnöke, majd elnöke e napon 1921. jan. 23-án Debrecenben elhunyt.
1921-01-23DebrecenTóth-Vissó Árpád festő, grafikus, Gáborjáni Szabó Kálmán és Félegyházi László tanítványa e napon 1921. jan. 23-án Debrecenben született.
1921-03-29Berettyóújfalu1921. márc. 29. Kollányi Boldizsár író, újságíró, filozófus, Ady Endre barátja, A Holnap című antológia 2. kötetének szerkesztője és utószavának írója e napon Berettyóújfaluban elhunyt és ott temették el.
1922-03-19Debrecen1922. márc. 19. Szilády Áron irodalomtörténész, műfordító, nyelvész, református lelkész. Debrecenben kezdte irodalmi tevékenységét. 1857-ben a Magyar Irodalmi Önképző Társulat alapítója, titkára. Török, arab, perzsa és finn nyelvből fordított. Társszerkesztője a Török-magyar okmánytár és a Nyelvemléktár köteteinek. Megindította a Régi Magyar Költők Tára könyvsorozatot és szerkesztette hét kötetét. E napon Kiskunhalason elhunyt.
1922-03-22Debrecen1922. márc. 22. Kulcsár Endre író, a Debreceni Református Kollégium tanára, a háromkötetes A magyar stílus című kézikönyv szerzője e napon Debrecenben elhunyt.
1922-03-31Debrecen1922. márc. 31. Mogyorósi-Klencs János tornász a Debreceni Torna Egyletben kezdte pályafutását. Nyolcszor volt magyar bajnok. Az 1948-as londoni olimpián műszabadgyakorlatával ezüstérmet szerzett. Lóugrásgyakorlatával csapattagként és egyéniben is bronzérmes lett. E napon Debrecenben született.
1922-04-03Debrecen1922. ápr. 3. Debrecen. A Műpártoló Egyesület választmányi ülésén Toroczkay Oszvald előterjesztette a vándorkiállítások tervét a hajdúvárosokra és Nyíregyházára vonatkozóan.
1923-09-23DebrecenDebrecen, 1923. Átadták a Gróf Tisza István Egyetem nagyerdei telepén a már elkészült, teljesen felszerelt sebészeti és belgyógyászati klinikákat ; A kollégium Füvészkertjében letették a Déri-múzeum és közművelődési ház alapkövét; A tiszántúli mezőgazdasági kamara megnyitotta a vármegyeházán az ország első kalászkiállítását. Zoltai Lajos e három eseményt összefüggően, a magyar műveltséghez kapcsolva tárgyalja.
1923-10-11Debrecen(1923. okt. 11.) Karczag Vilmos író, újságíró, színházigazgató e napon Bécsben elhunyt. Debrecenben gyakran Kis Vitéz álnéven jelentek meg írásai. Drámákat is írt. Két elbeszéléskötete Debrecenben jelent meg, amelyek debreceni embereket is ábrázolnak.
1923-11-20BerettyóújfaluMatolcsi János (Berettyóújfalu, 1923. nov. 20. - Budapest, 1983.) archeozoológus, földművelési miniszter (1955/56) e napon született.
1923-12-06Debrecen(1923. dec. 6.) Barna Tibor újságíró e napon Debrecenben született. Debrecenben már diákként újságíró-gyakornok lett. 1945 után ő szerkesztette az ország első színházi képeslapját, a Debreceni Színpad c. lapot. 1956-1960-ig a Hajdú-Bihari Naplónál dolgozott. 17 évesen jelent meg első verseskötete. Színpadi játékokat, jeleneteket, egyfelvonásos műveket írt. Ő készítette el Sarkadi Imre: A Hortobágyon című művének színpadi változatát.
1924-02-15DebrecenCsabai Tibor (Debrecen, 1924. febr. 15. - Budapest, 1959. szept. 3.) irodalomtörténész, főiskolai tanár e napon született.
1924-10-05Debrecen(1924. okt. 5.) Gyarmati Olga, az 1948-as londoni olimpia távolugró bajnoka e napon Debrecenben született.
1924-10-27DebrecenDéri Frigyes (Bács, 1852. dec. 10. – Bécs, 1924. okt. 27.) gyáros, műgyűjtő, a később róla elnevezett debreceni múzeum adományozója és építésének finanszírozója e napon elhunyt.
1925-10-06HajdúböszörményFekete Péter (Hajdúböszörmény, 1925. okt. 6. Jászberény, 1984, aug. 2.) ref. lelkész.e napon született Hajdúböszörményben.
1925-10-26Hajdúszoboszló(1925.10.26.) Hajdúszoboszló környéke. Földgáz tört fel 1091 méter mélyről a hévízzel együtt a kút próbafúrásakor.
1926-01-18DebrecenBlaha Lujza színésznő, a századvégi népszínművek primadonnája, „a nemzet csalogánya”, aki 1866-ban a Debreceni Színháznál kezdte pályáját, e napon 1926. jan. 18-án Budapesten elhunyt.
1926-03-13Debrecen1926. márc. 13. Benedek János költő, újságíró, a Debreczen felelős, majd főszerkesztője, Hajdúböszörmény országgyűlési képviselője e napon Budapesten elhunyt.
1927-03-05Debrecen1927. márc. 5. Debrecen. Toroczkay Oszvald, a Művészház igazgatója levelében azzal a kéréssel fordult a városi tanácshoz, hogy létesítsenek a Nagyerdőn művésztelepet műtermes lakásokkal.
1928-11-07DebrecenTóth Árpád (Arad, 1886. ápr. 14. – Budapest, 1928. nov. 7.) költő, műfordító, újságíró e napon elhunyt.
1928-11-11Debrecen(1928. nov. 11.) Kiss Ferenc irodalomtörténész, kritikus e napon Tiszapéterfalván született. Debrecenben érettségizett és ott szerzett magyar – történelem szakos tanári diplomát. Az egyetemi könyvtárban dolgozott, majd két évig a magyar irodalmi tanszéken tanított. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt letartóztatták és bebörtönözték, emiatt sokáig nem tudott elhelyezkedni. Az első Nyugat-nemzedék munkásságát kutatta. Csoóri Sándorról monográfiát írt.
1928-11-20Kaba(1928. nov. 20.) Sári Gusztáv tanító, pedagógiai szakíró e napon Kabán született. Az általános iskolát Kabán, polgári iskoláit Püspökladányban és Hajdúszoboszlón végezte. A debreceni Református Tanítóképző Intézetben szerzett diplomát. Sokat publikált a tanulók differenciált foglalkoztatásáról és a nevelés, oktatás és képzés viszonyáról. Kabán nyugszik. Szülőhelyén iskolát neveztek el róla.
1929-02-06DebrecenPongrácz Szigfrid (Brünn, 1872. jún. 15. – Budapest, 1929. febr. 6.) szobrász, a debreceni Kossuth-szobor egyik alkotója e napon elhunyt.
1929-03-14DebrecenTóth András (Pusztasimánd, 1858. szept. 8. – Debrecen, 1929. márc. 14.) szobrász, Tóth Árpád költő apja e napon elhunyt.
1929-11-06DebrecenSzontagh Félix (Lőcse, 1859. dec. 18. – Debrecen, 1929. nov. 6.) gyermekgyógyász, egyetemi tanár e napon elhunyt.
1930-01-21BerettyóújfaluBerettyóújfalu. 45 év után újra megjelent a Bihari Gazda című lap, Bihar vármegye Gazdasági Egyletének hivatalos lapja 1930. jan. 21-én
1930-01-26DebrecenDebrecen. Káplár Miklós hortobágyi tárgyú képeiből nyílt gyűjteményes kiállítás a városházán 1930. jan. 26-án
1930-02-12BalmazújvárosSoós Imre (Balmazújváros, 1930. február 12. – Budapest, 1957. június 20.) magyar színész e napon született
1930-12-10Debrecen(1930. dec. 10.) A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Hivatalos Közlönye ettől a naptól kezdve jelent meg.
1931-03-23Hajdúböszörmény1931. márc. 23. Bényi Árpád festő, grafikus, rajzpedagógus, Csokonai-díjas, a hajdúböszörményi nemzetközi művésztelep egyik alapítója e napon Dicsőszentmártonban született.
1931-03-26Debrecen1931. márc. 26. Stetka Éva költő, műfordító, esszéíró, tanár, az Egyetemi Könyvtár munkatársa e napon Szegeden született.
1932-02-07DebrecenKáplár Miklós festőművész kiállítása megnyílt a Déri Múzeumban.
1932-03-06Püspökladány1932. márc. 6. Bayer Jenő fizikus, kémikus, aki Püspökladányban hunyt el, e napon Békés vármegyében született.
1932-03-20Debrecen1932. márc. 20. Debrecen. Vadász Endre festőművész munkáiból nyílt kiállítás a Déri Múzeumban.
1932-03-25Debrecen1932. márc. 25. Antal Iván költő, dalszerző, máig népszerű nóták írója, jogász, a Debreczeni Ellenőr című lap belső munkatársa e napon Budapesten elhunyt.
1932-04-07DebrecenSipos Iván író, költő, újságíró Debrecenben kezdte pályáját. A Debreczeni Magyarság és a Debreczeni Független Újság munkatársa volt. A Nyugat novellapályázatán 1925-ben nyert díjat. Nyomorában e napon öngyilkos lett.
1932-07-12BárándPüspökladány, július 12. Báránd és Sáp határában az utóbbi napokban fellépett óriási hőség és korábbi esők nyomán erős rozsdakárok mutatkoztak.
1932-07-15DebrecenA Debreceni Köztemető  1932. július 15-én nyílt meg.
1933-02-27DebrecenMayer Antal (Debrecen, 1870. december 5. - Nagyvárad, 1933. febr. 27.) kanonok e napon elhunyt.
1933-03-03DebrecenBékésy Róza (Debrecen, 1864 – Debrecen, 1933. márc. 3.) színésznő e napon elhunyt. Naiva- és szubrettszerepekben játszott. Elvégezte a Színművészeti Akadémiát (1872). 1883-tól szerepelt Székesfehérvárott, Szabadkán és a Budai Színkörben. 1886–89-ben Debrecenben volt színésznő, de ekkor férjhez ment és visszavonult.
1933-03-26NagylétaKovácsy Kálmán (Nagyléta, 1873. ápr. 7. – Torrance, 1933. márc. 26.) költő, református lelkész e napon elhunyt.
1933-03-26Debrecen Kürschák József (Buda, 1864. márc. 14. – Budapest, 1933. márc. 26.) matematikus,a debreceni Reáliskola és a Műegyetem tanára e napon elhunyt.
1933-04-04DebrecenKanizsa Tivadar (Debrecen, 1933. ápr. 4. - Jásztelek, 1975. nov. 4.) kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnok, főiskolai világbajnok vízilabdázó e napon született.
1933-09-01HajdúnánásGombi Róza Gombi Róza (Hajdúnánás, 1933. szept. 1. - Debrecen, 1999. dec. 29.) neurológus, az orvostudományok kandidátusa e napon Hajdúnánáson született.
1933-09-03Debrecen1933. szept. 3. Debrecen. Megszervezték az I. Tiszántúli Ipari Vásárt (TIKÁV) 200 kereskedő és iparos részvételével. Széles körű rendezvénysorozat kapcsolódott hozzá több helyszínen. A vásár szept. 8-án ért véget.
1933-09-03Debrecen(1933. szept. 3-8.) Debrecen. A debreceni ipartestület megrendezte az első „Tiszántúli Ipari Vásárt".
1933-10-14DebrecenVégh Antal (Jánkmajtis, 1933. október 14. – Budapest, 2000. december 19.) magyar író, szociográfus e napon Jánkmajtison született. Egy évig a debreceni Fazekas-, majd a református gimnáziumban tanult. 1952-56-ban képesítés nélküli pedagógusként dolgozott Gáborjánban, ahol 1956-ban a forradalmi bizottság titkára lett. Debrecenben kezdte irodalmi munkásságát. Elbeszéléseit az Alföld című folyóirat közölte. Debreceni kollégiumi diákéveit Akkor májusban esett a hó című regényében ábrázolta.
1933-10-25SzentpéterszegFekete Borbála (Szentpéterszeg, 1933. okt. 25. - Debrecen, 1992. aug. 26.) festőművész e napon született.
1933-11-05Komádi(1933. nov. 5.) Megjelent a Komádi és Vidéke című lap első száma. Dr. Sebestyén Kálmán ügyvéd volt a felelős szerkesztő. A lapot Barsi Dénes helyi tanító és író, Szabó Pál ugrai népi író és Sinka István vésztői költő szerkesztette.
1934-01-07DebrecenHézser Zoltán (Debrecen, 1934. jan. 7. – Budapest, 1988. jún. 10.) zenetörténész e napon született.
1934-01-11DebrecenZsadányi Ottó (Hajdúdorog, 1934. jan. 11. - Debrecen, 1989. január 22.) neuropatológus, címzetes egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa e napon született.
1934-01-11Hajdúdorog Zsadányi Ottó (Hajdúdorog, 1934. jan. 11. - Debrecen, 1989. január 22.) neuropatológus, címzetes egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa e napon született.
1934-02-04DebrecenAz Ady Társaság képzőművészeti osztálya megrendezte harmadik csoportos tárlatát.
1934-02-12DebrecenLondesz Elek (Debrecen, 1868. dec. 13. – Budapest, 1934. febr. 12.) író, újságíró e napon elhunyt.
1934-03-05DebrecenDohy János (Debrecen, 1934. márc. 5. - Budapest, 2002. nov. 11.) agrármérnök, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora, az MTA rendes tagja e napon született.
1934-09-17HajdúböszörményKapusi Imre (Hajdúböszörmény, 1934. szept. 17. – Budapest, 1984. febr. 13.) újságíró, filmíró, TV-riporter e napon született.
1934-10-01DebrecenPálfy József (Fesetpuszta, 1864. márc. 18. - Debrecen, 1934. okt. 1.) festőművész e napon elhunyt.
1934-11-29FurtaHarsányi Imre (Furta, 1934. nov. 29. - Balatonfűzfő, 1996. jan. 11.) közgazdász, vegyészmérnök, címzetes egyetemi docens, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese (1986/90) e napon született.
1935-01-03DebrecenRex Sándor debreceni kémikus e napon 1935. jan. 3-án elhunyt.
1935-01-06DebrecenSzesztay Zsolt karnagy, zenepedagógus, főiskolai docens e napon 1935. jan. 6-án született.
1935-01-26HajdúböszörményKertész László költő, pedagógus, hajdúböszörményi gimnáziumi tanár e napon 1935. jan. 26-án született.
1935-01-29DebrecenJuhász-Nagy Pál biológus, ökológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora e napon 1935. jan. 29-én született Debrecenben.
1935-02-23DebrecenAdler Emma Debrecenben született újságíró e napon elhunyt.
1935-04-03Debrecen1935. ápr. 3. Mojzes János kémikus, debreceni egyetemi docens e napon született.
1936-03-01Debrecen1936. márc. 1. Uhrin Tibor, Cs. festő, iparművész, a Nagyerdei Művésztelep és a Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelep alkotója, a debreceni Tanítóképző Intézet adjunktusa e napon Békéscsabán született.
1936-03-30Debrecen1936. márc. 30. Móricz Pál író, újságíró, fordító, a Debreczen szerkesztője és a Debreczeni Független Újság felelős szerkesztője, a Hortobágy és a Hajdúság életének ábrázolója e napon Budapesten elhunyt.
1936-04-03Debrecen1936. ápr. 3. A Debrecen című napilapban megjelent a szavazás eredményeként a legkedveltebb filmek tizennégyes listája, amelyen szerepelt többek között Az új földesúr; Légy jó mindhalálig; Meseautó; Hippolit, a lakáj; Vén gazember; Köszönöm, hogy elgázolt; Édes mostoha stb. A legelső film 6357 szavazatot kapott.
1936-08-25Debrecen/HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-DEBRECEN/ Baltazár Dezső (Hajdúböszörmény, 1871. november 15. – Debrecen, 1936. augusztus 25.) református püspök, egyházi író, főrendiházi tag e napon Debrecenben elhunyt.
1937-02-07DebrecenA Debreceni Ady Társaság képzőművészeti osztályának jubileumi képkiállítása nyílt a Déri Múzeumban. Kilenc művész mintegy ötven alkotását állították ki. A Társaság soraiba visszatért Holló László munkáit és kegyeletből Káplár Miklós két művét, Medgyessy Ferenc szobrait és Smurák szőnyegeit is láthatta a közönség. Gyakran tartottak ifjúsági tárlatvezetéseket.
1937-03-01Álmosd1937. márc. 1. Fráter Erzsébet jótékonysági mozgalmár e napon Álmosdon elhunyt.
1937-03-02Nádudvar1937. márc. 2. Tormay Cécile író, aki nádudvari birtokán írta többek között az Ősi küldött című regényét, e napon Mátraházán elhunyt.
1937-03-15Polgár1937. márc. 15. Némethy Géza, Polgáron született klasszika-filológus, egyetemi tanár, költő, Vergilius-kutató e napon Budapesten elhunyt.
1937-03-18Komádi1937. márc. 18. Komádi. "Atilla" címmel szépirodalmi, társadalmi és zenei folyóirat indult.
1937-04-02Nádudvar1937. ápr. 2. Tormay Cécile író, a Magyar Nők Nemzeti Szövetségének (MANSZ) szervezője és vezetője, Nádudvaron is alkotó szerző e napon Mátraházán elhunyt.
1937-04-07DebrecenGábor Zoltán költő. Elsősorban debreceni lapokban publikált. E napon Hajdúbagoson született.
1938-09-22Berekböszörmény Emőd Tamás (Berekböszörmény, 1888. aug. 11. – Nagyvárad, 1938. szept. 22.) újságíró, költő e napon elhunyt.
1939-02-19DebrecenDr. Nagymajtényi Ferenc debreceni korcsolyázó bajnok Budapesten mindhárom távon megnyerte az országos vidéki bajnokságot.
1939-03-05Debrecen1939. márc. 5. Nyulason repülőtér épült, melyen a Debreceni Repülő Club motoros és vitorlázó sportrepülésre képez ki.
1939-03-15Debrecen1939. márc. 15. Debrecen. Az Országzászlót, Nagy Sándor János művét avatták fel az akkori Magoss György, a mai Bem téren.
1939-08-30Debrecen/FÖLDES-DEBRECEN/ Zoltai Lajos (Földes, 1861. júl. 16. – Debrecen, 1939. aug 30.) helytörténész, muzeológus, régész e napon elhunyt.
1939-10-03KarcagGyörffy István (Karcag, 1884. febr. 11. – Budapest, 1939. okt. 3.) etnográfus, egyetemi tanár, a Hajdúság és a Hortobágy kutatója e napon elhunyt.
1941-01-26HajdúbagosHőgye István történész, levéltáros, költő, drámaíró, műfordító e napon 1941. jan. 26-án Hajdúbagoson született.
1941-02-13DebrecenCsűry Bálint nyelvész, egyetemi tanár, könyvtáros, a magyar népnyelvkutatás kiemelkedő alakja e napon Debrecenben elhunyt.
1941-10-18Hajdúhadház(1941.10.18.) Hajdúhadház. Felavatták a Dr. Földi János-emlékházat.
1941-10-23Debrecen(1941.10.23.) A Kincses Alapítvány alapító levelének időpontja. Kincses István ny. református mátészalkai lelkipásztor 1000 Pengőt küldött a Debreceni Református Kollégium református vallású, szegény sorsú, közép- és főiskolai tanulók internátusi költségeinek fedezésére.
1941-11-05DebrecenHarsányi László ( - 1941. nov. 5.) költő, akinek több versét megzenésítették, a debreceni Ady-asztaltársaság egyik alapítója, irodalomszervező e napon Debrecenben elhunyt.
1941-12-01Hajdúszoboszló(1941. 12.01.) Fehér Gábor szoboszlói születésű író, tanár, irodalomkritikus, a régi debreceni diákélet és a paraszti világ ábrázolója e napon Nyíregyházán elhunyt.
1942-03-19Földes1942. márc. 19. Pércsi József kőműves, birkózó, edző. Betyárnak is nevezték. Az 1972-es müncheni olimpián kötöttfogásban, a 90 kg-os súlycsoportban 4. lett. Ötször nyert magyar bajnokságot. E napon Földesen született.
1942-05-01Berettyóújfalu1942. máj. 1. Berettyóújfalu. Újraindult a Bihari Népnevelés. Az első számot Horváth József, a másodikat Martsa Dénes szerkesztette. Előzőleg 1939. október 1-jétől Nagyváradon adták ki.
1942-12-06SárrétudvariNagy Imre(Sárrétudvari, 1896. okt. 23. – Sárrétudvari, 1942. dec. 6.)költő e napon született.
1943-04-11DebrecenDebrecen, 1943. ápr. 11. A Győrffy István Kollégium Pártoló Egyesületének alakuló ülése.
1943-09-16DebrecenVarga Bálint (Szentleányfalva, 1856. jún. 23. – Bp., 1943. szept. 16.) irodalomtörténész, műfordító e napon Budapesten elhunyt. Franciára fordította Az ember tragédiáját. Sztripszky Hiadorral együtt magyarra fordították az Ének Igor hadairól című orosz népeposzt.
1943-10-02Hortobágy (község)Hortobágy – Máta, 1943.10.02. Elkészült a hortobágyi Máta-telepen az ország akkori legmodernebb törzsménes-istállója.
1943-10-10DebrecenDebrecen, (1943.10.10) A Déri Múzeumban megnyílt az Oláh Gábor emlékszoba.
1943-11-15DebrecenDebrecen, (1943.11.15) A Csokonai Színház Irodalmi Kamaraszínházának megnyitására került sor a Déri Múzeum reprezentatív előadótermében.
1943-11-28Debrecen(1943. nov. 28.) Debrecen. A Déri Múzeumban országos grafikai kiállítás nyílt a Debreceni Képzőművészek és Műpártolók Egyesülete rendezésében.
1943-12-02DebrecenSmurák József (Arad, 1883. márc. 9. - Debrecen, 1943. december 2.) építőmester, keramikus e napon elhunyt.
1943-12-08DebrecenDebrecen, (1943.12.08.) Szabó Lőrinc Csokonai-díjat kapott a Csokonai Kör emlékünnepélyén.
1943-12-17Debrecen(1943. dec. 17.) Szabó László grafikus 1943-ban e napon Debrecenben született. Kezdetben fa- és linómetszéssel, majd rézmetszéssel, hidegtűvel foglalkozott. Motívumkincsét a népművészet hagyományaiból merítette. 1992-ben jelent meg Debrecenben Kortársunk a grafika c. könyve.
1944-01-06Debrecen„A DTE férfi és női kosárlabda szakosztályt alakított.” ( 1944. jan. 6. Debreczen Újság.)
1944-03-07Debrecen1944. márc. 7. „A DVSC birkózói megnyerték Magyarország birkózó bajnokságát" címmel tudósított a Debreczen Újság
1944-04-07Hajdú-BiharHajdúszentgyörgy. A dohánypajtában felállították a debreceni zsidóság első túsztáborát.
1944-10-08Debrecen(1944. okt. 8.) Debreceni tankcsata kezdődött a német és az orosz csapatok között. A második világháború egyik legnagyobb magyarországi tankcsatája kb. okt. 20-ig tartott.
1944-10-09HajdúszoboszlóHajdúszoboszló a második világháborúban 1944. október 9-én  szovjet kézre kerül.
1944-10-17BerettyóújfaluBerettyóújfalu, (1944.10.17.) Nyolc napig tartó ostromban szorította ki az orosz hadsereg a német csapatokat.
1944-10-19DebrecenDebrecen, (1944.10.19.) Orosz csapatok ettől kezdve 1990-ig állomásoztak a városban
1944-10-21DebrecenSesztina Jenő, Nagybákay-Sesztina (Debrecen, 1869. jún. 14. – Debrecen, 1944. okt. 21.) vasnagykereskedő e napon elhunyt.
1944-10-22BalmazújvárosBalmazújváros, (1944.10.22.) Rövid, de heves harcokat követően a településen véget ért a második világháború.
1944-10-23DebrecenLefkovits Vilmos (Nemesvid, 1886. okt. 23. – Budapest, 1944. okt. 23.) tanár, a debreceni Szociáldemokrata Párt vezetője, közoktatásügyi népbiztos (1919). A németek e napon kivégezték.
1944-10-26DebrecenMata János (Hegyközkovácsi, 1907. dec, 12. – Nyírmihálydi, 1944. okt. 26.) költő, grafikus, filozófus, debreceni egyetemi román nyelvi rektor és levéltáros e napon elhunyt.
1944-11-24Berettyóújfalu(1944. nov. 24.) Berettyóújfalu. A szovjet katonai parancsnokság dr. Zöld Sándort bízta meg a főispáni teendőkkel. A vallási irányításban a település ideiglenesen átvette Nagyvárad szerepét.
1945-01-19PüspökladányCsenki Sándor (Püspökladány, Hajdú vm. 1920. márc. 16. – Dunapataj, Pest-Pilis-SoltKiskun vm. 1945. jan. 19.) cigánykutató e napon halt meg.
1945-02-26DebrecenBalassa József nyelvtudós, műfordító, 1892-1896 között a debreceni főreáliskola tanára e napon elhunyt.
1945-03-20Balmazújváros1945. márc. 20. Balmazújváros. A Semsey-kastély udvarán tartott népgyűlésen bejelentették a földosztás megkezdését az elsők között az országban.
1946-01-06DebrecenDebrecen-Nyírlugos - 1946. jan. 6. - Átadták a forgalomnak a vasútvonalat.
1946-01-11DebrecenDebrecen - 1946. jan. 11. - Megalakult az Ady Társaság Olvasóköre.
1946-01-13Hajdú-BiharBihar megye. 1946. jan. 13-án Megalakult a Népművelési Tanács
1946-01-15DebrecenDebrecen-Pallag. 1946. jan. 15. Megkezdődött a Nemzeti Parasztpárt pallagi téli paraszt egyeteme, ami négyhetes tanfolyam volt.
1946-01-20DebrecenDebrecen - 1946. jan. 20. - Megalakult a Magyar-Francia Társaság.
1946-02-01BerettyóújfaluIsmét megjelent „Biharvármegye hivatalos lapja.”
1946-02-14DebrecenHajdú vármegye vármegye törvényhatósági bizottságának közgyűlése Debrecenben beiktatta tisztségébe Balogh István főispánt.
1946-02-17DebrecenA Nemzeti Segély „Országos Gyermekhét” nevű akcióját ünnepélyes keretek között e napon megnyitották.
1946-05-10KabaJuhász Nagy Sándor (Kaba, 1883. okt. 13. - Debrecen, 1946. máj. 10.) politikus, ügyvéd, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter (1919.01.25.-03.21.) e napon halt meg.
1946-08-26Hajdúszoboszló(1946. aug. 26.) Hajdúszoboszló. A Nemzeti Parasztpárt és a Földigénylő Bizottság nagygyűlést tartott. Követelték a malmok községesítését, majd meg is szállták a malmot. Tiltakoztak a kiosztott földek visszaadása ellen, de a beszolgáltatások ellen is. Támadták a Magyar Kommunista Párt (MKP) vezetését, majd népítéletszerű megmozdulással vettek elégtételt a nagygazdákon és az ügyvédeken.
1946-08-31Hajdúszoboszló(1946. aug. 31.) Hajdúszoboszló. Országos fürdőkonferenciát rendeztek.
1946-09-01Berettyóújfalu(1946. szept. 1.) Berettyóújfalu. Megjelent a „Bihar Népe" című demokratikus hetilap első száma. A lap a Baloldali Blokk pártjainak közös orgánumaként indult, miután a Független Kisgazda Párt (FKP) Bihar megyei vezetői megtagadták egy koalíciós újság indításában való részvételüket.
1946-09-02Debrecen(1946. szept. 2.) Debrecen. A Szabadság telepi Nőszövetség megnyitotta az első napközi otthont.
1946-09-15Debrecen(1946. szept. 15.) Debrecen. Megnyílt a város első népi kollégiuma, a Bartók Béla Kollégium a szegénységben élő diákok számára.
1946-09-26Debrecen(1946. szept. 26.) Debrecen. Feloszlatták a debreceni internálótábort.
1946-10-06Biharnagybajom(1946. okt. 6.) Biharnagybajom. Megalakult a Sárréti Általános Szövetkezet, amely beszerző és értékesítő tevékenységet is folytatott.
1946-10-29HajdúnánásKéky Lajos (néha Kéki Lajos névváltozatban; Hajdúnánás, 1879. december 21. – Budapest, 1946. október 29.) hajdúnánási születésű irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Debreceni Református Kollégium diákja, a Magyar Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője e napon Budapesten elhunyt.
1946-11-09Hajdúböszörmény(1946. nov. 9.) Hajdúböszörmény. Megjelent a „Hajdúböszörményi Hírek" című demokratikus hetilap.
1946-11-20Berettyóújfalu(1946. nov. 20.) Berettyóújfalu. Népi Kollégium létesült 500,-Ft képviselőtestületi támogatással.
1946-11-25Debrecen(1946. nov. 25.) Debrecen. Megnyílt az Független Kisgazda Párt (FKP) Szabó Dezső Népfőiskolája.
1946-11-29Debrecen(1946. nov. 29-30.) Debrecen. Mindszenthy József hercegprímás első alkalommal látogatott a városba Bánáss László veszprémi püspök (volt debreceni prépost-plébános) felszentelésére. A püspökszentelésre nov. 30-án került sor. Az eseménynek nagy sajtóvisszhangja volt.
1946-12-01Debrecen(1946.12.01.) Debrecen. Államosították a három legnagyobb üzemet (Rimamurányi, Ganz, Weiss Manfréd).
1946-12-01Földes(1946.12.01.) Földes. Az újgazdák megkapták a telekkönyvi kivonatot a megyében elsőként, az országban másodikként.
1946-12-17Debrecen(1946. dec. 17.) A Debreczen című lap közölte, hogy két évi szünet után ismét megjelent a „Tiszántúli Gazdák" című folyóirat a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara kiadásában.
1947-02-02DebrecenMegnyitották a "Magyar Művészheteket". A "Siess, Adj, Segíts" mozgalom díszhangversenyt rendezett a hadifoglyok javára.
1947-02-03DebrecenLeleplezték az Ideiglenes Nemzeti Kormány emlékére állított emléktáblát a debreceni pénzügyi igazgatóság épületének falán.
1947-02-19DebrecenMegindult a közmunka, 160 munkással.
1947-03-05Debrecen1947. márc. 5. Debrecen. Meglelent a "Labdarúgás" című hetilap, a Kelet-Magyarországi Labdarúgók Alszövetségének hivatalos közlönye.
1947-03-08Debrecen1947. márc. 8. Debrecen–Pallag. Kultúrházat avattak.
1947-03-19Hajdú-Bihar1947. márc. 19. Bihar megye törvényhatósági bizottságának közgyűlése javasolta a hadifogságban és deportálásban levő családfenntartók hozzátartozóinak a Kormány általi hathatósabb támogatását és a régi hadigondozottak járandóságainak felemelését.
1947-03-20Hajdúhadház1947. márc. 20. Hajdúhadház. A képviselőtestület előirányozta a Hajdúhadház és Hajdúsámson közötti bekötőút építését.
1947-05-01Debrecen1947. máj. 1. Debrecen. A köztemetőben felavatták az ott nyugvó hősi halottak emlékművét.
1949-01-30BerettyóújfaluBerettyóújfalu - 1949. jan. 30. - Megalakult a Magyar-Román Társaság bihari csoportja.
1949-05-01Debrecen1949. máj. 1. Debrecen. Felavatták a nagyerdei VAOSZ-üdülőt.
1949-08-31DebrecenDebrecen. (1949. aug. 31. ) Megszűnt az egyetem teológiai karának egyetemi jellege.
1949-10-07Debrecen(1949. okt. 7.) Debrecen. Az államosított Csokonai Színház évadnyitó előadásán Móricz Zsigmond Úri muri című színművét mutatták be.
1949-10-09Püspökladány(1949. okt. 9.) Püspökladány. A sőreföldi Október 17. Tszcs-ben átadták rendeltetésének az ország első termelőszövetkezeti iskoláját.
1949-11-01Debrecen(1949. nov. 1.) A Tiszántúli Néplap ettől kezdve „Néplap" címmel jelent meg.
1949-11-19Debrecen(1949. nov. 19.) Debrecen. A Déri Múzeumban megnyílt a néprajzi és a várostörténeti osztály.
1949-12-04Vámospércs(1949. dec. 4.) Vámospércs. Egészségházat és bekötő utat avattak.
1949-12-11Apafa(1949. dec. 11.) Apafa környéke. Dolgozó parasztok megalakították Hajdú megye 75. termelőszövetkezeti csoportját.
1949-12-11Debrecen(1949. dec. 11.) Debrecen. Az újjáalakult Magyar Történelmi Társulat vándorgyűlésére került sor az ország vezető történészeinek részvételével.
1949-12-18Komádi(1949. dec. 18.) Komádi. Átadták az új szociális otthont.
1949-12-18Pocsaj(1949. dec. 18.) Pocsaj. Felavatták a Berettyó és az Ér újjáépített közúti hídját.
1950-01-27NádudvarA nádudvari Nagisz ZRt jogelődjének tekinthető Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet 1950. január 27-én tartotta alakuló közgyűlését.
1950-01-29Hajdú-BiharHajdú megye. Polgár, Újszentmargita, Újtikos, Tiszagyulaháza és Görbeháza e naptól 1950. jan. 29-től Hajdú megyéhez tartoztak. Korábban Szabolcs megye részét alkották.
1950-02-17DebrecenA Debreceni Honvéd Sport Egyesület (DHSE) alakuló közgyűlését tartották. Az új egyesület átvette a Debreceni SZMTE (Szakszervezeti Munkás Testedző Egyesület) szakosztályait.
1950-03-10Debrecen1950. márc. 10. A Debreceni Tudományegyetem Román Intézete megkezdte működését.
1950-03-16Hajdú-Bihar1950. márc. 16. Bihar és Hajdú megyék összevonásával kialakult Hajdú-Bihar megye.
1950-04-04Hortobágy (község)1950. ápr. 4. A Hortobágyi Állami Gazdaság épületeiben kigyulladt a villany.
1950-09-02Debrecen(1950. szept. 2.) Debrecen. Új középiskola nyílt, a Vegyipari Gimnázium.
1950-09-14Debrecen(1950. szept. 14.) Debrecen. Városi népművelési bizottság alakult. Másnap 12 népművelési körzetre osztották a várost.
1950-10-01Debrecen(1950. okt. 1.) Debrecen-Pallag. Megnyílt a pallagpusztai új mezőgazdasági technikum.
1950-10-01Polgár(1950. okt. 1.) Polgár. Felavatták az új Tisza-hidat.
1950-10-15Hajdú-Bihar(1950. okt. 15.) Hajdú-Bihar megye. Kultúrotthont avattak kilenc községben (Balmazújváros, Biharnagybajom, Csökmő, Derecske, Egyek, Furta, Hajdúbagos, Nyírábrány, Püspökladány).
1950-10-15Hajdú-Bihar1950. okt. 15. Mozit helyeztek üzembe öt másik községben (Bakonszeg, Berettyószentmárton, Monostorpályi, Téglás, Vértes).
1950-10-22Hajdúszoboszló(1950.10.22.) Hajdúszoboszló. Kultúrotthont avattak.
1950-10-29Kaba(1950.10.29.) Kaba. Kultúrotthont avattak.
1950-11-12Debrecen(1950. nov. 12.) Debrecen. Hivatalosan is megalakult a Magyar Természettudományi Társaság debreceni csoportja, amely már 1950. szeptember közepe óta tevékenykedett.
1950-12-17Debrecen(1950. dec. 17.) Debrecen. A Magyar Történelmi Társulat kelet-magyarországi csoportja megalakult.
1951-01-06KomádiKomádi - 1951. jan. 6. - Mozit avattak.
1951-01-07HajdúbagosHajdúbagos - 1951. jan. 7. - Mozit avattak.
1951-01-22DebrecenDebrecen - 1951. jan. 22. - Megnyílt az Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézete.
1951-02-23NádudvarEzen a napon fejeződött be a termelőszövetkezeti csoportok szervezése.
1951-02-25HajdúnánásKultúrotthont avattak.
1951-03-11Debrecen1951. márc. 11. Ezen a napon jelent meg utoljára a Debreczen, a Független Kisgazda Párt napilapja.
1951-04-04Berettyóújfalu1951. ápr. 4. Berettyóújfalu. Felavatták a Berettyóújfalui Körzeti Könyvtárt.
1951-09-01Püspökladány(1951. szept. 1.) Püspökladány. Állami Óvónőképző Intézet nyílt.
1951-09-15Zsáka(1951. szept. 15.) Zsáka. Mozit avattak.
1951-09-29Hajdú-Bihar(1951. szept. 29.) Hajdú-Bihar megye. Elsőként ünnepelték az országban a Néphadsereg napját. A megyében is ünnepségeket rendeztek.
1951-10-27DebrecenToroczkai Oszvald (1884 - 1951. okt. 27.) festő, grafikus, iparművész, 1907-44 között Debrecenben rajztanár és 1921-től a Debreceni Műpártoló Egyesület ügyvezető igazgatója, debreceni tárlatok rendszeres kiállítója e napon Budapesten elhunyt.
1951-11-18Debrecen(1951. nov. 18.) Debrecen. Megalakult az Obrazcov Bábstúdió.
1952-02-23FöldesKarácsony Sándor földesi születésű pedagógiai, filozófiai író, debreceni egyetemi tanár, jelentős lapok, folyóiratok, például a Gyermekvédelem szerkesztője, a debreceni Exodus könyvkiadó alapítója e napon Budapesten elhunyt.
1952-03-04Hajdú-Bihar1952. márc. 4. Hajdú-Bihar megye. Fásítási verseny kezdődött. Hatmillió facsemete elültetését tűzték ki célul.
1952-03-23Debrecen1952. márc. 23. Debrecen. Megrendezték a vidéki színházak első országos konferenciáját.
1952-04-04Debrecen1952. ápr. 4. Debrecen. Megkezdték a Debreceni Gyógyszergyár építését – adta hírül a BIOGAL Híradó 1972 szeptemberében.
1952-05-01Hajdúnánás1952. máj. 1. Hajdúnánás. Múzeum nyílt.
1953-09-20Hajdú-BiharHajdú-Bihar megye, 1953. Átadták a forgalomnak a Berettyóújfalu és Derecske közötti műutat
1953-09-27Nagyrábé(1953. szept. 27.) Nagyrábé. Általános iskolát avattak.
1953-09-27NagyrábéNagyrábé, 1953. Iskolát avattak.
1953-10-02HajdúszoboszlóSzép Ernő (Huszt, 1884. jún. 30. – Bp., 1953. okt. 2.)költő, író e napon elhunyt. Szoboszlón (ma: Hajdúszoboszló) volt diák: ott, Debrecenben és Mezőtúron járt középiskolába.
1953-10-04FurtaFurta, 1953. Bevezették a villanyvilágítást.
1953-10-06PocsajPocsaj, (1953.10.06) „Béke" néven új termelőszövetkezet alakult.
1953-10-17DebrecenDebrecen, (1953.10.17) Magyarországon először a Csokonai Színház mutatta be Mona Brand ausztráliai írónő „Hamilton család" című színművét.
1953-11-12Hajdú-Bihar(1953. nov. 12.) Hajdú-Bihar megye. A Keleti Főcsatorna építése közben régészeti leletekre bukkantak.
1953-12-04Debrecen(1953. dec. 4.) Debrecen. A Déri Múzeumban francia festőművészek kiállítása nyílt.
1953-12-04Debrecen(1953. dec. 4.) Debrecen. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen megnyílt a Kossuth Filmszínház.
1953-12-17BihardancsházaBihardancsháza, (1953.12.17.) Dancsháza község nevét Bihardancsházára változtatták a Minisztertanács Helyi Tanácsok Titkárságának rendeletére
1953-12-17Bihardancsháza(1953. dec. 17.) Bihardancsháza. A Minisztertanács rendeletére Dancsháza község nevét Bihardancsházára változtatták.
1953-12-18Debrecen(1953. dec. 18.) Debrecen. A Reáliskola utca nevét a városi tanács határozata alapján Tóth Árpád utca névre változtatták.
1954-04-06Hajdú-BiharHajdú-Bihar megye. Megalakult a Növényvédő Állomás.
1954-09-16Debrecen1954. szept. 16. Debrecen. Megnyílt az ország első klinikai filmszínháza.
1954-09-30Debrecen(1954. szept. 30.) Debrecen. Az Elnöki Tanács határozata alapján közvetlenül az Elnöki Tanács alá rendeli Debrecent megyei jogú városi tanácsként.
1954-10-23Debrecen(1954. okt. 23.) Alföld címmel jelent meg a debreceni írócsoport folyóirata. Előzménye az Építünk címet viselte.
1954-11-28Debrecen(1954. nov. 28.) Debrecen. Három kerületi tanácsot szerveztek az Elnöki Tanács határozata alapján.
1954-12-18DebrecenPap Károly (Beregrákos, 1872. ápr. 6. – Debrecen, 1954. dec. 18.) irodalomtörténész, egyetemi tanár e napon elhunyt.
1955-03-18Debrecen1955. márc. 18. Debrecen. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen Képzőművész kör alakult.
1955-10-13DebrecenBacsó Jenő (Debrecen, 1877. máj. 2. – Debrecen, 1955. okt. 13.) jogász, egyetemi tanár, az egyetem rektora e napon Debrecenben elhunyt.
1955-11-06Debrecen(1955. nov. 6.) Hüttl Tivadar sebész, egyetemi tanár, a debreceni sebészeti klinika vezetője e napon elhunyt.
1956-01-12DebrecenBalogh István grafikus, miniatűrfestő, a Holnap Társaság tagja, többek között Ady Endre köteteinek illusztrátora e napon 1956. jan. 12-én Nagyváradon elhunyt.
1956-10-13Debrecen(1956. okt. 13.) Debrecen. A Kossuth Kör a régi megyeháza nagytermében megtartotta első nyilvános ülését. Losonczy Géza és Csatári Dániel voltak a meghívott előadók.
1956-10-15Hajdúnánás(1956. okt. 15.) Hajdúnánás. Irodalmi-politikai vitakör jött létre.
1956-10-23Debrecen(1956.10.23.) Debrecen. A kora reggeli órákban a bölcsészkar fiatal oktatói és hallgatói megalapították a Tízes Bizottságot. Délelőtt 11 órakor a Kossuth Egyetem előtti téren a három egyetem ifjúsága, dolgozói és oktatói nagygyűlést tartottak. Felolvasták az egyetemisták követeléseit. Ezután a résztvevők a megyei pártbizottság elé vonultak. A kora délutáni órákban megjelent a Néplap rendkívüli száma. Délután a belvárosban kb. 20-30.000 főnyi tömeg tüntetett. Este 6 és 7 óra között a kivezényelt karhatalmi alakulatok a Kossuth utcán, a rendőrkapitányság épülete előtt rálőttek a tüntetőkre. Két ember a helyszínen meghalt. Többen megsebesültek. A sortűz miatt az egyetemi nagygyűlés résztvevői ismét a városba vonultak és a helyi pártvezetőket az élre állítva, tüntetéssel tiltakoztak.
1956-10-23Hajdúnánás(1956.10.23.) Hajdúnánás. Ülésezett a Bocskai-kör. A kibontakozó politikai vitában elhangzott a szovjet csapatok kivonásának követelése.
1956-10-24Debrecen(1956.10.24.) Debrecen. A megyei pártbizottság vezetői október 24-re virradóan létrehozták a Hajdú-Bihar Megyei Honvédelmi Tanácsot, amely másnap reggel 6 óráig a város egész területére kijárási tilalmat rendelt el. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnöke kihirdette, hogy a Magyar Népköztársaság területén életbe lép a rögtönítélő bíráskodás. A déli óráktól általánossá vált a sztrájk és megkezdődött a munkástanácsok szerveződése.
1956-10-26Debrecen(1956.10.26.) Debrecen. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Hajdú-Bihar Megyei Végrehajtó Bizottsága, az egyetemi pártszervezetek végrehajtó bizottságai és a debreceni egyetemek diákbizottságai 14 pontból álló közös kiáltvánnyal fordultak a lakossághoz. Munkástanácsok alakulnak.
1956-10-26Biharnagybajom(1956.10.26.) Biharnagybajom Forradalmi Munkás Tanácsa megalakult.
1956-10-26Hajdúnánás(1956.10.26.) Hajdúnánáson tüntettek a demokratikus átalakulás mellett.
1956-10-26Hajdúsámson(1956.10.26.) Hajdúsámson Forradalmi Bizottmánya megalakult. Tüntetés is volt.
1956-10-26Püspökladány(1956.10.26.) Püspökladányban tüntetésekre került sor.
1956-10-27Debrecen(1956.10.27.) Debrecen. Feloszlatottnak nyilvánították az MDP szervezeteit. Létrejött a Szabadság Lapnyomda.
1956-10-27Hajdú-Bihar(1956.10.27.) Hajdú-Bihar megye. A Néplap közli a megye parasztságának 26 pontban megfogalmazott követelését, amit az előző napokban még a megyei pártbizottság munkatársai állítottak össze.
1956-10-27Berettyóújfalu(1956.10.27.) Berettyóújfalu. A gépállomás Forradalmi Bizottmányának megválasztása mellett a Berettyóújfalui Nemzetőrség is megalakult.
1956-10-27Hajdú-Bihar(1956.10.27.) Forradalmi Bizottmányok alakultak: Biharkeresztes, Derecske, Ebes, Esztár, Furta, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hosszúpályi (itt: Nemzeti Bizottság), Józsa, Komádi, Nagyrábé, Pocsaj. Püspökladány, Sárrétudvari, Tetétlen, Tiszacsege, Tiszagyulaháza településeken.
1956-10-28Debrecen(1956.10.28.) Debrecen. Megszervezték az üzemőrségeket és intézkedéseket hoztak a városi polgárőrség felállítására. E naptól fogva a Néplap a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány lapjaként jelent meg.
1956-10-28Hajdú-Bihar(1956.10.28.) Ártánd, Hosszúpályi. Nemzetőrség felállítására került sor.
1956-10-28Berettyóújfalu(1956.10.28.) Berettyóújfalu. Járási Forradalmi Bizottmányt választottak.
1956-10-28Hajdú-Bihar1956. okt. 28. Forradalmi Bizottmányok alakultak: Ártánd, Balmazújváros, Bedő, Berekböszörmény, Darvas, Hencida, Nyírábrány, Tépe, Vértes településeken.
1956-10-28Földes(1956.10.28.) Földes. Forradalmi Munkás Bizottság alakult.
1956-10-28Kismarja(1956.10.28.) Kismarja. Forradalmi Nemzeti Bizottság alakult.
1956-10-28Komádi(1956.10.28.) Komádi. Nagygyűlést tartottak a politikai változásokról.
1956-10-28Újléta(1956.10.28.) Újléta. Községi Intézkedő Bizottság alakult.
1956-10-29Hajdú-Bihar(1956.10.29.) Fülöp, Hajdúvid: Forradalmi Bizottmányok alakultak. Nyíradony. Létrejött a Nyíradonyi Forradalmi Tanács.
1956-10-31Debrecen(1956.10.31.) A Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány ülésén „Debrecen és Hajdú-Bihar megye dolgozóinak követelései" címmel 4 pontos határozatot hoznak, amit 10 tagú küldöttség terjeszt a Kormány elé Budapesten.
1956-10-31Debrecen(1956.10.31.) Debrecenben megkezdődött a Nemzetőrség felállítása.
1956-10-31Balmazújváros(1956.10.31.) Balmazújváros. A Forradalmi Bizottmány visszaadta a katolikus egyháznak a katolikus olvasókör egykori épületét.
1956-10-31Biharkeresztes(1956.10.31.) Biharkeresztes. Megalakult a honvéd határvadász egység Katonai Forradalmi Bizottmánya.
1956-10-31Biharkeresztes(1956.10.31.) Biharkeresztes. Megalakult a honvéd határvadász egység Katonai Forradalmi Bizottmánya.
1956-10-31Nyíracsád(1956.10.31.) Nyíracsád. Megkezdődött a Független Kisgazdapárt újjászervezése.
1956-10-31Debrecen(1956.10.31.) A Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány működése: öttagú delegáció képviselte a bizottmányt Győrben, az ország nagy forradalmi gócpontjainak tanácskozásán. Debrecenben a Karhatalmi Szekció vezetőivel tárgyaltak az itt állomásozó ÁVH-s Belső Karhatalmi Alakulat lefegyverzéséről, feloszlatásáról. A sorállományúak fegyver nélkül elhagyták Debrecent, a tiszteket és helyetteseiket védőőrizetbe helyezték.
1956-10-31Debrecen(1956.10.31.) Debrecen: megkezdte működését a Független Kisgazda Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szociáldemokrata Párt debreceni szervezetének előkészítő bizottsága. A kommunista párt megalakításáról is előkészítő tanácskozás kezdődött a megyei pártbizottság volt épületében
1956-10-31Debrecen(1956.10.31.) A Csokonai Rádió és a Szabad Debrecen Rádió megkezdte adását a 41,5 méteres rövidhullámon.
1956-10-31Derecske(1956.10.31.) Derecske. Járási Forradalmi Bizottmány alakult.
1956-11-01Debrecen(1956. nov. 1.) Debrecen. Katonai díszpompával eltemették az október 23-i sortűz három áldozatát. Koczogh Ákos egyetemi docens és Mensáros László színművész mondott búcsúztatót. A Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány működése: lapjuk új címmel jelenik meg: Debreceni Hírlap. A magyar munkásság nevében felhívással fordulnak a világ összes munkásához, hogy a szovjet csapatok hagyják el Magyarországot.
1956-11-02Debrecen(1956. nov. 2.) Debrecen. Az egyetemisták gyűlésen követelik az egyetemi nemzetőr zászlóalj felfegyverzését. A Református Kollégium Gimnáziumának tantestülete memorandumban üdvözli az átalakulást. A Magyar Írók Szövetsége debreceni csoportja állást foglal a forradalom mellett. Az orvosi műszergyár munkástanácsa határozatban üdvözölte Nagy Imre bejelentését az ország semlegességéről. Javasolta a debreceni üzemeknek, hogy mihamarabb függesszék fel a sztrájkot és vegyék fel a munkát.
1956-11-02Biharnagybajom(1956. nov. 2.) Biharnagybajom. Őrizetbe vették a párt- és tanácsi funkcionáriusokat.
1956-11-02Hajdúnánás(1956. nov. 2.) Hajdúnánás. Megkezdték az MSZMP szervezését.
1956-11-02Polgár(1956. nov. 2.) Polgár. Megalakult a helyi Értelmiségi Tanács.
1956-11-03Debrecen(1956. nov. 3.) Debrecen. Folyamatosan felfegyverzik a gyárőrségeket. A Debreceni Pedagógusok Forradalmi Bizottmánya felkéri a demokratikus pártok vezetőit a nemzeti egység megteremtésére. A Debreceni Forradalmi Bizottmány küldöttsége délután újra tárgyal a város környékén állomásozó szovjet csapatok parancsnokságán. A szovjet katonai vezetők kijelentik: nem fogják megtámadni Debrecent. Késő este bezárul Debrecen körül az ostromgyűrű.
1956-11-04Debrecen(1956. nov. 4.) Debrecen. A szovjet csapatok hajnalban elfoglalják a középületeket, forgalmi csomópontokat. Lefegyverezik a magyar katonai alakulatokat. Kiszabadítják az államvédelmis tiszteket, funkcionáriusokat. Lövik a Kossuth laktanyát, a Főpostát, a Városházát és az Állami Áruházat. A Kossuth laktanyában és a Főpostán voltak magyar áldozatok. A Debreceni Forradalmi Bizottmány őrizetbe vett tagjait a szovjet katonai repülőtérre hurcolják. A szovjet katonai parancsnokság kijárási tilalmat rendelt el.
1956-11-08Debrecen(1956. nov. 8-12.) A debreceni munkástanács-vezetők határozatot hoztak arról, hogy követeléseiket személyesen terjesztik a Kádár-kormány elé. Ennek érdekében a pártbizottság egyes vezetőivel megbeszéléseket kezdtek budapesti útjukról.
1956-11-08Derecske1956. nov. 8-12. Derecske. Megalakult az MSZMP Ideiglenes Járási Elnöksége.
1956-11-14Debrecen(1956. nov. 14-15.) A debreceni munkástanácsok küldöttsége Budapesten tárgyalt Kádár János helyett Marosán Györggyel. A tárgyalás kézzelfogható eredmény nélkül ért véget.
1956-11-14Debrecen(1956. nov. 14-15.) Debrecen. Az első röpcédula-akción a Kádár-kormány lemondását követelték és a helyi sajtó bojkottjára szólították fel a lakosságot.
1956-11-16Debrecen(1956. nov. 16.) Debrecen. Megalakult az MSZMP megyei és városi szervező bizottsága.
1956-11-22Debrecen(1956. nov. 22.) Bartha Károly, N. néprajzkutató, szakíró, egyetemi magántanár, a debreceni fésűsök, gubacsapók történetének írója, gyermekjátékok gyűjtője e napon Debrecenben elhunyt.
1956-12-07Berettyóújfalu(1956. dec. 7.) Berettyóújfalu. Tüntetés robban ki amiatt, hogy a rendőrség kormányellenes jelszavakat festő fiatalokat vett őrizetbe. A tömeg megtámadta a rendőrkapitányságot. A megmozdulást szovjet és magyar karhatalmi alakulatok oszlatták fel.
1956-12-09Berekböszörmény1956. dec. 9-10. Berekböszörmény. Kormányellenes tüntetés volt.
1956-12-09Csökmő(1956. dec. 9-10.) Csökmő. A Kádár-kormány lemondását követelték a tüntetők, majd újjáválasztották a község munkástanácsát.
1956-12-10Berekböszörmény1956. dec. 9-10. Berekböszörmény. Kormányellenes tüntetés volt.
1956-12-10Csökmő(1956. dec. 9-10.) Csökmő. A Kádár-kormány lemondását követelték a tüntetők, majd újjáválasztották a község munkástanácsát.
1956-12-11Debrecen(1956. dec. 11-12.) Debrecen. Fegyelmezetten zajlott a két napos sztrájk. Tömegmegmozdulásra a nyomda előtt került sor, ahol az újság kiszállítását próbálták megakadályozni. Több Hajdú-Bihar megyei („vidéki") üzem és vállalat is részt vett a sztrájkban.
1956-12-11Hajdú-Bihar(1956. dec. 11-12.) Hajdú-Bihar megye. Számos település bekapcsolódott e napokban a sztrájkba. A karhatalom mindenhol közbelépett.
1956-12-12Debrecen(1956. dec. 11-12.) Debrecen. Fegyelmezetten zajlott a két napos sztrájk. Tömegmegmozdulásra a nyomda előtt került sor, ahol az újság kiszállítását próbálták megakadályozni. Több Hajdú-Bihar megyei („vidéki") üzem és vállalat is részt vett a sztrájkban.
1956-12-12Hajdú-Bihar(1956. dec. 11-12.) Hajdú-Bihar megye. Számos település bekapcsolódott e napokban a sztrájkba. A karhatalom mindenhol közbelépett.
1957-02-05DebrecenBaja Mihály költő, a régi debreceni diákélet ábrázolója, akinek több versét megzenésítették és máig dalolják, debreceni lelkipásztor, a debreceni Csokonai Kör választmányi tagja e napon Debrecenben elhunyt.
1957-02-13DebrecenGyökössy Endre költő, író, ifjúsági író, szerkesztő, a debreceni Bokréta Kör aktív tagja, debreceni vonatkozású versek, napjainkban is énekelt dalok szerzője e napon Budapesten elhunyt.
1957-08-24BárándBárándon  a karcagi születésű Balogh Imre pékmester és felesége Sörös Mária péküzemet nyitott.
1958-01-09HajdúnánásSándor Dénes (Hajdúnánás, 1904. augusztus 17. – Budapest, 1958. jan. 9.) hitoktató, költő e napon elhunyt
1958-01-11DebrecenNemerey Márton (Brassó, 1888. okt. 17. – Debrecen, 1958. jan. 11.) altábornagy e napon elhunyt.
1958-04-24DebrecenSzilágyi József (Debrecen, 1917. jún. 20. - Budapest, 1958. ápr. 24.), az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírja, politikus, országos rendőrfőkapitány (1945/47) e napon elhunyt.
1958-10-04DebrecenPálfy Erzsébet Jolán (Debrecen, 1895. dec. 20. - Debrecen, 1958. okt. 4.) grafikus e napon elhunyt.
1958-11-21DebrecenSzakátsy Gyula (Kassa, 1897. július 27. – Debrecen, 1958. nov. 21.) pomológus e napon elhunyt.
1958-11-30DebrecenEgerváry Jenő (Debrecen, 1891. ápr. 16. – Budapest, 1958. nov. 30.) matematikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja e napon elhunyt.
1959-01-27DebrecenPapp Lajos (Élesd, 1899. aug. 15. - Debrecen, 1959. jan. 27.) író, költő, publicista e napon elhunyt.
1959-02-01DebrecenAz Arany Bikában olimpiai napot rendeztek. Az ország több nagy városában tartottak hasonlót élsportolók részvételével.
1959-03-11NádudvarFazekas Lajos (Nádudvar, 1895. jan. 13. – Nádudvar, 1959. márc. 11.) fazekas e napon elhunyt.
1959-05-01DebrecenMatei Aurél (Debrecen, 1908. jan. 1. - Budapest, 1959. máj. 1.) szobrász e napon elhunyt.
1959-12-15HajdúböszörményPálnagy Zsigmond (Hajdúböszörmény, 1896. máj. 18. – Hajdúböszörmény, 1959. dec. 15.) festőművész e napon elhunyt.
1960-02-19HajdúböszörményOrsós János Imre bőrgyógyász, igazságügyi orvosszakértő, egyetemi tanár e napon Hajdúböszörményben elhunyt.
1960-02-19DebrecenZádor István debreceni születésű közgazdász e napon elhunyt.
1960-08-20Berettyóújfalu1960. augusztus 20-án nyílt meg Berettyóújfaluban a Bercsényi u. 7. szám alatt a Bihari Múzeum elődje, a Néprajzi Ház.
1961-01-01DebrecenDebrecen - 1961. jan. 1. - Létrejött a Debreceni Városi Könyvtár.
1961-01-05DebrecenDebrecen - 1961. jan. 5. - A Csokonai Gimnáziumban iskolamúzeum alapításáról készített interjút a Napló Porcsalmy János történelmi szakfelügyelővel.
1961-01-25DebrecenDebrecen - 1961. jan. 25. - A Napló hírt ad a Nagy Sándor-telepen egy 6 tantermes gyógypedagógiai iskola, egy 8 tantermes általános iskola és a Bartók Béla úton egy 8 tantermes általános iskola építéséről. A Nagy Sándor-telepi iskolák építkezéseiről már korábban hírt adott a Napló.
1961-01-31DebrecenDebrecen - 1961. jan. 31. - Lófogat (stráfszekér) e napon közlekedhetett utoljára a belvárosban a debreceni rendőrkapitányság forgalomszabályozási rendelkezése alapján.
1961-03-09Debrecen1961. márc. 9. Horváth János irodalomtörténész, debreceni középiskolai diák, a magyar irodalomtörténet-írás nagy alakja e napon Budapesten elhunyt.
1961-05-26DebrecenKlimó István (Debrecen, 1883. okt. 8. - Budapest, 1961. máj. 26.) festőművész e napon halt meg.
1961-08-24NagyhegyesNagyhegyes határában, 1961. augusztus 24-én reggeli háromnegyed hatkor, a Hajdúszoboszló-36 jelű gázkitermelő helyen a kiáramló gáz spontán begyulladt, majd a detonációt követően száz méteres lángnyelv csapott fel, amely hetekig égett. A tűz végül magától kialudt, miután a laza iszapréteg – amely miatt a robbanás maga is bekövetkezett – elfojtotta a kiáramló gáz útját.
1962-04-01Hajdúhadház1962. ápr. 1. Hajdúhadház. A kézimunka szakkör először mutatkozott be nyilvános kiállítással.
1963-08-31Debrecen(1963. aug. 31.) Debrecen – Ondód. Termelőszövetkezeti művelődési otthont avattak az ondódi tanyavilágban. A létesítményben előadóterem, klubkönyvtár és termelőszövetkezeti iroda kapott helyet. A házat az ondódi Hunyadi Tsz tagsága saját erőből építette – adta hírül a Hajdú-Bihari Napló, 20. évf. 204. sz. (1963. szept. 1.) p. [1].
1963-09-01Nádudvar(1963. szept. 1.) Nádudvar. Új, nyolctantermes általános iskolát avattak.
1963-09-01Püspökladány(1963. szept. 1.)Püspökladány. Elkészült a gimnázium új, 12 osztály befogadására alkalmas épülete. Tanévnyitó ünnepséget tartottak.
1964-01-12DebrecenPávai Vajna Ferenc (Csongva, 1886. márc. 6. – Szekszárd, 1964. jan. 12.) geológus, földgázkutató, Debrecen és Hajdúszoboszló gyógy- és hévízeinek feltárója e napon elhunyt.
1964-10-17BerekböszörményVeres Győző (Berekböszörmény, 1936 - ?) súlyemelő bronzérmet nyert a tokiói nyári olimpián (1964. okt. 17. ).
1965-03-10Debrecen1965. márc. 10. Ladányi Ferenc debreceni születésű színész, színigazgató, Kossuth-díjas és kiváló művész e napon elhunyt.
1965-10-20HajdúsámsonAdler Miklós (Hajdúsámson, 1909. okt. 25. - Tel-Aviv, 1965. okt. 20.) grafikus, festőművész, a debreceni művészeti szabadiskola szervezője e napon halt meg.
1966-10-26DebrecenHegyaljai Kiss Géza (Mád, 1893. márc. 21. – Debrecen, 1966. okt. 26.) költő, író, egyházi író, református lelkész, többek között a Méliusz Horhi Juhász Péter élete (Debrecen, 1940) című munka szerzője e napon elhunyt.
1966-11-30PüspökladányMegalakult a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 1966. November 30.-án Püspökladányban.
1967-02-27DebrecenRévész Imre egyháztörténész, református püspök, Révész Kálmán fia és a XIX. században alkotó Révész Imre egyházi író, református püspök unokája, több egyházi lap és folyóirat szerkesztője e napon Debrecenben elhunyt.
1967-09-02BárándA Bárándi Tésztaüzem Rákosi József kezdeményezésére 1967 Szeptember 2-án indult be 35 fővel.
1968-01-05DebrecenBarsi Dénes, Harcsa (Jóka, 1905. júl. 7. – Dunaújváros, 1968. jan. 5.) író, újságíró e napon elhunyt. 1926-ban tanítói oklevelet szerzett Debrecenben. 1927–1939 között tanító volt Bihar vármegyei tanyai és falusi iskolákban. Dobai pusztán, Komádi mellett is tanított. Takáts Ferenc jegyzővel 1933-ban Komádi és Vidéke címen hetilapot alapítottak. 1935. októberében Szabó Pál íróval megindították a Kelet Népe c. folyóiratot. Részt vett a népi írók vitáiban és találkozóin. 1943-ban filmforgatókönyvet írt, ebből Jenei Imre játékfilmet rendezett (És a vakok látnak). 1957 után sorra jelentek meg regényei a régi és az átalakuló falusi életről. Eltűnik a vajdakincs címmel ifjúsági regényt is írt (Bp., 1962). 1960-ban költözött Dunaújvárosba.
1968-01-26HajdúszovátJakucs Sándor (Hajdúszovát, 1888. - ?, 1968. jan. 26.) református lelkész e napon elhunyt.
1968-04-23DebrecenDebrecen, 1968. Megalakult a Hajdú-Bihar megyei Helytörténeti Bizottság.
1968-08-26DebrecenSimon László (Munkács, 1912 – Debrecen, 1968. aug. 26.) tanár, irodalomszervező, tudományos kutató e napon Debrecenben elhunyt. A debreceni egyetemen bölcsészdoktori értekezését Zsidókérdés a magyar reformkorban címmel, 1936-ban írta. A földrajzi intézet tanársegédje, majd a gyakorlógimnáziumban tanított. Ő szervezte meg a II. Debreceni Diétát. Később az Ady Társaság főtitkára lett.
1968-09-17Debrecen(1968. szept. 17.) A Debreceni Agrártudományi Főiskolán centenáriumi ünnepségsorozat kezdődött a debreceni agrárfelsőoktatás 100. évfordulója alkalmából. Másnap leleplezték Tormay Béla mellszobrát (Grasztner Jenő alkotását). A debreceni agrárfelsőoktatás történetéről jubileumi kiállítás nyílt.
1968-10-13ÁlmosdÁlmosd, (1968.10.13) Ünnepélyesen műemlékké nyilvánították a Kölcsey-házat.
1968-10-16BihardancsházaHorváth Lajos (1885. aug. 24. - 1968. okt. 16.) Bihardancsháza költője e napon elhunyt.
1968-10-21DebrecenDebrecen, (1968.10.21) A Csokonai Színház művészeiből alakult Tarka-barka kabaré első előadása.
1968-10-31DebrecenDebrecen, (1968.10.31) Megnyílt a Református Kollégium egyháztörténeti-egyházművészeti állandó kiállítása.
1968-11-24Debrecen(1968. nov. 24.) Molnár Pál irodalomtörténész, tanár, könyvtáros e napon Debrecenben elhunyt. A Debreceni Református Kollégiumban 1931 és 1941 között tanított, vezette az önképzőkört és az ifjúsági könyvtárat. 1945-1957 között Hajdúböszörményben volt gimnáziumi tanár. 1957-től a debreceni egyetemi könyvtár főmunkatársa és óraadó tanár a német tanszéken. Debrecen irodalmi múltjával foglalkozott. Összeállította a Debrecen a régi magyar irodalomban című szöveggyűjteményt (1942).
1968-12-07HajdúnánásHajdúnánás, (1968.12.07) Megnyitották a fedett fürdőt.
1969-10-01Hajdúböszörmény1969. okt. 1. Hajdúböszörmény. Megnyílt a Hajdú Áruház.
1970-01-01BerettyóújfaluBerettyóújfalu - 1970. jan. 1. - Nagyközséggé nyilvánították és egyesítették Berettyószentmártonnal.
1970-02-05PüspökladányHangulat étterem: A Biczó- halom helyére építették 1969-ben, 3 563 745 .- Ft-os költséggel. 1970. február 5-én nyílt meg.
1970-05-11Debrecen(1970. 05. 11.) Pákozdy Ferenc (Hódmezővásárhely, 1904. okt. 7. – Debrecen, 1970. máj. 11.) költő e napon halt meg.
1970-09-16HajdúböszörményVeress Géza (Hajdúböszörmény, Hajdú vm., 1899. júl. 9.–Debrecen, 1970. szept. 16.) hajdúböszörményi születésű festőművész e napon elhunyt.
1970-09-16Hajdúböszörmény(1970. szept. 16.) Veress Géza hajdúböszörményi születésű festőművész e napon elhunyt.
1971-01-02DebrecenBánszki Tamás festő, grafikus, szobrász, debreceni tanár, a Debrecen katolikus múltja című kötet illusztrátora e napon 1971. jan. 2-án Földeákon elhunyt.
1971-03-16Hajdú-Bihar1971. márc. 16. Hajdú-Bihar megye. Kormányhatározatot bocsátottak ki arra a célra, hogy a településhálózat minél hatékonyabban szolgálja a termelőerők racionalizálását és a lakosság színvonalas ellátását.
1971-12-31KabaKaba-Nádudvar között 1904. június 1-től 1971. december 31–ig működött vasútvonal.
1971-12-31NádudvarNádudvar 1971. december 31-én ezen a napon futott ki az utolsó vicinális a nádudvari vasútállomásról.
1972-04-01Hajdúböszörmény1972. ápr. 1. Hajdúböszörmény. Megnyílt a Hajdúsági Múzeum állandó helytörténeti kiállítása.
1973-01-10BerettyóújfaluDebreczeni István (Nagyszalonta, 1887. máj. 18. – Berettyóújfalu, 1973. jan. 10.) református lelkész, múzeumigazgató e napon elhunyt. A teológiát Nagyszalontán és Debrecenben végezte el. 1912-ben lett lelkész Nagyszalontán. Az Arany János Emlékmúzeumnak volt igazgatója és elnöke a szatmári Kölcsey Körnek. Több tanulmányban foglalkozott Arany János életművével. Vallásos tárgyú színműveket is írt. Szerkesztette az Arany Múzeum története és katalógusa című munkát (Satu Mare, 1920).
1973-08-31Hajdúszoboszló(1973. aug. 31.) Hajdúszoboszló. Új óvodát avattak, amely tizenkét vállalat, üzem és szövetkezet anyagi támogatásával épült.
1973-09-01Nyíradony(1973. szept. 1.) Nyíradony. Új általános iskolát avattak.
1973-09-01DebrecenZakar István (1912-1973), a Csokonai Színház maszkmestere e napon elhunyt.
1973-09-04Debrecen(1973. szept. 4.) Debrecen. Matematikai kollokvium kezdődött “Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek” címmel. Hazai és külföldi tudósok vettek részt rajta. A rendezvény 8-án zárult.
1973-09-14Debrecen(1973. szept. 14.) Debrecen. Két új óvodát adtak át (Kishegyesi út, Monostorpályi út). A Debreceni Sportorvosi Intézetben tudományos ülést rendeztek az intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmából.
1973-09-18Létavértes(1973. szept. 18.) Létavértes. Cigányklubot avattak.
1973-09-29Téglás(1973. szept. 29.) Téglás. Új általános iskolát avattak.
1973-10-01Hajdúnánás(1973. okt. 1.) Hajdúnánás. Leleplezték Maghy Zoltán költő emléktábláját. Megnyitották a hajdú-bihari múzeumi és műemléki hónapot.
1973-10-02Hajdúszoboszló(1973. okt. 2.) Hajdúszoboszló. Megnyitották a Bocskai Múzeum állandó kiállítását és felavatták Szép Ernő emléktábláját.
1973-10-03Hajdúdorog(1973. okt. 3.) Hajdúdorog. Leleplezték Görög Demeter emléktábláját.
1973-10-08Létavértes(1973. okt. 8.) Létavértes. Felavatták Josif Vulcan (1841-1907) bihari román író, lapszerkesztő emléktábláját.
1973-10-10Debrecen(1973. okt. 10.) Debrecen. Új óvodát avattak a Szabó Kálmán utcán.
1974-10-01Balmazújváros(1974. okt. 1.) Balmazújváros, Hajdú-Bihar megye. A megyei múzeumi és műemléki hónap megnyitó ünnepségét tartották. Egyúttal felavatták a Balmazújvárosi Múzeumot.
1974-10-01Debrecen(1974. okt. 1.) Debrecen. A La Nueva Barraca elnevezésű, spanyol emigráns színházi együttes vendégszereplésére került sor az Agrártudományi Egyetem színháztermében.
1974-10-05Debrecen(1974. okt. 5.) Debrecen. Segner János András mellszobrát avatták fel a Debreceni Orvostudományi Egyetem új épülete előtt. A szobor Mikus Sándor alkotása.
1974-10-07Debrecen(1974. okt. 7.) Debrecen. A rusztavi Grúz Drámai Színház vendégjátékára került sor. Katona József Bánk bán című drámáját mutatták be. Másnap Kahabadze: Kahaber kardja című történelmi drámáját adták elő.
1974-10-17Berettyóújfalu1974. okt. 17. Berettyóújfalu. A Bihari Múzeum megnyitotta kapuit a látogatók előtt.
1974-10-23BalmazújvárosLengyel Menyhért (Balmazújváros, 1880. jan. 12. – Budapest, 1974. okt. 23.) drámaíró e napon elhunyt.
1975-01-27DebrecenSzathmári Irma debreceni festőművésznő e napon 1975. jan. 27-án elhunyt.
1975-02-07HajdúszoboszlóHajdúszoboszló" címmel új városi lap jelent meg.
1975-02-20DebrecenA Debreceni Agrártudományi Egyetemen Hortobágy-kutató csoport alakult.
1975-03-23Debrecen1975. márc. 23. A debreceni Déri Múzeum anyagából „Debreceni és nádudvari kerámia" címmel rendeztek kiállítást Nagyváradon, a Tarii Crisulirol Múzeumban.
1975-03-27Debrecen1975. márc. 27. Debrecen. Holló László életmű-kiállításának megnyitója.
1975-04-02Debrecen1975. ápr. 2. Debrecen. A 22 emeletes toronyház mellett elkészült a fém-mobil, Váró Márton szobrászművész alkotása.
1975-08-27Debrecen1975. aug. 27-30. Debrecenben Nemzetközi neutronfizikai konferenciát tartottak, ezen a napon volt a konferencia megnyitója.
1975-08-29Debrecen(1975. aug. 29.) A Debreceni Állami Gazdaságban Traubiszoda üzemet adtak át.
1975-09-05Debrecen(1975. szept. 5.) A Debreceni Agrártudományi Egyetem Kollégiuma Veres Péter nevét vette fel. Emléktáblát is avattak.
1975-09-08Hortobágy (község)(1975. szept. 8.) A Hortobágyi Művésztelep megkezdte működését Tilless Béla vezetésével a csárda melletti Hortobágyi fogadóban.
1975-09-15Hajdúdorog(1975. szept. 15.) Hajdúdorog. Felavatták az új általános iskolát és az új községi könyvtárat.
1975-10-12Álmosd(1975. okt. 12.) Álmosd. Felavatták Kölcsey Ferenc szobrát, Marton László szobrászművész alkotását.
1975-10-18Hajdúszoboszló(1975.10.18.) Hajdúszoboszló. Leleplezték Szívós Béla és Acsády Ignác 19. századbeli történészek emléktábláit. Mindkét táblát a művelődési központ falán helyezték el.
1975-10-31Hajdú-Bihar(1975.10.31.) Hajdú-Bihar megye. Átadták a forgalomnak a Balmazújváros és Cserepes között korszerűsített utat.
1975-11-04Debrecen1975. nov. 4. Debrecen. A Beloiannisz Híradástechnikai Gyár új üzemének ünnepélyes alapkőletétele.
1975-11-07Debrecen(1975. nov. 7.) Bárczi Géza nyelvész, a debreceni egyetemen a magyar és finnugor tanszék tanszékvezető tanára e napon elhunyt.
1975-11-13Püspökladány(1975. nov. 13.) Püspökladány. A Hajdú-Bihari Napló közölte, hogy az erdészeti szikkísérleti állomáson szobrot állítottak dr. Magyar Pálnak, az egykori neves erdészkutatónak.
1975-12-12Debrecen(1975. dec. 12.) Demény Ottó költő, író, újságíró. 1954-től Debrecenben élt és az Alföld című folyóiratban publikált. E napon elhunyt.
1976-01-09DebrecenPálfy József újságíró, 1924-től 1949-ig nyugdíjazásáig a Debrecen, majd utóda, a Keletmagyarországi Napló felelős szerkesztője, a Magyar Nemzet debreceni tudósítója e napon 1976. jan. 9-én Debrecenben elhunyt.
1976-02-02BerettyóújfaluMiklós Jutka berettyóújfalui születésű költő, aki Ady Endre köréhez tartozott és nevét A Holnap című antológia tette ismertté, e napon Párizsban elhunyt.
1976-03-25Debrecen1976. márc. 25. Farkas Imre költő, író, zeneszerző, debreceni nóták szerzője, akit Somlyó Zoltán „méltóságos költőnek” nevezett, e napon Budapesten elhunyt.
1976-03-28Debrecen1976. márc. 28. Angyal Endre irodalom- és művészettörténész, debreceni középiskolai és egyetemi oktató, a magyar reneszánsz és barokk művészet kutatója e napon Pécsett elhunyt.
1976-05-01DebrecenMenyhárt József festő, grafikus, a Déri Múzeum restaurátora, „A képzőművészetek Debrecenben” című könyv szerzője (Debrecen, 1961) e napon Debrecenben elhunyt.
1976-08-26Debrecen(1976. aug. 26.) Debreczeny Tivadar szobrász, a debreceni ipariskola rajztanára és a debreceni képzőművészeti szabadiskola tanára, hősi emlékművek, síremlékek alkotója e napon Budapesten elhunyt.
1977-02-04DebrecenFelavatták a MEDICOR Művek debreceni Orvosi Műszergyárának sugársterilező üzemét.
1977-02-21DebrecenMegalakult a Magyar Camping és Caravanning Club Hajdú-Bihar megyei szervezete.
1977-03-01Csökmő1977. márc. 1. Futó József csökmői születésű geográfus, főiskolai tanár e napon Budapesten elhunyt.
1977-03-20Bagamér1977. márc. 20. Álmosd. Ifjúsági házat avattak.
1977-03-30Debrecen1977. márc. 30. Debrecen. Nagy László irodalmi estjére került sor a költő részvételével.
1978-09-04Debrecen(1978. szept. 4.) Debrecen. Felavatták az Arany János Általános Iskolát (Hajó u. 18-20.) Debrecen. Átadták a Nagy Sándor-telepi Általános Iskola új épületét.
1978-09-06Debrecen(1978. szept. 6.) Debrecen. A Magyar Hidrológiai Társaság VI. Vándorgyűlése kezdődött Debrecenben a belvízgazdálkodás és a környezetvédelem kérdéseiről.
1978-09-29DebrecenLengyel Imre (Lippa [ma Románia: Lipova], 1910. szept. 20. – Debrecen, 1978. szept. 29.), a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának tudományos főmunkatársa, helytörténeti, irodalom- és művelődéstörténeti kutató e napon Debrecenben elhunyt.
1978-10-01Püspökladány(1978. okt. 1.) Püspökladány. Felavatták az önálló intézménnyé vált Karacs Ferenc Múzeum új épületét.
1978-10-09Hajdúszoboszló(1978. okt. 9.) Hajdúszoboszló. Thököly Imre nevét vette fel a 2. számú Általános Iskola. Felavatták az épület falán lévő Thököly-emléktáblát.
1978-10-19Debrecen(1978.10.19.) Debrecen. Szokolay Sándor zeneszerző szerzői estjét tartották
1978-10-21Józsa(1978.10.21.) Józsa. Felavatták az új művelődési és ifjúsági házat.
1978-10-22Hajdúböszörmény(1978.10.22.) Hajdúböszörmény. Felavatták Káplár Miklós festőművész emlékházát. Az épületben kiállítás is nyílt a művész alkotásaiból. Káplár Miklós-emléktáblát lepleztek le a Káplár u. 1. sz. alatti házon.
1978-10-30Debrecen(1978. okt. 30.) János György (1914 – 1978) orvos-vezérőrnagy, ortopédszakorvos, traumatológus, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa e napon halt meg.
1978-10-31Hajdúnánás(1978.10.31.) Hajdúnánás. Felavatták Hondromatidisz Rigasz “Várandós nő” című köztéri szobrát a rendelőintézet előtt.
1978-11-01Debrecen(1978. nov. 1.) Debrecen. Az antikvárium és zeneműbolt új helyen, a Gambrinus közben kezdett el működni.
1978-11-02Debrecen(1978. nov. 2.) Debrecen. Emléktáblát avattak Juhász Géza szülőházán, a Honvédtemető u. 24. sz. alatt.
1978-11-05Debrecen(1978. nov. 5.) Debrecen. Felavatták a Kölcsey Ferenc Városi és Megyei Művelődési Központot és Ifjúsági Házat. Az új művelődési központ mellett leleplezték Kölcsey Ferenc szobrát, Ráthonyi József alkotását.
1978-11-06Debrecen(1978. nov. 6-7.) Debrecen. Nemzetközi ritmikus sportgimnasztikai versenyt rendeztek.
1978-11-09DebrecenVárkonyi Anikó (1942. okt. 18. – 1978. nov. 9.) e napon elhunyt. Bakó Endre írja róla: „Tematikusan nem szentelt verset a városnak [Debrecennek] – mely őt sem kényeztette el - , ám modern hangvételű lírája […] azokból a szellemi hagyományokból építkezett, melyek itt formálták emberré, művésszé." (Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza. Debrecen, 1984. p. 78.)
1978-11-17PüspökladányPüspökladány, 1978. november 17. Püspökladányban épült fel a KPM Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság új radar üzeme
1978-11-18Debrecen(1978. nov. 18.) A Debreceni Orvostudományi Egyetem gyermekklinikáján tudományos emlékülést tartottak abból az alkalomból, hogy dr. Kulin László nyugalmazott egyetemi tanár 25 évvel ezelőtt kapott Kossuth-díjat a csecsemőkori sorvadás kórlényegének felfedezéséért.
1978-11-24HajdúnánásVihar Béla (Hajdúnánás, 1908. máj. 23. – Bp., 1978. nov. 24.) költő, újságíró e napon elhunyt.
1978-11-28Debrecen(1978. nov. 28.) Debrecen. Az MTA Atommag Kutató Intézetének munkatársai és a Debreceni Orvostudományi Egyetem orvosai közös tudományos ülést tartottak az 1980-as években üzembe lépő első hazai ciklotron orvosi alkalmazásának lehetőségeiről.
1978-11-29Debrecen(1978. nov. 29.) Debrecen. Kocsis Zoltán zongora-, Berkes Kálmán klarinét- és Szenthelyi Miklós hegedűművész kamaraestjét tartották.
1978-12-01Debrecen(1978.12.01.) Debrecen. Lengyel operaénekesek – Maria Lukasik és Janus Zisper – léptek fel a Csokonai Színház Pillangókisasszony-előadásán.
1978-12-04Debrecen(1978. dec. 4.) Debrecen. A Magyar Rádióban megkezdődött a debreceni zenei hét. Napi három alkalommal hangzott el adás vagy egyenes közvetítés Debrecen zenei életéről, ill. életéből. A MÁV Filharmonikus Zenekara bemutatta Sárai Tibor Noktürn zenekarra című új művét.
1978-12-08Debrecen(1978. dec. 8.) Debrecen. Felavatták Kodály Zoltán mellszobrát – Mészáros Dezső alkotását – a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Simonyi úti kollégiumának kertjében.
1978-12-10Debrecen(1978. dec. 10.) Debrecen. A Csokonai Színház bemutatta Donizetti Vivát mama! című vígoperáját. A daljátéknak ez volt a magyarországi ősbemutatója.
1980-01-25HajdúszoboszlóHajdúszoboszló. Új általános iskolát avattak 1980. jan. 25-én
1980-02-18BerettyóújfaluKatz Lipót berettyóújfalui születésű ügyvéd, újságíró e napon elhunyt.
1980-03-26Debrecen1980. márc. 26. Vésely Margit, a Csokonai Színház nyugalmazott színésznője e napon elhunyt.
1980-03-30Debrecen1980. márc. 30. Debrecen. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola épületében felavatták Szanyi Péter fali domborművét.
1980-09-01Földes(1980. szept. 1.) Földes. Felavatták az általános művelődési központot, amelyben általános iskola, könyvtár és művelődési otthon is helyet kapott.
1980-09-03Hajdúszoboszló(1980. szept. 3.) Hajdúszoboszló. A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat üzemében leleplezték Pávay Vajna Ferenc emlékművét, amelyet Pataki Béla alkotott.
1980-09-29DebrecenBángyörgyi Károly (Komárom, 1916. máj. 26.–Debrecen, 1980. szept. 29.), a Csokonai Színház Jászai-díjas színésze e napon elhunyt.
1980-10-01Püspökladány(1980. okt. 1.) Püspökladány. Rettegi Istvánné Kovács Anna tanárnő, a helyi múzeum alapítója Püspökladányban e napon elhunyt.
1980-10-10Püspökladány(1980. okt. 10.) Püspökladány. Megnyílt a Karacs Ferenc Múzeum, a Nagy-Sárrét történetét bemutató állandó kiállítással.
1980-11-03Hajdúsámson(1980. nov. 3.) Hajdúsámson. Új általános iskolát avattak.
1980-11-06Berettyóújfalu(1980. nov. 6.) Berettyóújfalu. Átadták a felújított Berettyó filmszínházat.
1980-11-10Szerep(1980. nov. 10.) Dorogi Márton Szerepen született pedagógus, etnográfus e napon elhunyt.
1980-11-14Biharkeresztes(1980. nov. 14.) Biharkeresztes. Felavatták a Csepel Vas- és Fémművek Egyedigépgyárának Emelőgépgyárát.
1980-11-17Debrecen(1980. nov. 17.) Debrecen. Megnyílt a Magyar Posta Múzeumainak Delizsánsz kiállítóterme a Bethlen utcán.
1980-11-22Berettyóújfalu(1980. nov. 22.) Bácskai György méhész és feltaláló, körösszakáli önállóan gazdálkodó méhész e napon Berettyóújfaluban elhunyt.
1980-12-01Debrecen(1980.12.01.) Debrecen. Új könyvtárat nyitottak az Újkerti Általános Művelődési Központban.
1980-12-03Debrecen(1980. dec. 3.) Csűry István, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának főigazgatója e napon elhunyt.
1980-12-08Debrecen(1980. dec. 8.) Csikai Gyulát, a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanárát az Eötvös Loránd Fizikai Társulat e napon választotta elnökévé.
1980-12-11Hajdúnánás(1980. dec. 11.) Hajdúnánás díszpolgárává avatták Zsuga Imrét (1892-1943), a város szülöttét.
1981-01-08DerecskeKiss Sándor Komádiban született szobrász, derecskei tanár e napon 1981. jan. 8-án Gyulán elhunyt.
1981-02-12DebrecenAlföldi András régész, ókortörténész, 1923-tól 1932-ig debreceni egyetemi oktató e napon Princetonban (az Egyesült Államokban) elhunyt.
1981-10-13DebrecenBerky Nándor (1911. szeptember 21. - 1981. október 13.) szobrász, a Szabadművelődés Képzőművészeti Iskolájának tanára, az Ady Endre Művelődési Ház szobrász-keramikus szakkörének vezetője, a Medgyessy-hagyaték restaurátora e napon Debrecenben elhunyt.
1982-01-15DebrecenJulow Viktor (Debrecen, 1919. augusztus 21. – Debrecen, 1982. január 15.) magyar irodalomtörténész, műfordító, pedagógus, egyetemi tanár. Az irodalomtudományok kandidátusa (1968), az irodalomtudományok doktora (1978). e napon halt meg.
1982-02-11DebrecenPősze Lajos, a debreceni Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója e napon elhunyt.
1982-02-26DebrecenA Debreceni Akadémiai Bizottság klubja megnyílt. Pál Lénárd, az MTA főtitkára tartott előadást a tudománypolitika időszerű kérdéseiről. 30 éve Nagy János, a DOTE Igazságügyi Orvostani Intézetének professzora e napon elhunyt.
1982-03-12Hajdúdorog1982. márc. 12. Hajdúdorog. Átadták a felújított művelődési házat.
1982-03-14Debrecen1982. márc. 14. Kádár Gyula debreceni születésű katonatiszt, A Ludovikától Sopronkőhidáig című, debreceni tényeket is tartalmazó emlékirat szerzője e napon Budapesten elhunyt.
1982-03-30Debrecen1982. márc. 30. Debrecen. Kollégiummá avatták az Ybl Miklós Építőipari Főiskola debreceni területi egységének diákotthonát.
1982-03-31Debrecen1982. márc. 31. Debrecen. Megnyílt a Délibáb Áruház.
1982-04-01Debrecen1982. ápr. 1. Debrecen. A Medgyessy Emlékmúzeum avató ünnepségét tartották.
1982-05-01Debrecen1982. máj. 1. Kiss Ernő, a Debreceni Dzsesszegyüttes vezetője e napon elhunyt.
1983-01-03BerettyóújfaluMatolcsi János (Berettyóújfalu 1923. nov. 20. – Budapest, 1983. jan. 3.) archeozoológus, földművelési miniszter (1955/56) e napon halt meg.
1983-01-09HajdúszoboszlóSzőllősi Gyula (Hajdúszoboszló, 1922. okt. 22. – Debrecen, 1983. jan. 9.) népművelő, a Hajdú-Bihar Megyei Tanács elnökhelyettese (1977/83) e napon elhunyt.
1983-01-19NagylétaSteier Ernő (Nagyléta, 1908. szeptember 13. – Jeruzsálem, 1983. jan. 9.) író, pedagógus e napon elhunyt.
1983-01-21DebrecenKovács Kálmán (Kaposszentbenedek, 1930. máj. 6. – Debrecen, 1983. jan. 21.) irodalomtörténész, egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa e napon elhunyt.
1983-01-26DebrecenGarancsy Mihályné (Debrecen, 1921. ápr. 19. – Budapest, 1983. jan. 26.) jogász, az állam- és jogtudományok kandidátusa e napon elhunyt.
1983-01-30DebrecenKettesy Aladár, Kreiker (Szeged, 1893. okt. 10. – Debrecen, 1983. jan. 30.) szemész, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora, az első magyar nyelvű szemészeti optikai mű szerzője e napon elhunyt.
1983-02-26PüspökladányNagy Sándor Béla (Nagykapos, 1902. júl. 15. – Püspökladány, 1983. febr. 26.) református lelkész e napon elhunyt. A debreceni egyetem teológiai fakultásán a gyakorlati teológia szakcsoportból doktori fokozatot szerzett (1937). 1976-ban Püspökladányba költözött és nyugalomba vonult. Genfi tanulmányútja alatt az ott tanult magyar diákok történetével foglalkozott. E témakörben dolgozata is megjelent. Cikkeit egyházi folyóiratokban közölte. Lefordította Kálvin János: Kik a boldogok? (Bp., 1982) és Mindenkor örüljetek! (Bp., 1986) című munkáit. A református Bibliaolvasó Kalauz szerkesztésében is részt vállalt. Hagyatékát a sárospataki református tudományos gyűjtemény őrzi.
1983-03-17DebrecenForrai G. Magdolna (Magyarszék, 1918. január 22. – Debrecen, 1983. márc. 17.) zenepedagógus e napon elhunyt.
1983-03-24KonyárBerg József (Konyár, 1904. máj. 25. - Natanya [Izrael], 1983. márc. 24.) pedagógus, rabbi e napon elhunyt.
1983-04-21HajdúböszörménySóvágó Gábor (Hajdúböszörmény, 1919. jún. 1.- Budapest, 1983. ápr. 21.) jogász e napon elhunyt.
1983-10-22PüspökladányDaróczy Sándor (Püspökladány, 1899. okt. 28. - Ligonier, 1983. okt. 22.) református lelkész, szerkesztő e napon halt meg.
1984-01-16DebrecenHullay József (Rimaszombat, 1921. febr. 27. – Debrecen, 1984. jan. 16.) idegsebész, egyetemi tanár, az orvostudomány doktora e napon elhunyt.
1984-02-13HajdúböszörményKapusi Imre (Hajdúböszörmény, 1934. szept. 17. – Budapest, 1984. febr. 13.) újságíró, filmíró, TV-riporter e napon elhunyt.
1984-02-16DebrecenArany Sándor (Mezőtúr, 1899. márc. 4. – Debrecen, 1984. febr. 16.) talajvegyész, Kossuth-díjas, a mezőgazdasági tudományok doktora, a hortobágyi szikesedés kutatója e napon elhunyt.
1984-08-02HajdúböszörményFekete Péter (Hajdúböszörmény, 1925. okt. 6. Jászberény, 1984, aug. 2.) ref. lelkész.e napon halt meg.
1984-10-30DebrecenKigyós Sándor (Debrecen, 1943. júl. 7. – Pécsvárad, 1984. okt. 30.) szobrász e napon elhunyt.
1984-12-11HajdúszoboszlóBalla Péter (Hajdúszoboszló, 1908. aug. 22. – Budapest, 1984. dec. 11.) népdalgyűjtő, hegedűtanár e napon elhunyt.
1984-12-17DebrecenSzabó László (Debrecen, 1917. szept. 8. - Amiens, 1984. dec. 17.) építész, szobrász e napon elhunyt.
1986-01-01PüspökladányPüspökladány 1986. jan. 1-én városi rangot kapott.
1986-02-27DebrecenBarcza Gedeon sakkozó nagymester, szerkesztő, szakíró, a debreceni diákélet fontos szereplője, többek között Németh László: Debreceni Káté című munkájának az Új Vetés című diáklapban helyet adó szerkesztő e napon Budapesten elhunyt.
1987-02-02DebrecenKardos László irodalomtörténész, kritikus, műfordító, 1944-ig a debreceni zsidó gimnázium tanára, egyetemi tanár, a Nyugat, a Pandora és a Válasz munkatársa, Juhász Gézával együtt az Új Írók könyvsorozatának szerkesztője, Tóth Árpád művei kritikai kiadásának gondozója e napon Budapesten elhunyt.
1987-03-30Debrecen1987. márc. 30. Barna Tibor újságíró, 1945 után az ország első színházi képeslapja, a Debreceni Színpad szerkesztője, a Hajdú-bihari Napló vezető munkatársa, színpadi művek szerzője, Sarkadi Imre "A Hortobágyon" című műve színpadi változatának írója e napon Salgótarjánban elhunyt.
1988-04-18DebrecenBarta János (Szentes, 1901. aug. 9. – Debrecen, 1988. ápr. 18.) irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja, Baumgarten-díjas (1938) e napon elhunyt.
1988-09-10DebrecenKálmánchey Tibor (Gáborján, 1914. jún. 14. – Debrecen, 1988. szept. 10.) gáborjáni születésű középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató 1988-ban Debrecenben elhunyt.
1988-12-03Debrecen(1988. dec. 3.) Mocsár Gábor író, szerkesztő e napon Debrecenben elhunyt. A Hajdú-bihari Naplónál is dolgozott. 1962 és 1964 között ő volt az Alföld című irodalmi folyóirat főszerkesztője. Riportkönyveiben, kisregényeiben, szociográfiai műveiben őszintén, hitelesen ábrázolta a debreceniséget. Hajdúhadházon Mocsár Gábor Irodalmi és Baráti Kör alakult.
1989-01-22Ünnepek - EmléknapokA magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
1989-01-22DebrecenZsadányi Ottó (Hajdúdorog, 1934. jan. 11. - Debrecen, 1989. január 22.) neuropatológus, címzetes egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa e naponmeghalt.
1989-03-01Hajdúhadház1989. márc. 1. Hajdúhadháztéglás néven városi rangú település lett a korábban egyesített Hajdúhadház és Téglás.
1989-03-08Hajdúdorog1989. márc. 8. Hajdúdorog városi rangot kapott.
1990-01-20HajdúböszörményPóka Gábor hajdúböszörményi születésű edző, jogász, testnevelő e napon 1990. jan. 20-án elhunyt.
1990-03-19Debrecen1990. márc. 19. Bán Imre irodalomtörténész, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének professzora e napon elhunyt
1990-04-08PüspökladányHajdú-Bihar megye. Az országgyűlési képviselők megválasztásának 2. fordulójára került sor. Magyarországon egyedülállóan, egyéni választókerületben az MSZP-s Szűrös Mátyást választották meg Püspökladányban.
1990-09-01Hajdúdorog(1990. szept. 1.) Hajdúdorog. A görög katolikus egyház visszakapta az általános iskolát. Az országban elsőként itt került vissza általános iskola egyházi fenntartás alá.
1990-11-05DerecskeBakó Ágnes (Derecske, 1926. márc. 7. – Bp., 1990. nov. 5.) derecskei születésű író, műfordító e napon elhunyt.
1991-02-01DebrecenA Debreceni Állategészségügyi Intézet fennállásának 50. évfordulóján felavatták az első igazgató, Hajdú Gusztáv emléktábláját.
1991-02-08Debrecen„4H Klub alakul a Tócóskerti Általános Iskolában” - adta hírül a Hajdú-Bihari Napló.
1991-05-01HajdúhadházHajdúhadház, Téglás. A Hajdúhadháztéglás településnév megszűnt a települések szétválásával. Mindkét település városi rangot kapott.
1991-10-18Debrecen(1991.10.18.) Debrecen. „Cimbora-találkozót" tartottak az Újkerti Könyvtárban, amelyen felelevenítették az 1991. júliusában a könyvtár, a Cimbora című gyermekfolyóirat és a televíziós műsor szerkesztősége Hármashegyalján szervezett táborának élményeit. A tábor szervezője és irányítója Hadházy Csabáné, az Újkerti Könyvtár vezetője volt.
1991-10-24Debrecen(1991.10.24.) Debrecen, Hajdú-Bihar megye. A Technika Házában újjáalakult a megye műemlékeinek jövőjéért felelősséget vállaló Albizottság.
1992-01-14DebrecenFlóderer Jenő, a debreceni Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója 1992. jan. 14.-én e napon elhunyt.
1992-01-15DerecskeDerecskén 1992. jan. 15. -én mentőállomást avattak, amely Debrecen, Konyár, Tépe összefogásával és a megyei mentőszervezet támogatásával létesült.
1992-02-01DebrecenA Debreceni Polgárőrszövetség megalakult. A közrend és közbiztonság védelmére szerveződött önkéntes polgárőrcsoportokat tömöríti.
1992-02-04DebrecenMagyar Zoltán, a romanid nemzetközi műnyelv megalkotója, a debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola nyugalmazott tanára e napon elhunyt.
1992-02-14DebrecenA Művészek és műpártolók debreceni egyesülete kollektív kiállításának megnyitóját tartották az ifjúsági alapítvány Simonyi úti székházában. Egyúttal megkezdődött egy kulturális fórumjellegű rendezvénysorozat is.
1992-02-18DebrecenKéry László irodalomtörténész, Shakespeare-kutató, debreceni egyetemi tanár, a Debrecenben induló Magyarok című folyóirat szerkesztője, a Nagyvilág főszerkesztője e napon Budapesten elhunyt.
1992-03-01Balmazújváros1992. márc. 1. Balmazújváros. Az ACEX Acéltermékgyártó Vállalat dolgozói kezdeményezésre létesült a korábban Magyar Gördülőcsapágy Művek Gyára elnevezéssel működött üzemből.
1992-03-04Hajdú-Bihar1992. márc. 4. Hajdú ÉSZT elnevezéssel megalakult az Értelmiségi Szakszervezetek Tömörülés Hajdú-Bihar megyei szövetsége.
1992-03-10Berettyóújfalu1992. márc. 10. Berettyóújfalu. Megkezdődött a bihari térség romániai és magyarországi református lelkipásztorainak kétnapos találkozója.
1992-03-14Debrecen1992. márc. 14. Debrecen. Kortárs Galériát avattak a Batthyány u. 5. sz. alatt. Elsőként Macskássy Izolda festőművész kiállítását nyitották meg.
1992-03-25Debrecen1992. márc. 25. A Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről rendelkezett a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet.
1992-03-26Debrecen1992. márc. 26. Debrecen. A Gyermekrehabilitációs Központot és a Koraszülött-gondozót ünnepélyesen átadták.
1992-04-04Debrecen1992. ápr. 4-5. Debrecen. Az újjáalakult Református Tanáregyesület első országos konferenciáját tartotta.
1992-04-05HajdúszoboszlóFelavatták a versenyuszodát.
1992-04-07Hortobágy (község)Salamon Ferenc agrárközgazdász, a Hortobágyi Nemzeti Park első igazgatója e napon elhunyt.
1993-01-01PolgárPolgár, 1993. A Köztársaság Elnöke 196/1992. (XII. 18.) KE. számú határozatával a nagyközségnek 1993. január 1-jei hatállyal a városi címet adományozta.
1993-02-07DebrecenMensáros László ((Budapest, 1926. jan. 26. – Budapest, 1993. febr. 7.) Jászai- és Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész, rendező e napon elhunyt. Színészi pályafutását Debrecenben, a Csokonai Színházban kezdte 1952–ben. 1957-ig volt a társulat tagja.
1993-03-10BalmazújvárosVarga Antal (1908 - 1993. márc. 10.) balmazújvárosi tanár, helytörténész e napon elhunyt. Életének utolsó szakaszában Debrecenben lakott.
1993-10-15Bocskaikert(1993. okt. 15.) Bocskaikert. A település e napon önálló község lett.
1994-01-18DebrecenDebrecen - 1994. jan. 18. - Megnyílt az ország első takarmányáruháza, a Purina-Hage Rt. Szalai Kálmán vállalkozó cégeként.
1994-01-26DebrecenDebrecen - 1994. jan. 26. - Az MTA Atommagkutató Intézetében üzembe helyezték a pozitronemissziós tomográf-(PET-) kamerát.
1994-01-30DebrecenDebrecen - 1994. jan. 30. - Hivatalosan megnyitották a debreceni Nagytemplomi (református)könyvesboltot (Piac u. 4-6.)
1994-02-25DebrecenA Kelet-magyarországi Népfőiskolai Egyesület alakuló ülése.
1994-02-27DebrecenFelszentelték az Új Apostoli Egyház templomát.
1994-03-11Debrecen1994. márc. 11. Debrecen. Átadták az új Vérellátó Állomást. A létesítmény építésze Gellér Ferenc.
1994-03-13Derecske1994. márc. 13. Derecske. Felavatták a Sportcsarnokot.
1994-08-28Hortobágy (község)Hortobágy község határában, a Mátai út mentén kápolnát emelt a Magyar Szellemi Védegylet a régi hortobágyi települések emlékére.
1994-09-23Görbeháza1994. szept. 23. Görbeháza. Átadták a gázvezeték-hálózatot.
1994-09-28Hajdúhadház(1994. szept. 28.) Hajdúhadház. Romafórumot rendeztek.
1994-09-29Debrecen(1994. szept. 29.) Debrecen. Karácsony Sándor nevét vette fel a Komáromi Csipkés György tér 9.sz. alatti általános iskola.
1994-10-15Hajdúszoboszló(1994. okt. 15.) Hajdúszoboszló. Felavatták Kígyós Sándor szobrászművész Zászló című alkotását.
1994-11-02Debrecen(1994. nov.2.) Hajdú-Bihar megye. A Nonprofit Humán Szolgáltatók Kamarája megyei tagozatának alakuló ülése Debrecenben.
1994-11-25Debrecen(1994. nov. 25.) A Hajdú-Bihari Megyei Agrárkamara alakuló ülése Debrecenben.
1994-12-01Debrecen(1994.12.01.) Debrecen. Átadták a hajléktalan-gondozási központ Szávay Gyula utcai gondozóházát.
1994-12-10Debrecen(1994. dec. 10.) Debrecen. A Szent László Római Katolikus Egyházközség templomának alapkőletétele Debrecenben, a Borbíró téren.
1994-12-12Debrecen(1994. dec. 12.) Debrecen. A Kölcsey Ferenc Reformárus Tanítóképző Főiskola kisgalériája felvette Bakos Tibor festőművész nevét. Tamus István grafikus akvarelljeiből nyílt kiállítás.
1994-12-12Hajdúböszörmény(1994. dec. 12.) Hajdúböszörmény. Megkezdődött a helyi "Keleti Főcsatorna" nevű rádió adása.
1994-12-15Biharkeresztes(1994. dec. 15.) Biharkeresztes. Román-magyar határforgalmi találkozót tartottak.
1995-01-11HajdúböszörményHajdúböszörmény - 1995. jan. 11. - Kelet-magyarországi amatőr- és videószemlét rendeztek.
1995-01-20BalmazújvárosBalmazújváros. A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskolában új tanműhelyt avattak 1995. jan. 20-án
1995-01-20DebrecenDebrecen. A Tiszántúli Természetvédők Társulata tiltakozó sétát (zarándokutat) szervezett a Nagyerdőn az őstölgyes védelméért 1995. jan. 20-án
1995-01-25DebrecenA debreceni egészségügyi gyermekotthonban felavatták P. Lantos Éva és Urbán István bábművészek "Életfa"-kompozícióját 1995. jan. 25-én
1995-02-11DebrecenDebrecenben, a Hatvan utcai unitárius templom falán emléktáblát avattak a Debreceni disputa (hitvita) 425. évfordulója alkalmából.
1995-03-21Berettyóújfalu1995. márc. 21. Berettyóújfaluban rendezte a Bihari Önkormányzatok Szövetsége és a Bihari Református Egyházmegye a térség polgármestereinek és lelkészeinek találkozóját.
1995-03-25Debrecen1995. márc. 25. Bocskaikert. Németh László-ünnepséget rendeztek. Emléktáblát avattak és irodalmi műsort szerveztek.
1995-04-06DebrecenDebrecen polgármestere és a németországi Paderborn partnervárosi szerződést írt alá.
1995-05-24NádudvarMegalakult a Nádudvari polgárőrség 1995. május 24 .-én.
1995-08-25DebrecenDebrecen. A Déri Múzeumban bemutatták Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt c. képét. Göncz Árpád köztársasági elnök mondott beszédet. Ezzel a Krisztus-trilógia három darabja egy helyen látható.
1995-10-20Balmazújváros(1995.10.20.) Balmazújváros. A III. számú Általános Iskola felvette Arany János nevét. Egyúttal hat új tantermet avattak.
1995-10-20Berettyóújfalu(1995.10.20.) Berettyóújfalu. Az 5. számú Általános Iskola felvette II. Rákóczi Ferenc nevét.
1995-11-13Debrecen(1995. nov. 13.) A debreceni Szellemi Szabadlegények Társaságának bemutatkozó műsora a Déri Múzeumban.
1995-11-24Debrecen(1995. nov. 24.) Debrecen. Átadták az átalakított ún. Tímárházat. A népi kismesterségek oktatásának helyszíneként szolgál.
1996-01-18DebrecenRigasz Hondromatidisz Debrecenben élő görög szobrászművész e napon 1996. jan. 18-án elhunyt.
1996-02-03Hajdúböszörmény Hajdúböszörményben rendezték a Sensor Autósport Egyesület versenyautó- és motor-kiállítását.
1996-02-18BerettyóújfaluHunyadi Mátyásról nevezték el a 4. Számú Általános Iskolát.
1996-02-19DebrecenA Cívis Hotel és Gasztronómiai Rt. által alapított Cívis-díjat első ízben Hubay Miklós író és Pomogáts Béla irodalomtörténész kapta.
1996-03-01Debrecen1996. márc. 1. Debrecen. A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők Társulásának alakuló ülése.
1996-03-01Nádudvar1996. márc. 1. Fazekas József (1906-1996) nádudvari népi iparművész, a fekete kerámia egyik jeles mestere e napon elhunyt.
1996-03-14Berettyóújfalu1996. márc. 14. Berettyóújfalu. Az Eötvös József Szakképző Intézet nevet vette fel a 126. Számú Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola. Leleplezték a nagy író és politikus mellszobrát, Nemes Sándor fafaragó művész alkotását.
1996-03-22Derecske1996. márc. 22. Derecske. Derecskéért Polgári Kör Egyesület alakult.
1996-03-22Hajdúböszörmény1996. márc. 22. Hajdúböszörmény. Hagyományteremtő szándékkal gazdanapot rendeztek.
1996-03-24Debrecen1996. márc. 24. Vargha Balázs irodalomtörténész, Csokonai-kutató, aki a debreceni egyetemen tanult, e napon Budapesten elhunyt.
1996-03-25Derecske1996. márc. 25. Derecske. A Rádió Derecske elindította a műsorsugárzást a 97,4 MHz-es hullámhosszon.
1996-03-28Debrecen1996. márc. 28. Debreceni Orvostudományi Egyetem. Átadták a Nukleáris Medicina Központ épületét.
1996-04-05Hajdú-BiharHajdú-Bihar megye. A Magyar Közlönyben megjelent az 1996. évi XXI. törvény (Nemzeti Területfejlesztési és Területrendezési Törvény), amely a megye területét hét kistérségre tagolta Balmazújváros, Berettyóújfalu, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Polgár, Püspökladány körzetközpontokkal.
1996-08-27Debrecen(1996. aug. 27.) Debrecen. Átadták a Kassai úti Universitas campus első oktatási épületét a KLTE Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézetének.
1996-08-28Debrecen(1996. aug. 28.) Debreceni Orvostudományi Egyetem. A biológiai és orvostudományi doktoranduszok első országos konferenciáját tartották.
1996-08-31Debrecen(1996. aug. 31.) Debrecen. A Tóth Árpád Gimnázium új iskolaépületét ünnepélyesen felavatták Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke jelenlétében.
1996-09-04Debrecen(1996. szept. 4.) Debrecen. Atomfizikai konferencia az MTA Atommagkutató Intézetében az ún. gyors ionatom ütközésekről.
1996-09-04Hajdúböszörmény(1996. szept. 4.) Hajdúböszörmény. Az óvóképző főiskola felvette új nevét : Wargha István Pedagógiai Főiskola. Átadták az intézmény új kollégiumát.
1996-09-07DebrecenGervai Tamás (1954-1996) fotóművész, a debreceni izrealita hitközség alelnöke e napon elhunyt.
1996-09-08Debrecen(1996. szept. 8.) A Debreceni Református Kollégiumban, a Kántus próbatermében leleplezték Vass Lajos karnagy domborműves emléktábláját, Búza Barna szobrászművész alkotását.
1996-09-10DebrecenTamás Ervin (Budapest, 1922. október 1. - Budapest, 1996. szeptember 10.) festő, aki Debrecenben is tanított és a Megyeháza üvegablakait festette, e napon Budapesten elhunyt.
1996-09-11Debrecen(1996. szept. 11.) A Debreceni Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinikáján átadták a lézersebészeti és- terápiás központot.
1996-09-13Hajdúböszörmény(1996. szept. 13.) Hajdúböszörmény. Felavatták a millecentenáriumi emlékművet, Horváth Tibor szobrászművész alkotását.
1996-09-15Berettyóújfalu(1996. szept. 15.) Berettyóújfalu. A református templomban felavatták Liszt Ferenc emléktábláját.
1996-09-27Biharkeresztes(1996. szept. 27.) Biharkeresztes. Megrendezték az első határ menti kiállítást és vásárt.
1996-10-12Debrecen(1996. okt. 12.) Bocskaikert. Elhelyezték az ökumenikus emléktemplom alapkövét.
1996-10-12Hajdúböszörmény(1996. okt. 12.) Bodaszőlő. Népszavazást rendeztek a település közigazgatási hovatartozásáról. Továbbra is Hajdúböszörmény része marad.
1996-10-12Hajdúböszörmény(1996. okt. 12.) Hajdúböszörmény. Megnyílt a felújított Petőfi-ház. Az ottani Hajdúsági Galériában kiállítás nyílt a városnak adományozott képzőművészeti alkotásokból.
1996-10-15Álmosd(1996. okt. 15.) Álmosd. Felavatták az 1604. október 15-én lezajlott csata emlékművét.
1996-10-21Derecske(1996.10.21.) Derecske. A művelődési központban a Hajdú-Bihar megyei kortárs grafika legjelentősebb képviselőinek részvételével kiállítás nyílt azzal a céllal, hogy a következő évben megyei grafikai művésztelepet és alkotótábort szerveznek.
1996-10-22Derecske(1996.10.22.) Derecske. Felavatták Széchenyi István gróf emléktábláját "a református imaház épületén".
1996-10-28Hajdúdorog(1996.10.28.) Hajdúdorog. Emléktáblát helyeztek el a gyógyszertár elé Görög Péter alapítványtevő tiszteletére.
1996-11-17Debrecen(1996. nov. 17.) Debrecen. A reformárus Nagytemplomban felszentelték az újjáépített műemlék orgonát.
1996-11-19Debrecen(1996. nov. 19.) Debrecen. A feltalálók Hajdú-Bihar megyei egyesületének alakuló ülése.
1996-11-20Debrecen(1996. nov. 20.) Debrecen. Az angoltanárok információs és módszertani központját - amelyet a British Council létesített - átadták a KLTE Kassai úti épületében.
1996-11-22Debrecen(1996. nov. 22.) A Debreceni Orvostudományi Egyetemen szervezett prosztgraduális népegészségügyi iskola első tanévnyitó ünnepségét tartották.
1996-11-23Hajdúsámson(1996. nov. 23.) Hajdúsámson. Falumúzeumot nyitottak a parókia épületében.
1996-11-25Debrecen(1996. nov. 25.) Debrecen. Az Alföld honfoglalás előtti történetéről rendeztek konferenciát a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában.
1996-11-26Debrecen(1996. nov. 26.) Debrecen. Egyházművészeti kiállítás nyílt a Kossuth Lajos Tudományegyetem díszudvarában Dénes Zoltán újirázi katolikus plébános gyűjteményéből.
1996-12-18Hajdúhadház(1996. dec. 18.) Hajdúhadház. Felavatták a roma kisebbség új közösségi házát.
1998-04-04DebrecenDebrecen, 1998. ápr. 4. A tócóskerti uszoda alapkövének letétele. Jelen volt Horn Gyula, miniszterelnök is.
1998-04-04Debrecen1998. ápr. 4. A tócóskerti uszoda alapkövének letétele. Jelen volt Horn Gyula, miniszterelnök is.
1998-04-09DebrecenDebrecen, 1998. ápr. 9. A MÁV debreceni területi igazgatósága együttműködési megállapodást írt alá Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye polgárőrszövetségeivel.
1998-04-10DebrecenDebrecen, 1998. ápr. 10. A 3. Honvéd Gyalogezred első világháborús halottainak tiszteletére 1923-ban állított emléktáblát újra felavatták a megyei Hadkiegészítő Parancsnokság épületén.
1998-04-19ToldTold, 1998. ápr. 19. Felszentelték az újjáépített református templomot.
1998-04-23TéglásTéglás, 1998. ápr. 23. Átadták a városi könyvtár új épületét.
1998-04-24HajdúszoboszlóHajdúszoboszló, 1998. ápr. 24. Leleplezték az 1919-es vörös terror áldozatainak emléktábláját.
1998-04-30DebrecenDebrecen, 1998. ápr. 30. A Debreceni Egyetemi Szövetség szenátusának alakuló ülésére került sor.
1998-07-24Debrecen Debrecen, 1998. A sátoraljaújhelyi Cigányfesztivál gálaműsorral szerepelt a debreceni szabadtéri színpadon.
1998-09-03Debrecen(1998. szept. 3.) Debrecen. Átadták a Városi Nevelőotthon 1. számú lakásotthonát a Kálmán u. 28. sz. alatt.
1998-09-11DebrecenNemes György (Debrecen, 1910. március 21. - Budapest, 1998. szeptember 11.) debreceni születésű író, újságíró, szerkesztő e napon Budapesten elhunyt. 1963-1975 között az Élet és Irodalom főszerkesztője volt. Több regényében debreceni élményeit, emlékeit is leírta. Kiss Tamás is megemlékezett róla A főnix szárnyai alatt című kötetében.
1998-09-19DebrecenDebrecen, 1998. A Csokonai Színházért Alapítvány hagyományteremtő szándékkal Művészkorzót rendezett Debrecenben.
1998-10-21DebrecenDebrecen, (1998.10.21.) A Malompark Üzletközpont ünnepélyes átadása Debrecenben. A Praktiker és az Interspar nyitott itt áruházat.
1998-10-26DebrecenDebrecen, (1998.10.26) A Kollégium napja Debrecenben a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium rendezésében. Felavatták Bay Zoltán fizikus domborművét, Győrfi Lajos szobrászművész alkotását.
1998-10-27DebrecenDebrecen, (1998.10.27) A kipusztult állatfajokra emlékező emlékoszlopot (Győri László szobrászművész alkotását) avattak a debreceni állatkertben.
1998-11-14DebrecenDebrecen, (1998.11.14) A Debreceni Városi Könyvtár "Fogadjon örökbe egy könyvet" mozgalmában elsőként Kósa Lajos polgármester vállalkozott egy könyv örökbe fogadására.
1998-11-16Debrecen(1998. nov. 16.) Debrecen. A hivatalos átadással befejeződött a homokkerti felüljáró bővítése.
1998-11-16DebrecenDebrecen, (1998.11.16.) A hivatalos átadással befejeződött a homokkerti felüljáró bővítése.
1998-11-25Debrecen(1998. nov. 25.) Debrecen. A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Műemlékvédelmi Albizottsága (MAB) 10 pontban ajánlást fogalmazott meg a műemlékek és környezetük védelmének segítésére, a hagyományok ápolására.
1998-11-25Hajdú-BiharDebrecen, (1998.11.25) A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Műemlékvédelmi Albizottsága (MAB) 10 pontban ajánlást fogalmazott meg a műemlékek és környezetük védelmének segítésére, a hagyományok ápolására.
1998-12-09DebrecenDebrecen, (1998.12.09) A Debreceni Vállalkozói Szalon alakuló ülésére került sor
1998-12-10DebrecenDebrecen, (1998.12.10.) A Debrecen Plaza bevásárló és szórakoztató központot ünnepélyesen megnyitották
1998-12-13HajdúhadházHajdúhadházi VSE, (1998.12.13) A hajdúhadházi VSE ökölvívója, Nagy József első helyezést szerzett az országos bajnokságon
1999-09-30Debrecen(1999. szept. 30.) Debrecen. A Családok Átmeneti Otthonának átadása.
1999-10-01Debrecen(1999. okt. 1.) Debrecen. Spanyol művészeti estek kezdődtek. A 20. századi spanyol grafikát bemutató kiállítás nyílt a Mű-Terem Galériában. Este Almodovar: Eleven hős c. filmjét vetítették az Apolló moziban.
1999-10-06Hajdúnánás
  • 1999. okt. 6.   Hajdúnánás. Domborművet avattak az aradi vértanúk kivégzésének 150. évfordulóján.
1999-10-06Hajdúszovát(1999. okt. 6.)   Hajdúszovát. Felavatták az aradi vértanúk kivégzésének 150. évfordulójára állított emlékművet.
1999-10-21DebrecenDebrecen, (1999.10.21.) A Gépipari Tudományos Egyesület alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett regionális ülés résztvevői emlékoszlopot avattak a debreceni Malomparkban "az István-gőzmalom helyén" Pekár Imre gépészmérnök emlékére.
1999-10-25Debrecen1999. okt. 25-28. A Debrecen-nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye első zsinata.
1999-12-01Hortobágy (község)(1999.12.01.) A Hortobágyi Nemzeti Parkot a Világörökség részévé nyilvánította az UNESCO Világörökség Bizottsága.
2000-01-09DebrecenDebrecen - 2000. jan. 9. - A Tégláskertben elhelyezték az új református templom alapkövét.
2000-08-27DebrecenDebrecen. (2000. aug. 27. ) Átadták a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának új épületét.
2000-09-28Debrecen(2000. szept. 28.) Debrecen. A Debreceni Egyetemen első alkalommal rendeztek japán napot, melynek keretében megnyitották a Japán kultúra című kiállítást.
2000-10-19Debrecen(2000.10.19.) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése. „A Munkácsy-trilógiáért" elnevezéssel közhasznú közalapítványt hoztak létre.
2000-10-31Debrecen(2000.10.31.) Debrecen. Gróf Tisza István szobrát ünnepélyesen felavatták.
2000-11-06Debrecen(2000. nov. 6.) Debrecen. Testvérvárosi kapcsolat jött létre a portugál Setúbal várossal.
2000-11-10Debrecen(2000. nov. 10.) Debrecen. Az Első Országos Népfőiskolai Találkozót a Kelet-magyarországi Népfőiskola Egyesület tartotta.
2000-11-17Debrecen(2000. nov. 17.) Debrecen. A Kálvin tér 11 szám alatt Pintér Sándor belügyminiszter felavatta az új városházát.
2000-12-19DebrecenVégh Antal (Jánkmajtis, 1933. október 14. – Budapest, 2000. december 19.) magyar író, szociográfus e napon halt meg. Egy évig a debreceni Fazekas-, majd a református gimnáziumban tanult. 1952-56-ban képesítés nélküli pedagógusként dolgozott Gáborjánban, ahol 1956-ban a forradalmi bizottság titkára lett. Debrecenben kezdte irodalmi munkásságát. Elbeszéléseit az Alföld című folyóirat közölte. Debreceni kollégiumi diákéveit Akkor májusban esett a hó című regényében ábrázolta.
2001-01-01DebrecenDebrecen - 2001. jan. 1. - Először rendeztek a Debreceni Református Nagytemplomban újévi koncertet.
2001-01-17DebrecenDebrecen - 2001. jan. 17. - A református egyház kérésére a Műemlékvédelmi Hivatal kezdeményezi a Méliusz téri református templom védetté nyilvánítását.
2001-09-01KabaKaba, 2001. szeptember 12. - Két évig tartó regionális útfelújítási munkákról írtak alá megállapodást a Kabai Cukorgyár Rt. és a Hajdú-Bihar Megyei Közútkezelő Kht. vezetői Kabán. A dokumentumot a helyszínen ellenjegyezte Manninger Jenő, a beruházáshoz támogatást nyújtó Közlekedési és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára.
2001-09-26DebrecenIglói Endre balmazújvárosi születésű pedagógus, egyetemi oktató, a XI- VIII. század közötti orosz kultúra és irodalom kutatója e napon Debrecenben elhunyt.
2001-11-10BárándBáránd, 2001. november 10. - Az 1956-os forradalom és szabadságharc 45. évfordulója tiszteletére kopjafát állított a Hajdú-Bihar megyei Bárándon a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Magyar Út Körök helyi szervezete.
2002-02-05DebrecenKovács Éva, D. hajdúszoboszlói születésű festő, író, költő, műfordító, debreceni tüdőgyógyász orvos. 1997-ben Tégláson, a Hajdú Városok Tavaszi Tárlatán mutatták be először munkáit a megyében. Sok kötetét maga illusztrálta. E napon Debrecenben elhunyt.
2002-03-09Derecske2002. márc. 9. Derecske. Népzene- és népitánc-fesztivált tartottak.
2002-03-16Bagamér2002. márc. 16. Bagamér. Helytörténeti kiállítás nyílt.
2002-04-01Hajdú-Bihar2002. ápr. 1. Bihari Térség. "Bihar Teleház 2002-től" elnevezéssel hároméves modellprogram kezdődött a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ támogatásával.
2002-11-01BárándBalassa Iván (Báránd, 1917. október 5. – 2002. november 1.) etnográfus, a történelemtudományok (néprajz) doktora (1966). e napon halt meg.
2002-12-19BárándA Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat bárándi Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthonát felújítják és bővítését kezdik el. E napon volt az alapkőletétel. 2002.12.19
2003-07-01KabaKabát ezen a napon 2003.07.01.-én várossá nyilvánították.
2003-07-24DebrecenDebrecen - 2003. július 24-én kezdődött meg a bontása a Kölcsey-művelődési Központnak, mely akkor már 3 éve üresen állt.
2003-11-22Hajdú-Bihar(2003. nov. 22.) Hajdú-Bihar megye. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 163/2003. (VI. 27.) sz. Határozatával a Hajdúkerület 1698. november 22-ét a "Hajdú-Bihar Megye Napjává" nyilvánította.
2003-12-04Téglás(2003. dec. 4.) Téglás. A Városi Könyvtárban "Babák a nagyvilágból" címmel nyílt meg Ördögh Jánosné gyűjtő kiállítása. A tárlat húsz ország népviseletét és a játékbabák gyártásának történetét mutatta be.
2003-12-08Debrecen(2003. dec. 8.) Kiss Tamás költő, esszéíró, műfordító, tanár e napon Debrecenben elhunyt. 1950-től nyugdíjazásáig pedagógusként dolgozott Debrecenben. Ettől kezdve az Építünk, majd az Alföld egyik szerkesztője, a helyi írócsoport titkára, később örökös elnöke. Első verseskönyve, a Kovács Imrével közös Szembe a széllel című kötet 1934-ben jelent meg Debrecenben. A debreceni irodalmi hagyományokat haláláig ápolta. Társszerkesztője volt az első olyan antológiának, amelyben együtt szólaltak meg e táj írói, költői (Túl a Tiszán). Sokoldalú munkásságát legrészletesebben Bakó Endre dolgozta fel.
2005-03-18Debrecen2005. márc. 18. Durkó Mátyás irodalomtörténész, pedagógiai, andragógiai szakíró, a felnőttnevelés kutatója, debreceni egyetemi tanár e napon elhunyt.
2005-06-03BárándBárándon Trianoni emlékművet avattak. -link-
2006-03-20Hajdúbagos2006. márc. 20. Hőgye István hajdúbagosi születésű történész, levéltáros, költő, drámaíró, műfordító e napon Debrecenben elhunyt.
2007-08-26BalmazújvárosA „Hortobágy Örökös Pásztora” címet 2007-ben alapították és az örökös pásztorok asztalánál tizenketten ülnek.
2008-08-04NádudvarMegalakult a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási KFT. Ezen a napon 2008.08.04-én
2008-10-01PüspökladányMegalakult a Sárrétgabona és Energia Kft. 2008. október 1-én Püspökladányban
2011-05-28Báránd2011. május 28-án került sor Bárándon a székely-magyar rovásos helységnév-tábláinak avatóünnepségére.
2012-10-06NádudvarI. Kukoricafesztivál Nádudvaron (2012.10.06.)
2012-11-23Báránd(2012.11.23) Emléktáblát avattak Bárándon Dr. Szabó József körzeti főorvos, Báránd díszpolgára emlékére.
2013-01-11Múltunk Tára - TFSZMúltunk Tára - TFSZ új oldala elindult http://multunktara-tfsz.hu
2013-01-29DebrecenElkezdődött az új Nagyerdei Stadion építése Debrecenben 2013.01.29.-én
2017-11-01BárándBárándi lélekharang avatása.
2020-10-08BárándA vasútállomás területén található "élőrakodó" lebontása.

Felhasznált irodalom:

Bakó Endre: Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza. Debrecen : Hortobágyi Idegenforgalmi Bizottság, 1984. 126 p.

Bényei Miklós: Hajdú-Biharban történt : 1968-1974. Eseménynaptár. Debrecen, Hajdú-Bihar M. Kvt., 1975. 393 p.

Bényei Miklós: Kossuth Lajos és Debrecen. Debrecen, Városi Könyvtár, 2003. 351 p. ill.

Debreczeni képes kalendáriom : 1901-1938. Adatbázis. Debrecen, Méliusz Juhász Péter Megyei Kvt., 2004. 1 DVD-ROM

Fésüs László: Hajdú-Bihar megye és Debrecen város sport kronológiája, különös tekintettel az olimpiákra. Debrecen, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 1994. 248 p., [10]t. ill.

Gellér Ferenc: Debrecen műemléki katasztere. Illusztr. Vadász György. Debrecen, Piremon, 1987. 338 p. ill.

Hajdú-Bihar megye képzőművészete, 1945-1956. Bibliográfia. Szerk. Gellér Ferencné. Debrecen, Hajdú-Bihar M. Kvt., 1980. 133 p.

Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája : 1843-1970. Szerk. Korompainé Szalacsi Rácz Mária. Debrecen, KLTE Kvt., 1973. IX,460 p. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának bibliográfiai kiadványai)

Helyismereti információk. Szerk. Tárczyné Mányi Sarolta. A Hajdú-Biharban történt eseménynaplót összeállította Bényei Miklós. 4. évf. 1993. 1-12. sz.

Herpay Gábor: Földes község története. In: http://www.kisslajos.ingyenweb.hu/keret.cgi?/foldes/foldes_tortenet.html

Király István: Balmazújvárosi krónika. A második világháborútól a millecentenáriumig. Debrecen, Csokonai K., 1998. 233 p.

Maghy Zoltán. Szerk. Kürti Katalin, Sz. In: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b63/muvesz_5718.html

Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990. In: http://www.mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html

Magyar Könyvészet 1712-1920 : Petrik Géza retrospektiv bibliográfiája és a pótlások. Írta Petrik Géza. Arcanum Adatbázis Kft., 2001. (Arcanum Digitéka). 1 CD-ROM.

Magyar Színházművészeti Lexikon. In: http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/

Magyarország megyéi. Szerk. Gyenes László. Budapest, Kossuth, 1982- . 18. köt., Hajdú-Bihar. Összeáll. Gazdag István, Ónosi László. 1988. 155, [1] p. ill.

Magyarország megyei kézikönyvei 1-21. Hatvan, CEBA, 1997- . 8. köt., Hajdú-Bihar megye kézikönyve. Szerk. Süli-Zakar István. 1998. 948 p. ill.

A magyarság évfordulónaptára, 2008. Összeállította: Németh Tibor, a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetője a “Magyar Életrajzi Kalauz” adatbázis alapján. In: http://www.cellbibl.hu/evfordulo_akt.htm

Murányi János: Debrecen lexikon. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2006]. 312 p.

Önkormányzati honlapok:

Rakonczay Zoltán: A Hortobágytól Bátorligetig. Az Észak-Alföld természeti értékei. Budapest, Mezőgazda, 2004. 417 p.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. In: http://mek.oszk.hu/03600/03630/index.phtml

Tóth Pál: Debreceni utcanevek. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és K., 2004. 336 p.

ARTPORTÁL : [művészeti lexikon az Interneten]. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/

Bagosi krónika : Helytörténeti és néprajzi antológia a község felszabadulásának 30. évfordulójára / szerkesztette Dankó Imre ; [kiad. a] Hajdúbagos Község Tanácsa. – Hajdúbagos : Hajdúbagos Község Tcs., 1975. – 137 p. : ill., fotók ; 18 cm

Bényei Miklós (összeáll.): Hajdú-Biharban történt : 1979. In: Tájékoztató jegyzék vezetők számára / [Kiad. a] Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. Megyei Könyvtára. – 1979. – Debrecen : Hajdú-Bihar M. Kvt. – .- 29 cm

Összesítő köt. / [szerk. Gellér Ferencné]. – 1980. – p. 167-197.

Gyulai ki kicsoda : Adattár. In: http://gyulai_info.extra.hu/elet/adattar/gyki.htm

Halmos Sándor: Brück Gyula, a debreceni zsidó zeneszerző. In: http://www.or-zse.hu/resp/halmos-bruckgyula-mtud2004.htm

Elhangzott a “Méltatlanul elfeledve” című “A Magyar Tudomány Napja 2004″ konferencián (Budapest, 2004. november 24-én) .

Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája / [kiad. a] Püspökladányi Művelődési Központ. – Püspökladány : Városi Műv. Közp., 1989. – 18, [14] p. : ill. ; 24 cm

Ruszoly Barnabás: Bagamér közelmúltjából : Egybegyűjtött dolgozatok. – Bagamér : Bagaméri Kör, 2006. – 188 p. : ill. ; 24 cm. – (A Bagaméri Krónika könyvei ; 3.)

ARTPORTÁL : [művészeti lexikon az Interneten]. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/

Bényei József: Debreceni irodalmi lexikon. – Debrecen : TKK, [2009]. – 432 p.; 24 cm

Bényei Miklós Cím: Hajdú-Biharban történt, 1975. : Eseménynapló Tárgyszó: Eseménynaptár, Történelem – 1975 Megj. adatok: Tájékoztató jegyzék vezetők számára, 1975. Db., Megyei Kvt. 1977. 147-183.. sz. p.. p.

Bényei Miklós – Mervó Zoltánné (összeáll.): Hajdú-Bihar megye eseménynaptára, 1950. In: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez / [szerkesztő Farkas Rezső]. – Debrecen, 1974. – p. 189-203.

Duffek Mihály: Szesztay Zsolt : Liszt- és Kodály díjas karnagy, tanszékvezető főiskolai tanár emlékére. In: http://www.parlando.hu/SZESZTAY%20ZSOLT.htm[Emlékbeszéd. Szesztay Zsolt elhunyt 2007. szeptember 6-án Debrecenben.]

Egy új emlékoszlop Debreczenben. In: Vasárnapi Újság. 42. évf. 47. sz. (1895. november 24.) 782. p. : ill. (fotó, ff.) Lásd még:http://epa.niif.hu/00000/00030/02178/pdf/02178.pdf

Gazdag István: Debrecenben történt a 2000. évben. – 2000. In: Új Hónap. 2000.12. 12. sz. 40-41. p. Eseménynaptár.

Hajdú vármegye és Debrecen sz.kir. város Adattára. Személyi Adattár. In: http://hbcsalad.extra.hu/egyeb/adattar.htm

Magyar Életrajzi Lexikon, 1000-1990 / Főszerk. Kenyeres Ágnes. – Jav., átdolg. kiad. In: http://www.mek.oszk.hu/00300/00355/html/

Magyar Orvoséletrajzi Lexikon. In: http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-orvostudomany/magyar-orvoseletrajzi-080905-36

Magyar Színházművészeti Lexikon / Főszerk. Székely György. – Akadémiai K. : Országos Színháztörténeti Múzeum, cop. 1994. In:http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/

A Magyarság Évfordulónaptára, 2010. In: http://www.cellbibl.hu/evfordulo_akt.htm

Mihályi Ferenc: Megemlékezés dr. Zilahi-Sebess Gézáról. In: Folia entomologica hungarica, S. N., 15. 1962. 265-270. p. Interneten életrajzát (főbb műveinek feltüntetésével együtt) és fényképét lásd: http://www.nhmus.hu/modules.php?name=Tar-Allat&op=zilahi

Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája / [kiad. a] Püspökladányi Művelődési Központ. – Püspökladány : Városi Műv. Közp., 1989. – 18, [14] p. : ill. ; 24 cm

Szabó Márta, S.: Szesztay Zsolt emlékezete. In: http://www.hbze.hu/rubato-50-szam/57-szesztay-zsolt-emlezete

(fülep): Elbúcsúztak a lófogatok Debrecen belvárosától. In: Hajdú-Bihari Napló. 18. évf. 28. sz. (1961. febr. 2.) [6]. p. : ill. (fotó)

10 éves a Derecskei Kézműves Kör / [Szerk. Szőllősi Imréné, Zöld Klára]. – Debrecen : Derecskéért Polgári Kör Egyesület, 2006. – 77, [1] p. : ill., színes (fotók)
Az előszó és a művészéletrajzok angol és német nyelven is.

ARTPORTÁL : [művészeti lexikon az Interneten]. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/

Bagaméri krónika / [összegyűjtötte és szerk. Ruszoly Barnabás ; a szerkesztésben közrem. Ruszoly József]. – Bagamér : Szerző, 1994. – [ism. lapsz.] : ill. ; 30 cm
A kiadvány Álmosd Község Polgármesteri Hivatala másológépén 10 példányban, házi sokszorosítással készült.

Bagosi krónika : Helytörténeti és néprajzi antológia a község felszabadulásának 30. évfordulójára / szerkesztette Dankó Imre ; [kiad. a] Hajdúbagos Község Tanácsa. – Hajdúbagos : Hajdúbagos Község Tcs., 1975. – 137 p. : ill., fotók ; 18 cm

Bakó Endre: Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza / Bakó Endre ; [kiad.] Hortobágyi Idegenforgalmi Bizottság. – Debrecen : Hortobágyi Idegenforg. Bizotts., 1984. – 126 p. ; 21 cm

Balázs-Arth Valéria – Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete: Torok Sándor festő / Balázs-Arth Valéria, MAOE. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/torok_sandor

Balogh Ferencz: Búzás Pál debreczeni jogtanár élete és a jogi tanszékek keletkezése. In: Debreczeni Képes Kalendáriom az … szökő évre. – 1912. – Debreczen : Debreczen sz. kir. város Könyvnyomda-váll., 1911. – 12. évf. – p. 55-59.

Baranya Károly: Kommunikációs lehetőség az éteren át. In: Derecskei hírek : Derecske város havonta megjelenő lapja. 6. évf. 5. sz. (1996. május). [1]. p.

Barcsa János: Adatok a debreczeni nagytemplom történetéhez. In: Debreczeni Képes Kalendáriom az … közönséges esztendőre. – 1911. – Debreczen : Debreczen sz. kir. város Könyvnyomda-váll., 1910. – 11. évf. p. 30-34.

Bényei József: Debreceni irodalmi lexikon. – Debrecen : TKK, [2009]. – 432 p. ; 24 cm

Bényei Miklós: Hajdú-Biharban történt 1971. Eseménynapló. In: Népszabadság. 1972. 121..sz. p.. p.

Bényei Miklós Cím: Hajdú-Biharban történt, 1975. : Eseménynapló Tárgyszó: Eseménynaptár, Történelem – 1975 Megj. adatok: Tájékoztató jegyzék vezetők számára, 1975. Db., Megyei Kvt. 1977. 147-183.. sz. p.. p.

Bényei Miklós – Mervó Zoltánné (összeáll.): Hajdú-Bihar megye eseménynaptára, 1951. In: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez / [szerkesztő Serflek István]. – Debrecen, 1975. – p. 249-276.

Bujdosó Zoltán: A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar példáján. – Doktori (PhD) értekezés. – Debrecen : Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, 2004. – 233 p. : ill. In: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/78129/4/ertekezes.pdf

Csűrös Ferencz: Debreczen első könyvnyomdásza : Huszár Gál. In: Debreczeni Képes Kalendáriom az … közönséges esztendőre. – 1911. – Debreczen : Debreczen sz. kir. város Könyvnyomda-váll., 1910. – 11. évf. p. 49-54.

Debreceni alapítványok a XX. századból / szerk. Radics Kálmán. – Debrecen : Hajdú-B. M. Levéltár, 1997. – 202 p.; 24 cm. – (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai). In: http://hbml.archivportal.hu/data/files/143859712.pdf

Debreceni Nemzetközi Művésztelep. In: http://artportal.hu/intezmenyek/debreceni_nemzetkoezi_muvesztelep

Fazakas Sándor: I. tiszántúli kórustalálkozó Derecskén. In: In: Derecskei hírek : Derecske város havonta megjelenő lapja. 6. évf. 5. sz. (1996. május). [4]. p.
Az eseményről lásd még:
Baranya Károly: A közös éneklés közösséget formál. In: Derecskei hírek : Derecske város havonta megjelenő lapja. 6. évf. 6. sz. (1996. június). [2]. p.

Baranya Károly: Kórustalálkozó – „az alapkövet letették”. In: Derecskei hírek : Derecske város havonta megjelenő lapja. 6. évf. 7. sz. (1996. július). [2]. p.

A forradalom Hajdú-Bihar megyei eseményeinek kronológiája / összeáll. Gazdag István és Valuch Tibor. In: 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban : Az 1956-os forradalom Hajdú-Bihar megyei történetének válogatott dokumentumai / főszerk. Gazdag István ; szerk. Filep Tibor, Valuch Tibor. – Debrecen : 1956-os M. Forr. Tört. Dok. és Kut. Int., 1993. – p. 451-465.

Gazdag István (összeáll.): Debrecen város történeti kronológiája VII. : 1901-1911. In: http://hbml.archivportal.hu/data/files/144721687.pdf

Gazdag István: Januárban történt. In: Új Hónap. 4. évf. 2. sz. (2001. február). 8. p.

Hajdú-Bihar megye és Debrecen eseménynaptára : 1945. április 4. – 1948. junius 16 / szerkesztette Mikecz Ferenc ; anyagát összegyűjtötték és összeállították Bényei Miklós … [et al.]. ; kiad. A Hajdú-Bihar Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya és az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának Archívuma. – [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Tanács, 1970. – 302 p. ; 20 cm

Hajdú vármegye és Debrecen sz.kir. város Adattára. Személyi Adattár. In: http://hbcsalad.extra.hu/egyeb/adattar.htm

Halmos Sándor: Brück Gyula, a debreceni zsidó zeneszerző. In:http://www.or-zse.hu/resp/halmos-bruckgyula-mtud2004.htm

Elhangzott a “Méltatlanul elfeledve” című “A Magyar Tudomány Napja 2004″ konferencián (Budapest, 2004. november 24-én).

Hírek – események. In: Hajdú-Bihar megyei könyvtári téka. 1991. 2. sz. 52-56. p.

Iskolamúzeum a Csokonai Gimnáziumban. In: Hajdú-Bihari Napló. 18. évf. 4. sz. (1961. jan. 5.) [5]. p. : ill. (fotó)

Kürti Katalin, Sz.: Kiss Sámuel (1781-1819), a debreceni „rajzoskola” első professzora = Sámuel Kiss, 1781-1819 der erste Professor der Debrecener Zeichnerscule. – Debrecen : Déri Múzeum Baráti Köre, 1995. – 81 p. : ill. ; 20 cm. – (A debreceni képzőművészet történetéből; 1.)

Kürti Katalin, Sz.: Deák László szobrász. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/deak_laszlo

Kürti Katalin, Sz.: Debreczeny Tivadar [Debreczeni] szobrász. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/debreczeny_tivadar

Kürti Katalin, Sz.: Menyhárt József festő, grafikus. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/menyhart_jozsef

Kürti Katalin, Sz.: Pálnagy Zsigmond festő. In:http://artportal.hu/lexikon/muveszek/palnagy_zsigmond

Kürti Katalin, Sz.: Tamás Ervin festő. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/tamas_ervin

Kürti Katalin, Sz.: Uhrin Tibor, Cs. festő, iparművész. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/uhrin_tibor_cs

Kürti Katalin, Sz. – Tasnádi András: Várkolyi Károly grafikus. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/varkonyi_karoly

Magyar Orvoséletrajzi Lexikon. In: http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-orvostudomany/magyar-orvoseletrajzi-080905-36

Major Zoltán László: Adatok a Bocskai-hagyományokhoz Hajdú és Bihar megyékben. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve / szerk. Radics Kálmán. – 30. – Debrecen : Hajdú-B. M. Levéltár, 2005. – p. 47-69. – Angol nyelvű összefoglalóval. Bibliogr. a lábjegyzetekben. In: http://hbml.archivportal.hu/data/files/145133127.pdf

Megkezdték a Nagy Sándor-telepen az új iskola építését. In: Hajdú-Bihari Napló. 18. évf. 6. sz. (1961. jan. 7.) [3]. p.

Mihályi Ferenc: Megemlékezés dr. Zilahi-Sebess Gézáról. In: Folia entomologica hungarica, S. N., 15. 1962. 265-270. p.
Interneten életrajzát (főbb műveinek feltüntetésével együtt) és fényképét lásd: http://www.nhmus.hu/modules.php?name=Tar-Allat&op=zilahi

Nyakas Miklós: Millenniumi tükör : Egy évezred megpróbáltatásain át. In: Új Hónap. 4. évf. 1. sz. (2001. január). 42-43. p.

Pakurár Miklós: 4H klub alakul a Tócóskerti Általános iskolában. In: Hajdú-Bihari Napló. 58. évf. 33. sz. (1991. február 8. ) 7. p.

Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája / [kiad. a] Püspökladányi Művelődési Központ. – Püspökladány : Városi Műv. Közp., 1989. – 18, [14] p. : ill. ; 24 cm

Ruszoly Barnabás: Bagamér közelmúltjából : Egybegyűjtött dolgozatok. – Bagamér : Bagaméri Kör, 2006. – 188 p. : ill. ; 24 cm. – (A Bagaméri Krónika könyvei ; 3.)

Ruszoly József: Falba zárt Emléklap Bagamérban. In: Bagaméri krónika / [összegyűjtötte és szerk. Ruszoly Barnabás ; a szerkesztésben közrem. Ruszoly József]. – Bagamér : [S. n.], 1994. – p. 80.

Salamon Nándor – Szolláth György: Várady Lajos festő, szobrász. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/varady_lajos

Szolláth György: Maróti János szobrász. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/maroti_janos

Szűcs Ernő: 100 év egyazon palotában. In: Hajdú-Bihari Nap. 1. évf. 196. sz. (1995. december 18.) p. 7.

Tarczy Péter: A romantika bűvöletében : Hetven éve halt meg Porcsalmy Gyula. In: Hajdú-Bihari Nap. 1. évf. 182. sz. (1995. december 1.) p. 9. : ill. (fotó)
Fotó: Veress Géza festménye Porcsalmy Gyuláról (ff.).

Tasnádi András: Tóth-Vissó Árpád festő, grafikus. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/toth_visso_arpad

Torok Sándor : festő. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/torok_sandor Az adatbázis felsorolja az egyéni és a válogatott csoportos kiállításokat, Torok Sándor közgyűjteményekben található műveit. Öt kiállítás anyaga a portálról az interneten is elérhető. – Irodalomjegyzékkel.

Újabb három iskola épül Debrecenben. In: Hajdú-Bihari Napló. 18. évf. 20. sz (1961. január 25.) [1]. p.

Vitéz Ferenc: Grafikai megújulásra törekvés Derecskén. In: Derecskei hírek : Derecske város havonta megjelenő lapja. 6. évf. 11. sz. (1996. november). [4]. p.

Bakó Endre: Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza. Debrecen : Hortobágyi Idegenforgalmi Bizottság, 1984. 126 p.

Bánóczi Zsuzsa: Makrisz Agamemnon. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/makrisz_agamemnon

Letöltés időpontja: 2012.12.06.11.40.

Barcsa János: A debreczeni egyetem története. In: Debreczeni Képes Kalendáriom. – 1910. – p. 30-37.

Bényei József: Debreceni irodalmi lexikon. Debrecen : TKK, [2009] .432 p. : ill.

Bényei József: Forró siker a MÁV Debreceni Filharmonikus Zenekar pármai hangversenyén. In: Hajdú-Bihari Napló. 20. évf. 22. sz. (1963. jan. 27.) p. [1].

Bényei József: Olaszországban sikerrel mutatkozott be a Csokonai Színház operaegyüttese. In: Hajdú-Bihari Napló. 20. évf. 20. sz. (1963. jan. 25.) p. [2].

Bényei Miklós: Hajdú-Biharban történt : 1968-1974. Eseménynaptár. Debrecen, Hajdú-Bihar M. Kvt., 1975. 393 p.

Bényei Miklós: Hajdú-Biharban történt : 1978. In: Tájékoztató jegyzék vezetők számára. 1978. Szerk. Gellér Ferencné. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 1980. p. 165-197.

Bényei Miklós: Kossuth Lajos és Debrecen. Debrecen, Városi Könyvtár, 2003. 351 p. Ill.

Blattner Géza. [Összeáll.] Sz. Kürti Katalin. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/blattner_geza

Letöltés időpontja: 2012.11.23.16.53

Csütörtökön indul Svájcba a Debreceni Népi Együttes. In: Hajdú-Bihari Napló. 20. évf. 183. sz. (1963. aug. 7.) p. 5.

Debreczeni képes kalendáriom : 1901-1938. Adatbázis. Debrecen, Méliusz Juhász Péter Megyei Kvt., 2004. 1 DVD-ROM

Fésüs László: Hajdú-Bihar megye és Debrecen város sport kronológiája, különös tekintettel az olimpiákra. Debrecen, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 1994. 248 p., [10]t. ill.

Fodor Éva: Miskolczi László. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/miskolczi_laszlo

Gellér Ferenc: Debrecen műemléki katasztere. Illusztr. Vadász György. Debrecen, Piremon, 1987. 338 p. ill.

Gömör Béla: Rácz György. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/racz_gyorgy

Hajdú-Bihar megye képzőművészete, 1945-1956. Bibliográfia. Szerk. Gellér Ferencné. Debrecen, Hajdú-Bihar M. Kvt., 1980. 133 p.

Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája : 1843-1970. Szerk. Korompainé Szalacsi Rácz Mária. Debrecen, KLTE Kvt., 1973. IX,460 p. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának bibliográfiai kiadványai)

Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep. In: http://artportal.hu/intezmenyek/hajdusagi_nemzetkozi_muvesztelep

Hazaérkezett a Debreceni Népi Együttes genfi vendégszerepléséről. In: Hajdú-Bihari Napló. 20. évf. 191. sz. (1963. aug. 16.) p. [1].

Helyismereti információk. Szerk. Tárczyné Mányi Sarolta. A Hajdú-Biharban történt eseménynaplót összeállította Bényei Miklós. 4. évf. 1993. 1-12. sz.

“Itt születtem ezen a tájon…” : Tanulási segédlet. Összeáll. Boldoghné Kiss Ágnes. 2012. In: http://kabakonyvtar.hu/pdf/itt_szulettem.pdf

Herpay Gábor: Földes község története. In: http://www.kisslajos.ingyenweb.hu/keret.cgi?/foldes/foldes_tortenet.html

Király István: Balmazújvárosi krónika. A második világháborútól a millecentenáriumig. Debrecen, Csokonai K., 1998. 233 p.

Kincses Károly: Aszmann Ferenc. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/aszmann_ferenc

Letöltés időpontja: 2012.11.25.20.41

Kincses Károly: Vadász György fotóművész. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/vadasz_gyorgy_1953_1985_fotomuvesz

Letöltés időpontja: 2012.11.25.20.57

K[iss] J[ános]: Új óvodát nyitottak meg Debrecenben. In: Hajdú-Bihari Napló. 20. évf. 19. sz. (1963. jan. 24.) p. 3.

Kürti Katalin, Sz.: Baksa Soós György. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/baksa_soos_gyorgy

Letöltés időpontja: 2012.12.06.11.15

Kürti Katalin, Sz.: Boross Géza. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/boross_geza

Letöltés időpontja: 2012.11.23.15.50

Kürti Katalin, Sz.: Félegyházi László. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/felegyhazi_laszlo

Letöltés időpontja: 2012.11.23.16.39

Kürti Katalin, Sz.: Hondromatidisz Rigasz. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/hondromatidisz_rigasz

Letöltés időpontja: 2012.11.25.20.34

Kürti Katalin, Sz.: Hrabéczy Ernő. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/hrabeczy_erno

Letöltés időpontja: 2012.11.23.17.26

Kürti Katalin, Sz.: Maghy Zoltán. In: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b63/muvesz_5718.html

Letöltés időpontja: 2012.11.23.17.29

Kürti Katalin, Sz.: Medgyessy Ferenc. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/medgyessy_ferenc

Letöltés időpontja: 2012.11.23.17.58

Kürti Katalin, Sz.: Senyei Oláh István. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/senyei_olah_istvan

Letöltés időpontja: 2012.11.25.20.28

Kürti Katalin, Sz.: Szabó Iván. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szabo_ivan

Letöltés időpontja: 2012.11.25.20.59

Kürti Katalin, Sz.: Szabó László. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szabo_laszlo_2

Letöltés időpontja: 2012.11.23.17.36

Kürti Katalin, Sz.: Tar Zoltán. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/tar_zoltan

Letöltés időpontja: 2012.11.23.17.44

Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990. In: http://www.mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html

Magyar Könyvészet 1712-1920 : Petrik Géza retrospektiv bibliográfiája és a pótlások. Írta Petrik Géza. Arcanum Adatbázis Kft., 2001. (Arcanum Digitéka). 1 CD-ROM.

Magyar Színházművészeti Lexikon. In: http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/

Magyarország megyéi. Szerk. Gyenes László. Budapest, Kossuth, 1982- . 18. köt., Hajdú-Bihar. Összeáll. Gazdag István, Ónosi László. 1988. 155, [1] p. ill.

Magyarország megyei kézikönyvei 1-21. Hatvan, CEBA, 1997- . 8. köt., Hajdú-Bihar megye kézikönyve. Szerk. Süli-Zakar István. 1998. 948 p. ill.

A magyarság évfordulónaptára, 2008. Összeállította: Németh Tibor, a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetője a “Magyar Életrajzi Kalauz” adatbázis alapján. In: http://www.cellbibl.hu/evfordulo_akt.htm

Murádin Jenő – Fándly Edit: Huszthy Árpád Béla. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/huszthy_arpad_bela

Letöltés időpontja: 2012.11.23.16.12

Murányi János: Debrecen lexikon. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2006]. 312 p.

Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája. Előszó Béres András. Püspökladány, Püspökladányi Városi Műv. Közp., 1989. 18, [14] p. : ill., fotók, ff.

Rakonczay Zoltán: A Hortobágytól Bátorligetig. Az Észak-Alföld természeti értékei. Budapest, Mezőgazda, 2004. 417 p.

S[oltész] I[stván]: A magyar színházkultúra képviselőjeként. In: Hajdú-Bihari Napló. 20. évf. 11. sz.

(1963. január 15.) p. [4].

Szilágyi Gábor: Tamás Noémi. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/tamas_noemi

Letöltés időpontja: 2012,11.25.20.17

Szabó Ernő, P.: Blazsek Gyöngyvér. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/blazsek_gyongyver

Letöltés időpontja: 2012,11.25.20.35

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. In: http://mek.oszk.hu/03600/03630/index.phtml

Szolláth György: Tóth Gyula. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/toth_gyula_1

Letöltés időpontja: 2012,11.25.21.15

Tóth Pál: Debreceni utcanevek. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és K., 2004. 336 p.Hozzászólások

Történések-tára — Nincs hozzászólás

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>