Az Arany János családjával - kiadatlan kép 1863-ból Arany Juliska esküvője alkalmából. Arany mellett ül neje, Juliska leánya, mögöttük állnak Arany László és Széll Kálmán esperes Arany Juliska vőlegénye forrás: www.huszadikszazad.hu/

Szél Kálmán (Báránd, 1838. máj. 22. – Debrecen, 1928. ápr. 1.): ref. esperes, Szél György és Kovács Erzsébet fia, Arany János veje.

A gimnázium 3 alsó osztályát Derecskén, a többi osztályokat, valamint a bölcseleti s hittanszaki folyamot a debreceni ref. főiskolában végezte.

1857 őszén a külföldi egyetemeket látogatta meg. A bécsi theologiai intézetben, ahol félévet töltött, valamint Göttingenben, Genfben teológiát tanult.

Külföldről haza jőve 1859. decemberétől segédlelkész Balogh Péter helyettes superintendens mellett, majd debreceni lelkésszé és superintendenssé választása után a Nagyszalontai református egyház rendes lelkésze lett.

1861-től a nagyszalontai ref. egyházmegye levéltárosa, 1864. aljegyzője, 1872. e. m. tanácsbírója, 1875-től főjegyzője, 1874-től a lelkészegyesület elnöke, 1879-től gyámpénztárnoka.

1863-ban feleségül vette Arany János leányát, Juliskát, aki 1865. dec 28-án meghalt. Ő vetette fel a nagyszalontai Arany Múzeum alapításának gondolatát, első elnöke volt az Arany Emlékegyesületnek. 1913-ban Debrecenbe költözött.

 

Munkái:

A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes lelkészi gyámintézetére vonatkozó statisztikai adatok. Bpest, 1893.

Özv. Széll Sámuelné szül. nagybesenyői Bessenyei Anna koporsójára tett koszorú. Emlékbeszéd és ima 1894. decz. 4. Erdőgyarakon, Debreczen, 1895.

Dömény József, Zsinati Emlékkönyv, Székesfehérvár, 1882. 236. l.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

Irod. Rolla Margit: Arany estéje (Sz. K. életrajzával, Bp., 1944).

 

forrás: mek.niif.hu , mek.oszk.hu

Az Arany János családjával - kiadatlan kép 1863-ból Arany Juliska esküvője alkalmából. Arany mellett ül neje, Juliska leánya, mögöttük állnak Arany László és Széll Kálmán esperes Arany Juliska vőlegénye forrás: www.huszadikszazad.hu/

Az Arany János családjával – kiadatlan kép 1863-ból Arany Juliska esküvője alkalmából. Arany mellett ül neje, Juliska leánya, mögöttük állnak Arany László és Széll Kálmán esperes Arany Juliska vőlegénye forrás: www.huszadikszazad.hu/Hozzászólások

Szél Kálmán — Nincs hozzászólás

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>