Barabás Samu
Barabás Samu

Barabás Samu

 

Barabás Samu 1863-ban született Désen, 1921-36 között volt Kaba község református lelkésze. Kolozsváron és Nagyenyeden végezte tanulmányait. Lelkészként is Kolozsváron kezdett szolgálni, majd 1919-ben menekültként került Budapestre. Bekapcsolódott a közéletbe, a Menekültügyi Hivatalnál miniszteri biztosként dolgozott. A kabai gyülekezet 1921 tavaszán hívta meg lelkipásztorának. Fáradhatatlan munkásságának, tevékenységének az eredménye lett a kultúrház építése, a romos torony újjáépítése, 2 új harang beszerzése, aggmenház alapítása. Országgyűlési képviselőként sokat tett azért, hogy fejlődjön kaba települése. Egy eredeti jegyzőkönyv szerint még ebben a hónapban elhatározta a presbitérium, hogy emléktáblát helyeznek el a kultúrház épületének falán Barabás Samunak a minden akadályt leküzdő munkásságáért, mellyel a művelődésnek, a tanulásnak, ismeretszerzésnek, erkölcsi és hazafias nevelésnek e gyönyörűséges hajlékát létrehozta.

Ennek nyomán a következő sorok őrzik ma is emlékét az épület falán:
“Ez az iskola és kultúrház Barabás Samu fáradhatatlan munkásságának az eredménye, érdemét hálával örökíti meg az eklézsia.”