KezdőlaphírfalMagyar Pál (Cegléd, 1895. márc. 27. – Sopron, 1969. ápr. 18.) erdőmérnök, egyetemi tanár.

Megjelent a Püspökladányi Hírekben

Dr. Magyar Pál 
(Cegléd, 1895. márc. 27. – Sopron, 1969. ápr.18.) erdőmérnök, egyetemi tanár.
Dr. Magyar Pál /http://www.nyme.hu/
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán tanult, de oklevelét 1920-ban már Sopronban kapta meg. 1930-ban növénytársulástanból doktorált; 1935-ben egyetemi magántanárrá habilitálták. Dolgozott az Országos Faértékesítő Hivatalnál, a Földtani Intézetben és a budapesti tudományegyetem Növényrendszertani Intézetében. Talajtani, növényrendszertani és növényföldrajzi, valamint ökológiai tanulmányokat folytatott. Erdőmérnökként megszervezte és vezette a püspökladányi szikfásítási kísérleti telepet. Főerdőmérnök, majd erdőtanácsos, majd az Erdészeti Kutató Intézet vezetője. 1947-től a soproni egyetemi erdőmérnöki karon egyetemi tanár. 1951-től az Erdészeti Tudományos Intézet erdőtelepítési osztályán, majd kísérleti állomásán tevékenykedett nyugdíjazásáig. Számos külföldi tanulmányutat tett, előadásokat tartott. Kiemelkedő művelője volt az erdészeti növényföldrajznak, főleg a sziki és homokterületek növényökológiai és cönológiai kutatások terén. Megalapította az erdészeti termőhely kutatás és erdőtipológia elméletét, és kifejlesztette gyakorlatát. Foglalkozott az Alföld erdőfásítási problémáinak megoldásával. Munkásságát Bedő Albertemlékéremmel ismerték el 1967-ben. Halála után Sopron város díszpolgára lett.
1924-ben a Farkassziget helyén csak sivár pusztaság volt. Sok nehézséggel kellett megküzdenie az erdészeknek, míg létrejöhetett a több mint 400 hektáros erdő, amely eredménye annak a tudományos munkának, amelyet Magyar Pál alapozott meg, és amit az őt követő kutatók igyekeztek és igyekeznek ma is továbbfejleszteni. A püspökladányi munka megkezdésekor Magyar Pált, a Vallásalapítvány jószágigazgatója csodálkozva, és talán kicsit gyanakodva is fogadta, és ezt a kérdést szegezte neki: „mifélét követett el, kedves öcsém, hogy ide, erre a munkára ítélték?”. 
Dr. Magyar Pál /panoramio.com/
Magyar Pál mellszobrát, amely az Erdészeti Tudományos Intézet irodaépülete előtt áll 1975-ben avatták föl, Ungvári Lajos szobrászművész alkotása. 

Rásó János