Sápy Lajos: Földesen született 1838, január 10-én. 1867-ben került Kabára leánytanítónak.

 

A gyermek létszám csökkenése miatti 2006-os megszűnéséig a későbbiekben ez lett az 1-es számú, majd Tölgyfa Óvoda, 75 férőhellyel.  1954-ben átadásra került a „Pircsi” néven közismertté vált 2-es számú Óvoda, mely az 1980-ban történt felújítását, bővítését követően – ma Hétszínvirág Óvodaként – fogadja a város kisgyermekeit 4 óvodai csoportban, 100 férőhelyen. 1960-ban pedig megnyílt a 3-as számú Óvoda, mely az eredeti épület lebontása után 1985-től a korábban Párt székházként funkcionáló, átalakított épületben – ma Napsugár Óvodaként –  3 csoportban, 75 férőhelyen szintén fogadja az óvodásokat.  2007. augusztus 1-jén megalakult Kaba, Báránd és Sáp Település Óvodai Intézményi Társulása. Azóta a fenntartók társulási formában működtetik Kaba székhellyel a napjainkra immár négy település óvodáit, mivel 2008. augusztus 1-jétől Tetétlen is csatlakozott az intézményi társuláshoz. Jelenleg így a városban Kabai Óvoda néven hét csoportban, 175 férőhellyel biztosítjuk a településen élő kisgyermekek teljes körű óvodáztatását.  Óvodáink épülete egyre inkább korszerűsítésre szoruló (nyílászárók, fűtés, vizesblokkok) – a székhely épület felújítása egy sikeres EU-s pályázatnak köszönhetően teljesen megújult. Környezetük így is igényes és rendezett, külső-belső felszereltsége megfelelő, bővülő, a gyermekek fejlődését-fejlesztését jól szolgáló.