forrás: http://www.reformatus.hu

Balogh Ferenc
(Nagyvárad, 1836. márc. 28. – Debrecen, 1913. okt. 8.)
tanár, egyházi író

Teológiai tanulmányait Debrecenben végezte. 1863-ban Párizsba ment és ott a Sorbonne előadásait hallgatta. 1864-ben Angliában, Oxfordban folytatta tanulmányait. Onnan hosszabb európai út után tért haza. 1865-ben Debrecenben a ref. teológiai ak.-n az egyháztörténet tanára, többször a kollégium ig.-ja lett. Számos egyháztörténeti művet írt. – F. m. Melius Péter hatása (Debrecen, 1866); A magyar protestáns egyháztörténet irodalma (Debrecen, 1879); A debreceni Jogakadémia keletkezése, fejlődése és a jogászifjúság (Debrecen, 1905); A debreceni ref. kollégium története adattári rendszerben (Debrecen, 1915).

forrás:
http://portal.debrecen.hu