Kabai Óvoda Hétszínvirág óvodája

Kabai Óvoda Hétszínvirág óvodája:

Sápy Lajos néptanító 1885. február 12-én a tanügy előmozdítása céljából közjegyzői okiratba foglalta, hogy „Szükség lévén Kabán oly kisdedóvodára, melynek egyedüli feladata a kisdednek veszélytől való megóvása, rendreszoktatás és a gyermeki ártatlan nemes ápolása, amelyben tehát rendszeres tanításról szó sem lehet – óvodai helyiségül és gyakorló kertül adom a kabai evangélium szerint reformált egyháznak halálom után azt a hármas udvart, mely a kabai 2469. sz. telekjegyzőkönyvben 475. 476 és 463. 464 helyrajzi számok alatt kizárólag nevemre vannak felvéve.”  Ennek köszönhetően 1897-ben 120 gyermek befogadására alkalmas óvoda kezdhette meg a működését.

Kabai Óvoda Hétszínvirág óvodája

Kabai Óvoda Hétszínvirág óvodája