KezdőlapÉrtéktárFöldesi Települési Értéktár tájékoztatója

-forrás: http://foldes.hu/-

Településünkön elődeink és kortársaink jóvoltából számos szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték és termék jött létre. Egy részüket ismerjük, de jelentős hányaduk a feledés homályába veszett. Összegyűjtésüket majd megismertetésüket községünkben mindig is fontosnak tartottuk, és továbbörökítésükben látható eredményeket értünk el. Ennek az időigényes és nem is könnyű feladatnak, egyben kötelezettségnek a teljesítését az un. „hungarikum” törvény  és a kormányrendelet  szer- vezeti háttér megteremtésével és út- mutató támogatással segíti.

földes értéktár_k

A Földesi Települési Értéktár Bizottság másfél éve kapott megbízatást a Képviselő-testülettől a helyi értéktár összeállítására, az értékké nyilvánítással összefüggő tevékenységek folyamatos összefogására. Felhívásokkal, tájékoztatókkal, személyes beszélgetésekkel igyekeztünk megismertetni a helyi értékeink azonosításának mikéntjét, jelentőségét, és szorgalmaztuk a szervezetek és családok, egyének be- kapcsolódását ebbe az egyszerre értékmentő és a jövőbe mutató, a település közösségét is alakító munkába.

Készül a javaslattétel a Wéber kertre, folyamatban van Sólyom József tanító gyűjtőmunkájának értékké nyilvánítása, valamint Karácsony Sándor életművének megyei, majd nemzeti szinten történő elismertetése. Értéktárunk „megtöltésének” a kezdeténél járunk. Teljesebbé csak közösen tehetjük. Kérjük, javaslatukkal legyenek részesei helyi örökségünk feltárásának és hasznosításának!

Dr. Szabó Irma FÉB elnök

földes helyi nemzeti érték