Kaba - Gonda Ferenc
Kaba - Gonda Ferenc

Kaba – Gonda Ferenc

Gonda Ferenc 1904-ben a Béla utcán született. Jelenleg a Papp Tiborék háza áll azon a telken, így azon került elhelyezésre az emléktábla, mely tudatja az arra járókkal, hogy itt született Gonda Ferenc, akinek több évtizedes helytörténeti gyűjtése és kutatása eredményeként jelent meg 1981-ben a Kaba története című könyv. Felcseperedve debreceni diák lett, majd pesti egyetemi hallgató. A jegyzőgyakornoki idejét is szülő falujában töltötte. A ’30-as évektől egyfolytában minisztériumi hivatalnokként Budapesten élt. Gyermekkorában keveset tudhatott meg a szülőhelyéről, ezért felnőtt korában szeretett volna többet tudni róla, ezért próbált mindenütt utána nézni, hol írnak Kabára vonatkozóan. Bármerre járt az országban, gyűjtötte a szülőfalujára vonatkozó információkat, írásokat, dokumentumokat. A községi könyvtárnak még életében könyvadományt adott át, halála után pedig helytörténeti gyűjtésének egy részét gyermekei szintén a könyvtárnak adományozták. (1990-ben bekövetkezett halálakor – kívánsága szerint – szülőfalujának temetőjében temették el.).