Dávid Gyula
(Élesd, Bihar vármegye, 1860. október 13. – Debrecen, 1917. március 22.)
református segédlelkész, egyházi író.

Élete

Iparos szülők gyermeke. Szülőhelyén kezdett tanulni. A szülők fiukat betegeskedése miatt kissé késve, 1873-ban vitték be a debreceni református főgimnáziumba; innét a német nyelv elsajátítása céljából Szepesiglón folytatta az 5. gimnáziumi osztályt, ahol 1881-ben bevégezte középiskoláit, mire Debrecenben teologiát tanult és 1885-ben tett kápláni vizsgát. Ezután Bécsbe ment teológiai ismereteinek gyarapítására, mire a Bernhard-féle ösztöndíjjal az utrechti egyetemen töltött két évet, közben Debrecenben letette a második lelkészi vizsgát. Utrechtből 1888 tavaszán Túrkevébehivatván, hazajött és itt megkezdette gyakorlati lelkészi működését, melyet 1889-től Okánybansegédlelkészi minőségben folytatott. 1910-ben Élesdre választották meg papnak. Elhunyt 1917. március 22-én reggeli 6 órakor, élete 54., házassága 22. évében, örök nyugalomra helyezték 1917. március 24-én délután a Kossuth-utcai temetőben. Neje Bod Etelka volt.

Egyházirodalmi cikkeit külföldről küldte a debreceni Protestáns Lapba, úgy mint Levelek a bécsi evangélikus theológiai fakultásról, A gyakorlati lelkészség mezejéről; Levelek az utrechti theologiai fakultásról: a németalföldi elberfeldi református egyház életéről, cultusairól, a holland református egyház életéről, ujabb mozgalmairól, a gyakorlati lelkészet mezejéről, a kül és bel missióról. Ezeken kivűl több hittani, bibliamagyarázati cikke, elbeszélése, éneke van a Szabad Egyházban.

Munkái

  • A hit élete. Mező-Túr, 1889. (Hat egyházi beszéd hollandból szabadon ford.).
  • A kéményseprő fiú vagy egy gazdagon megáldott karácsony ünnep. Elbeszélés. Lugos, 1890.
  • A keresztség az Írás szerint. U. ott, 1890. (A nazarenusokra tekintettel, Wichelhaus J. hallei tanár után.)
  • Református keresztyén hittan. Hollandból dolgozva s kiadva. Bpest, 1890.
  • Jézushoz, vagy a szabadítóhoz hivogatás. Mező-Túr, 1891.
  • Minek az Ó szövetség? U. ott, 1892. (Dr. Kohlbrügge H. Fr. után dolgozott bibliai munka.)

Források

  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon
  • PIM
  • Saját gyászjelentése

forrás:
http://hu.wikipedia.org


 

Dávid Gyula
(Élesd, 1860. okt. 13. – Debrecen, 1917. márc. 22.)
ref. lelkész.

Élesden kezdett tanulni. A gimnáziumot 1873–77-ben Debrecenben, 1877–81-ben Iglón, a teológiát 1881–85-ben Debrecenben végezte. Az 1885–86. tanévet a bécsi teol. fakultáson töltötte s 1886 őszén az utrechti egyetem hallgatói közé lépett. Innen 1888-ban hazatérve, több helyen →káplánkodott, míg 1893-ban lelkész lett Körösnagyharsányban. 1906-ban javítóintézeti lelkésszé nevezték ki Kassára, 1910-ben pedig Élesden választották meg papnak. 1915-ben nyugalomba lépve, Debrecenbe költözött, hol meg is halt. – Egyházi lapokban közölt cikkein kívül művei: A hit élete (Prédikációk hollandból). (Mezőtúr, 1889.) A keresztség az Írás szerint (Wichelhaus után németből). (Lugos, 1890.) Ref. ker. hittan (Böhl dogmatikájának holland kivonata alapján). (Budapest, 1890.) Jézushoz vagy a szabadítóhoz való hívogatás. (Mezőtúr, 1891.) (II. kiad. 1901.) Minek az ószövetség? (Kohlbrügge után) (Uo. 1892.) A nagyharsányi ev. ref. egyház története. (Nagyvárad, 1902.) Hogy kell hinnünk? Uo. 1904. – Unokaöccse→Bihari Péternek.

forrás:
http://digit.drk.huHozzászólások

Dávid Gyula — Nincs hozzászólás

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>